XV, Bàn về kim thần

XV, BÀN VỀ KIM THẦN

Kim thần là ất sửu, kỉ ti, quý dậu, tức ba nhóm can chi.

Kim thần lấy trụ ngày trụ giờ đều được. Căn cứ thực tiễn, trụ ngày gặp kim thần, trường hợp trong Tứ trụ thiếu hỏa, khi vận nhập vào hỏa thì lập tức giàu sang. Điều đó nói lên trụ ngày gặp kim thần cũng đúng. Do đó, cho dù là trụ ngày hay trụ giờ, chỉ cần lâm kin thần thì đều là được.

Kim không có hóa không thể thành vũ khí, nên kim cần phải có hỏa để luyện, do đó kim gặp hành hóa thì phát. Trong Tứ trụ có hỏa, nhưng không hành hoả thì hỏa cục ban đầu đó không có lực, phải gặp hỏa vận mới phát, cho nên có câu: "Kim thân gặp hỏa, uy trấn biên cương". "Kim thân nhập hỏa, phú quý vang xa".

Kim thấy thủy thì trầm cho nên kim thần gặp thủy là gặp tai vạ. Vận đến kim thủy thì tai họa đến ngay, đi lên phương bắc là xấu, có thể tại nạn rất nặng.

Kim thần gặp tài là tốt, gặp tài vận là phát. Gặp tài vận đã tốt, gặp cả hỏa nữa càng tốt hơn.

Kim thần là quy cách, gặp nó người đó không giàu thì sang, thông minh hiếu học, có tài, nhưng tính gấp, mạnh mẽ, khăng khăng làm một mình. Trong Tứ trụ kim nhiều (hoặc nạp âm kim nhiều) thủy vượng là phá cách, chủ về họa nhiều mà thành công ít, không có tình nghĩa với lục thân, anh em chia lìa, người vất vả khổ sở.