XIX. Bàn về thiên xá..

XIX. BÀN VỀ THIỆN XÁ

Xuân mậu dần, hạ giáp ngọ, thu mậu thân , đông giáp tí

Cách tra thiên xá trong sách "Uyên hải tử bình” là lấy bất cứ ngôi nào trong Tứ trụ cũng được. Ngày nay trong "Mệnh lý tham nguyên” và sách: "Thần sát thám nguyên" đều lấy trụ ngày làm chính, vì như thế càng hợp lý. Sinh các tháng dần, mão, thìn lấy ngày mậu dần; sinh các tháng tị ngọ mùi lấy ngày giáp ngọ; sinh các tháng thân dậu tuất lấy ngày mậu thân; sinh các tháng hơi tí sứu lấy ngày giáp tí. ?

Thiên xá là ngôi sao gặp hung hóa cát, sao giải tai họa. Trong mệnh gặp nó là có cứu. Đặc biệt đối với người có tội là có dịp may được hoàng để đại xá, cho nên là sao tốt.