XVIII. Bàn về cung lộc

XVIII. BÀN VỀ CỦNG LỘC

Củng lộc có năm ngày, năm giờ. Giờ quý sửu ngày quý hợi, giờ quý hợi ngày quý sửu, là lộc củng tí.

Giờ định mùi ngày định tị, giờ kỉ tị ngày kỉ mùi, là lộc củng ngọ.

Giờ mậu ngọ ngày mậu thìn là lộc củng ti. Sách "Tam mệnh thông hội" viết: "Củng lộc đòi hỏi ngày giờ phải cùng can, như thế quý lộc và nguyệt lệnh mới thông khí với nhau. Vận gặp thân vượng là quý lộc ở vượng địa mới tốt, nếu gặp ấn thụ thương quan thực thần tài vận thì đại cát. Không nên bị hình, xung, phá, hại, bình dương, thất sát làm tổn thương ngày giờ, khiến cho củng lọc không giữ được khí quý. Kị nhất là xuất khỏi tuần không vong tức được điền đây. Củng lộc ví như cái cốc, rỗng thì có thể chứa vật, đây rồi thì không chứa được gì nữa, vô dụng. Cho nên chỉ nên là củng rỗng. Rỗng thì có thể đựng; phá thì vô dụng, nên sợ nhất là không vong, tuế vận". Củng lộc là cùng quý, điền đầy thì xấu. Gặp nó thì có ích nhưng cách bàn luận khác nhau. Sách "Cổ thi" nói "Ngày giờ cả hai cùng lộc là trung đình, là có hương vàng hôm ngọc; mệnh cao quý như quan tử đòi hỏi phải gặp nguyệt lệnh nữa, nguyệt lệnh vô thần thì cũng lộc đó rất kì diệu. Củng lộc sợ nhất là gặp điền đầy (xuất không), cũng sợ gặp trong chi tháng có thương quan, hình dương đến phá hoại. Nếu không gặp những cái đó thì củng lộc chắc chắn là tốt". Người mà củng lộc, củng quý thuần tuý là bậc vương hầu. Người mà eủng lộc bị điên đây thì không có danh lợi gì. Người có củng lộc mà không gặp tài, ấn là không bị làm tổn hại, kị nhất là gặp quan sát, đặc biệt là gặp tuần không, vong. Giáp góc. Giáp gặp mão sửu, ất gặp dần thìn, bính mậu gặp thìn ngọ, đinh hỉ gặp tị mùi, canh gặp mùi dậu; tận gặp thân tuất, nhâm gặp tuất tí, quý gặp hợi sửu đều gọi là giáp góc. Giáp lộc là có cát thần phù trợ, chủ về giàu thọ quan quý. Cho nên nói: "Giáp lộc là giáp quý, được kính trọng". Cách góc. Tức là giữa ngày và giờ bất kì có một địa chỉ bị trống. Củng lộc cũng tương tự như thế, nhưng cách góc không tốt bằng củng lộc. Cách góc chủ về việc cốt nhục chia lìa nhau.