XIV. Bàn về kim dư

XIV. BÀN VỀ KIM DỰ

Giáp rồng, ất rắn, bính mậu dê, đinh hỉ khỉ, canh chó, tân lợn, nhâm trâu, quý hổ.

Kim dự còn gọi là lộc kim dư, cách tra kim dự phần nhiều lấy can ngày làm chủ, lộc ở trước đó hai ngôi. Ví dụ: giáp lộc ở dần, nếu trong Tứ trụ thấy thìn bức có kim dự.

Cách tra kim dự có sách lấy can ngày làm chủ; có sách lấy can năm, can ngày làm chủ. Cách xác định ngôi, có sách lấy lộc ở trước hai ngôi, có sách lấy mã ở trước hai ngôi. Trong thực tiễn thấy cách tra lấy can ngày và lộc ở trước hai ngôi ứng nghiệm khá chuẩn xác.

Kim dư, kim là quý, dư là xe, nên kim dư có nghĩa là xe chở vàng, là xe mà quân tử, quý nhân đi, ví như quân tử làm quan được lộc phải ngồi xe chở đi.

Kim dư là cát tinh, là xe hoa lệ, là hành vi phú quý, là phương tiện của quan và người giàu đi lại. Người gặp nó thì phúc đặc biệt, chủ về thông minh, phú quý, tính cách uyển chuyển ôn hòa, dáng người thanh thản. Ngày sinh giờ sinh gặp là tốt. Cho nên phàm là người có phúc, nam gặp thì nhiều thê thiếp, anh em hòa thuận, con cháu đông đúc. Nữ gặp thì nhiều phú quý. Nếu cùng gặp kim dự, mã tinh thì không những lên xe xuống ngựa mà càng có người ra vào tấp nập, uy phong lừng lẫy.