X. Bàn về thập ác đại bại.

X. BÀN VỀ THẬP ÁC ĐẠI BẠI

Giáp thìn, ất tị và nhâm thân; bính thân, đinh hợi và canh thìn; mậu tuất, quý hợi và tân tị; tỉ sửu đều là mười bị thần.

Ngày tnập ác đại bại tức lấy can chi của ngày trong Tứ trụ, gặp nó là ngày đại bại. Trong tuần lục giáp có mười ngày gặp lộc nhập không vong. Giáp lộc ở dân, ất lộc ở mão, trong tuần giáp thìn dân mão tuần không, nên giáp thìn, ất tị là ngày không có lộc; canh lộc ở thân, tân lộc dậu, trong tuần giáp tuất, thân dậu tuần không, nên canh thìn, tân tị là những ngày không có lộc; bính mậu lộc ở tị, trong tuần giáp ngọ, tị tuần không, nên bính tha mậu tuất là những ngày không có lộc; định tị lộc ở ngọ, trong tuần giáp thân, ngọ tuân không, nên định hợi, kỉ sửu là hai ngày không có lộc; nhâm lộc ở hợi, trong tuần giáp tí hợi tuần không nên nhân thân là ngày không có lộc; quý lộc ở tí, trong tuần giáp dần tí tuần không nên quý, hợi là ngày không có lộc. Mười ngày này là những ngày không có lộc, nên còn gọi là thập ác đại bại.

Thập ác như là người phạm mười trong tội trong luật pháp, không được xá giảm. Đại bại là như trong luật nhà binh giao tranh thất bại, không sót một ai, nghĩa là rất nặng nề. Ngày thập ác đại bại là ngày hung, cổ xưa giao chiến rất kiêng kị, nguồn gốc của nó là từ các sách "Nguyên bạch kinh", "Thích giáo huyền hoàng kinh" và "Uyên hải tử bình”. Tôi trong quá trình nghiên cứu phát hiện hai sách đầu chủ yếu là giải thích ngày thập ác đại bại của "Uyên hải tử bình” mà ra, nhưng trong ngày đại bại lại có nói đến sự hạn chế khác nhau của năm và tháng, vì vậy trong thực tiễn hai sách đó ít được dùng, mà hầu hết dùng theo phương pháp tử bình. Vì phương pháp tử bình phù hợp với thực tế, lại là phương pháp chính thường được dùng trong cuộc sống để kiêng kị khi xuất hành, khởi sự công việc hay việc hỉ nên ở đây xin giới thiệu độc giả tham khảo.

Ngày thập ác đại bại là "kho vàng bạc hóa thành đất bụi", nếu gặp cát thần phù trợ, quý khí trợ giúp thì còn tốt, nếu gặp+thiên đức, nguyệt đức thì không còn là điều kị nữa, hoặc gặp tuế kiến, nguyệt kiến, thái dương điên đây cũng không còn là kị nữa.