XIII. Bàn về tướng tinh,

XIII. BÀN VỀ TƯỚNG TINH

Dần ngọ tuất thấy ngọ, tị dậu sửu thấy dậu, thân tí thìn thấy tí, tân mão mùi thấy mão.

Cách tra tướng tinh, lấy chi năm hoặc chi ngày để tra các chi còn lại, thấy tức là có tướng tinh.

Người có tướng tinh giống như đại tướng giữ kiếm trong quân, nên lấy ngôi trong tam hợp là tướng tinh. Tướng tinh mừng có cát thân phù trợ là tốt, nếu gặp vong thân thì chỉ là quan trường cột của quốc gia. Cho nên nói có cát tinh trợ giúp là sang, có thêm một kho, thuần túy không tạp là xiết tướng nhập tướng. Lời cổ nói: "Tướng tinh văn võ đều thích hợp, đều là lộc trọng quyền cao". Mệnh có tướng tinh, nếu không bị phá hại thì chỉ về đường quan lộ hiển đạt; Tứ trụ phối hợp được tốt thì là người nắm quyền bính. Tướng tinh đóng ở chính quan là tốt, nếu đóng ở thất sát, kình dương thì chủ về quyền sinh sát; nếu đóng ở chính tài thì chủ về nắm quyền tài chính. Nếu làm những nghề khác thì nói chung đều thành công. Tướng tinh là ngôi sao quyền lực, có tài tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, có uy trong quần chúng. Nhưng nếu bị tử tuyệt xung phá thì bất lợi, nếu hợp với hung tinh thì tăng thêm khí thế cho hung tinh. Nếu mệnh kị kiếp tài gặp phải tướng tinh thì điều hại càng tăng gấp bội.