VIII. Bàn về nguyên thần.

VIII. BÀN VỀ NGUYÊN THẦN Nam dương nữ âm thì lấy chi sau ngôi xung. Nam âm nữ dương thì lấy chi sát trước ngôi xung. Cách tra nguyên thần lấy chi năm làm chủ. Chi sau ngôi xung nghĩa là, như người sinh năm tí, xung tí là ngọ, sau gọ 1 mùi, nên trong Tứ trụ chi của tháng ngày giờ nếu có mùi thì mùi là nguyên thần. Người sh nam dương nữ âm, cách tính 1 tuyên thần là: năm tí thấy mùi, năm su t thấy thân, năm dần thấy dậu, năm mão thấy tuất, năm thìn thấy hơi, năm tị thấy tí, năm ngọ thấy sửu, năm mùi thấy dân, năm thân thấy mão, năm dậu thấy thìn, năm tuất thấy tị, năm hơi thấy ngọ. Nam âm nữ dương thì cách tính là: năm tí thấy tị, năm sửu thấy ngọ, năm dần thấy mùi, năm mão thấy thân, năm thìn thấy dậu, năm tị thấy tuất, năm ngọ thấy hơi, năm mùi thấy tí, năm thân thấy sứu, nám dậu thấy dần, năm tuất thây mão, năm hại thấy thìn.

Nguyên nhân còn có tên là đại hao, là không hợp. Dương sau âm trước là có gấp khúc, gấp khúc là việc không suôn sẻ; âm sau dương trước là thẳng nhưng không toại nguyện, tức là việc có bạo động mà không trị được, nên gọi là nguyên thân. Nguyên thần rơi vào đất khí xung là hung, phình bên trái là phong sát bên phải, phình bên phải là phong sát bên trái, cho nên nam nữ âm dương phải lấy trước Xe 3 hay sau xung là thế. Tuế vận gặp phong thân như cây gặp gió, bị xô lạc điên đảo, không được bình yên, không có bệnh trong thì gặp nạp ngoài, tuy phú quý cao sang nhưng không thịnh. Đại vận gặp vong thân thì cả 10 năm đáng sợ, không yên ổn, cửa nhà lận đận, nếu có cát thân phù trợ mới đỡ được phần nào. Vong thần sợ nhất trước cát sau hung. Sau khi phát vượng ở thời điểm muốn ra mà chưa ra được thì khó mà thoát được tại vạ. Mệnh gặp vong thân thì người có diện mạo thô cục, mặt xương xẩu mũi thấp miệng to, khoé mắt xước, đầu dô vai cao, tay chân cứng nhắc, giọng nói trầm đục. Gặp sinh vượng thì tính tình vô định, không phân biệt phải trái, lành ác, tính thay đổi thất thường. Gặp tử tuyệt thì lãnh đạm, thờ ơ, bạc bẽo, diện mạo cục cằn, nói năng thô tục, vô liêm sỉ, tham ăn tham uống, quen thói lưu manh. Gặp quan phù thì hay chuốc lấy nhiễu sự. Gặp kiếp sát thì hành động thô bạo, không biết xấu hổ. Phụ nữ gặp vong thần giọng nói đục khó nghe, gian dâm với giặc, vô lễ, cuộc đời rủi nhiều hơn may, tuy sinh con nhưng con bất hiếu.

Nguyên thân là thần hại mệnh nặng thêm. Người trong Tứ trụ đã có thất sát làm hại, còn gặp phải nguyên thần thì hại càng nặng hơn, không có nguyên thân thì nhẹ.

Nguyên thần tuy xấu, lưu niên đại vận gặp là không tốt, nhưng biết được điều xấu, tránh xa phương của nguyên thân thì có thể vô hại.