XI. Bàn về trạch mã.

XI. BÀN VỀ TRẠCH MÃ

Thân tí thìn mã ở dân, dần ngọ tuất mã ở thân. Tị dậu sứu mã ở hợi, hợi mão mùi mã ở tị.

Cách tra trạch mã lấy chi năm hoặc chi ngày làm chủ, xem trong Tứ trụ gặp địa chỉ nào thì có trạch mã.

Thời xưa trạch trạm là cơ quan truyền văn thư của quan. Trạch mã là công cụ giao thông truyền văn thư của quan, cho nên trạch mã thông thường là chỉ về trạng thái động. Trong mệnh cát thân là mã, lớn thì tin vui ngất trời, nhỏ thì lợi về động. Hung thần là mã, lớn thì tai vạ ngã lên ngã xuống, nhỏ thì chạy ngược chạy xuôi vất vả. Nếu gặp xung thì như bị roi quất, gặp hợp như được nghỉ chân, gặp lưu niên cũng thế. Mã gặp tài của lưu niên đại vận thì phát tài nhanh. "Mã đầu đeo kiếm là uy trấn biên cương" tức nói mã tinh, nhật nguyên lâm ngày nhâm thân hoặc ngày quý dậu thì ra trấn giữ biên cương. Mã tinh ở trụ giờ thì người đó đi kinh doanh, hiếu động mới lợi cho câu danh cầu lợi. Sợ nhất là gặp bình dương đầy máu; gặp thiên lộc, chính lộc, khối canh thì thông minh cao quý; gặp bệnh hại tử tuyệt thì đi giang hồ, bôn ba nơi xa. Quý nhân mà gặp mã tinh thì thăng vượt, người bình thường gặp mã tinh thì long đong.

Trạch mã sinh vượng là người nhanh nhẹn, trí lự, thông biến luôn luôn, bình sinh nhiều danh vọng; gặp tử tuyệt thì có đầu không có đuôi, cuộc đời ít thành công mà phiêu bạt vô định; gặp lộc thì phúc nhiều, gặp sát tương xung, hoặc cô thần, điều khách, tang môn là người xa quê hương để đi theo tăng đạo hoặc buôn bán; gặp lưu niên thì ốm đau, bệnh tật kinh dị, gặp quan phù thì bị việc quan.

Mã là động, là tượng bôn ba. Người Tứ trụ gặp trạch mã là người hiếu động, đi khắp bốn phương như quân nhân, thương nhân hoặc làm ngoại giao thường đi công tác. Mã tinh còn là tiêu chí dự đoán đi nước ngoài. Mã tinh bị hợp chặt thì có cũng như không, mã tinh bị xung mất thì ngày đi nghìn dặm. Nữ giới gặp mã tinh thì tâm bất an, không ở một chỗ, là tượng bất lợi.