XIV. Bàn về tứ phế

XIV. BÀN VỀ TỨ PHẾ

Xuân Canh thân, tân dậu,

Hạ: Nhâm tí, quý hợi;

Thu: giáp dần, ất mão;

Nay Đông: bình ngọ đinh tị.

Cách tra tứ phế, phàm can chi ngày sinh trong Tứ trụ vào mùa như trên là tứ phế. Như vậy tháng sinh vào mùa xuân, gặp ngày canh thân hay tân dậu là tứ phế.

Phế là giam nhốt mãi. Mệnh gặp tứ phế thì mọi việc không thành, có đầu không có đuôi.

Tứ phế chủ về thân yếu, nhiều bệnh, không có năng lực, nếu không gặp sinh, phù trợ mà còn bị khắc hại, hung sát áp chế thì chủ về thương tật tàn phế, kiện tụng của quan, thậm chí bị giam, hoặc người theo tăng đạo. Cho nên trong Tứ trụ, cho dù là năm tháng ngày giờ gặp phải đều không tốt, đặc biệt là nhật nguyên thì càng không tốt.