XII. Bàn về cô loan.

XII. BÀN VỀ CÔ LOAN

Ất tị, đinh tị, tân hợi, mậu thân, nhâm dần, mậu ngọ, nhâm tí, bánh ngọ. Cô loan sát là lấy ngày, giờ làm chủ. Phàm người ngày, giờ đồng thời xuất hiện các thiên can địa chỉ trên đều là mệnh phạm cô loan.

Cô loan chủ yếu nói về việc hôn nhân không thuận. "Nam khắc vợ, nữ khắc chồng".

Trong dự đoán, có người thích dùng cô loan, có người không thích dùng, vì vậy chỉ giới thiệu qua như thế để tham khảo.