XII. Bàn về hoa cái,

XII. BÀN VỀ HOA CÁI

Dân ngo tuất thấy tuất, hợi mão mùi thấy mùi, thân tỉ thìn thấy thìn, tị dậu sứu thấy sứu.

Cách tra sao hoa cái lấy chị năm và chi ngày làm chủ. Phàm trong Tứ trụ thấy là có sao hoà cái.

Sách "Tam mệnh thông hội" nói: "Hoa cái giống như cái lọng quý, trên trời ngôi sao này có hình như cái lọng, thường dùng che chỗ vua ngồi". Trong Tứ trụ có hoa cái phần nhiều chỉ về cô quả, dù có cao sang cũng khó tránh khỏi cô quả. Sách "Mệnh lý tâm luận” nói: "Người trong mệnh có sao hoa cái, thường thông minh chăm học, thanh tĩnh, ít ham muốn, nhưng khó tránh khỏi cô đơn. Nếu hoa cái gặp ấn thụ và lâm vượng tướng thì ở chốn thi cử sẽ đỗ đạt cao; nếu hoa cái gặp tuần không, vọng hoặc bị phá, hại thì khó tránh khỏi con đường tăng tạo đi tu, hoặc cô hoặc quả, nếu không cũng là loại thừa ế, phiêu bạt giang hồ".

loa cái là một ngôi sao phía trên đầu vua, có chức năng hiển uy, nên huyết khí mạnh mẽ, nhưng tính cô độc ít tình không xem ai ra gì, người thân không nương nhờ được, tự mình trôi nổi. Hoa cái còn là sao nghệ thuật. Người có sao đó thông minh hiếu học, giải nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, hợp với thần linh, mệnh lý, theo đạo, nên có hiểu biết siêu quần, tài hoa nổi tiếng. Nếu tốt, thuận lợi thì quan cao chức trọng, cao tặng danh đạo, nghệ thuật cao siêu, tiếng khắp bốn phương; xấu thì đi tu, phiêu bạt giang hồ hoặc là người cô quả.

Nếu họ cái gặp tử, tuyệt, tuân không, phá hoặc Tứ trụ tổ hợp không tốt thì tốt nhất là nhờ một hòa thượng hoặc người theo đạo làm thầy, năng lui tới chỗ chùa chiền thì trẻ dễ nuôi, lớn lên ít bệnh tật, nếu không, trước 24 tuổi không tai họa liên miên thì cũng là luôn gặp việc xấu, còn hay bị những bệnh lạ, thậm chí khó qua. Nếu vượt qua tuổi 24, có người suốt đời trắc trở, cô đơn. Nếu trẻ em trong Tứ trụ có sao hoa cái là người bất hiếu với cha mẹ, lười học, hay cãi vã, có đứa bệnh tật liên miên... Sau khi thành tâm sửa chữa có thể sẽ tốt, học giỏi, có tài.

Tôi trong thực tiễn phát hiện thấy có người gặp sao hoa cái lại còn có những biệt tài riêng, nhưng cũng có lúc có biểu hiện khác thường như điên, nếu tướng bệnh điện, chữa lầm thì không khỏi được. Gặp trường hợp như thế nên mời người giúp đỡ.