XI. Bàn về hàm trì.

XI. BÀN VỀ HÀM TRÌ

Thân tí thìn hàm trì ở dậu, tị dậu sứu ở ngo, dân ngo tuất ở mão, hợi mão mùi ở t

Hàm trì còn có tên là đào hoa, tra theo chi năm, cũng có sách hướng dẫn tra theo chi ngày hoặc chi tháng. Kinh nghiệm của tôi là tra cả chi ngày và chi năm đều ứng nghiệm, cho nên chi năm, chi ngày đều có thể tra đào hoa.

Hàm trì là lấy nghĩa ngày nhập, là chỉ vạn vật còn ở thời điểm nhập nhoạng chưa rồ"Mặt trời sắp ló ở chân trời, nhập vào hàm trì". Cho nên gọi hàm trì là chỗ ngũ hành mộc dục. Thủy cục thân tí thìn trường sinh ở thân, dậu là mộc dục nên lấy dậu làm hàm trì. Kim cục tị dậu sứu trường sinh ở tị, ngọ là mộc dục, nên lấy ngọ làm hàm trì. Hoả cục dân ngo tuất trường sinh ở dân, mão là mộc dục, nên lấy mão làm hàm trì. Mộc cục hợi mão mùi trường sinh ở hợi, tí là mộc dục nên lấy tí làm hàm trì. Đạo giáo phương Tây cho rằng có bà vương mẫu có nhiều kĩ nữ xinh đẹp mà hàm trì là những cái ao chuyên để cho các tiên nữ tắm, nam giới không được vượt qua đó lấy nửa bước, nếu không thì chìm ngập trong son phấn không sống nổi. Chẳng trách gì người xưa quy cho hàm trì là hung sát.

"Đào hoa chủ về gian dâm. Nếu sinh vượng là nghĩa đẹp, đam mê tửu sắc, coi thường tiền của, ham vui, phá tan gia nghiệp. Nếu gặp tử tuyệt thì nói năng xảo trá, lang bạt cờ bạc, vong ân thất tín, tự lãm gian dâm, không làm nên việc gì. Đi với nguyên thần và sinh vượng thì làm Vợ đầu đảng cướp; nếu gặp quý nhân, kiến lộc thì kiếm được sinh lợi nhờ các loại hàng dầu mỡ, rượu, muối hoặc nhờ tiền bất chính của phụ nữ mà nên nhà nên cửa; cũng có thể gặp tai hoạ dưới nước. Thần này nhập mệnh mọi việc khó thành, thường là điềm xấu nên phụ nữ kiêng kị không nên gặp".

Người xưa cho rằng, đào hoa chỉ việc nam nữ bất chính, cho nên cho rằng người có dào hoa thì không làm nên việc gì. Thực ra đào hoa cũng có nhiều điều tốt như người thông minh, hiếu học, đẹp, tính tình khảng khái. Sách "Tam mệnh thông hội" nói: "Phàm người hàm trì thì khéo tay, phong lưu, đẹp, tính nóng nhưng giỏi nhiều nghề". Đào hoa phân nhiều là nghệ nhân. Thông minh, linh lợi, khéo léo chính là nguồn tiến bộ của văn hóa nghệ thuật; đẹp là biểu hiện thể chất ưu việt của đất nước, khảng khái hào phóng là mỹ đức của dân tộc. Vì vậy không nên nói hàm trì là điềm xấu của nam nữ. Kinh nghiệm thực tiễn cho biết: hàm trì gặp ấn thụ là chủ về việc văn chương; gặp quan thì được thăng chức; gặp tài thì chủ về quan quý. Có rất nhiều bậc quan quý cao sang, thương nhân giàu có, nhiều nghệ sĩ và nhà khoa học, danh nhân tướng soái đều có hàm trì. Sao lại có thể nói người có hàm trì không làm nên việc". Theo lý luận âm dương của trung y mà nói, hàm trì là tam hợp cục mộc dục ở vượng địa. Hàm trì vượng tất sẽ hiền, công năng tốt. Hiện lành là gốc của con người, do đó người hiện tinh lực dồi dào, ham muốn phải mạnh mẽ, đó là xu thế tất yếu của sinh lý. Nếu không phân tích kỹ đào hoa mà cứ theo lý luận luân lý chung chung thì sẽ hiểu sai lệch.

Người mà Tứ trụ gặp đào hoa, không những bản thân đẹp, mà cha mẹ, anh em, vợ (chồng) con cũng đẹp.