VII. Chọn ngày tốt để dâng hương, phóng sinh hoặc làm công trình công đức

VII . CHỌN NGÀY TỐT ĐỂ DÂNG HƯƠNG , PHÓNG SINH HOẶC LÀM CÔNG TRÌNH CÔNG ĐỨC

Nếu dự đoán được trước và tìm cách hoá giải trước thì có thể chọn ngày tốt của tháng 11 , hay tháng 12 của năm trước . Ví dụ năm 1996 ứng hạn , thì chọn ngày tốt của tháng 11 hoặc tháng 12 năm 1995. Các tháng đều lấy tiết lệnh làm chuẩn , giờ lấy giờ chuẩn của địa phương . Ví dụ tháng năm đó ứng hạn mà tháng năm đó mới dự đoán và tìm cách giải cứu thì lấy ngày tốt của tháng đó làm ngày hành động . Ví dụ tháng 11 năm 1996 ứng hạn mà tháng 11 năm 1996 mới đến giờ giải cứu , có thể chọn ngày tốt trong tháng 11 , thậm chí lấy ngay ngày đến nhờ giải cứu làm ngày hành động , đó gọi là gấp thì ứng gấp .

Nói chung , cần chọn thiên đức , nguyệt đức , hợp thiên đức , hợp nguyệt đức , hợp can năm , hợp chi năm hay thiên ất quý nhân làm ngày giờ tốt , Không được xung phạm bản mệnh . Năm hay tháng ứng hạn đương nhiên là năm , tháng đó đã xung phạm bản mệnh , nên ở đây không bàn đến nữa . Giờ nên chọn là giờ quý nhân của bản mệnh , cố gắng tạo thành hỷ hay dụng thần của bản mệnh . Nếu bạn gặp xung hoặc gặp hình thì có thể chọn ngày giờ gặp hợp , ví dụ mệnh ngọ gặp năm ứng hạn là tí , có thể chọn ngày , giờ mùi hoặc ngày , giờ sửu . Cuối cùng mùi tốt hay sửu tốt còn phải xem cát hung , thần sát của ngày đó có tổ hợp thành hỷ hay kị thần của bản mệnh hay không . Xét phương vị cũng tương tự . Nếu chọn ngày , giờ là mùi thì dâng hương , phóng sinh , xây dựng công trình phải dùng phương mùi , nhưng không được phạm phương sửu ; nếu chọn ngày , giờ sửu để dâng hương , phóng sinh hay làm công trình thì phải dùng phương sửu nhưng không được phạm phương mại . Nếu gặp quan thương xung khắc lẫn nhau có thể chọn ngày giờ là tài của mệnh cục ; phương vị cũng tương tự . Nếu quan thường xung khắc ở thiên can thì chọn ngày giờ theo thiên can , nếu có thể dùng địa chi phối hợp thành tài cục làm cho tài vượng thì càng tốt . Năm ứng hạn gặp quan sát khắc thân thì có thể chọn cục ấn thụ . Phương vị cũng tương tự . Chọn ngày tốt để giải hạn khác với chọn ngày tốt theo năm sinh thường lấy thiên can làm chính . Phàm hỉ hay kị thần là tài , quan , thụ thì lấy can ngày làm chính . Chọn ngày giải hạn phải coi trọng ngày giờ , cố gắng chú ý hóa giải các điều xấu của tháng năm . Bởi vì tháng hay năm ứng hạn phần nhiều đã bị xung phạm . Nếu chọn được tháng 12 của năm trước là tốt nhất . Chọn ngày giờ tốt để giải hạn rất quan trọng , là then chốt bảo đảm cho sự thành công hay thất bại của hóa giải . Phàm hóa giải thành công phần nhiều đều là điềm dự báo tốt lành , vật phóng sinh tường tỏ ra có ý lưu luyến người chủ .

Chọn ngày dâng hương phải có lễ vật . Người cần hóa giải dâng hương cầu thân phải cố gắng nhất trí với tín ngưỡng của người di hóa giải . Sau khi đốt hương không nên bỏ di ngay mà phải vái lạy , nhẩm đọc những điều mình thỉnh cầu , sau đó mới ra đi trong lưu luyến . Khi phóng sinh cũng cần phải tụng niệm thỉnh cầu . Dâng hương hàng ngày không được gián đoạn , nếu bận việc đột xuất phải nhờ người nhà làm thay . Sau một năm dâng hương nên chọn ngày tốt để lễ thần linh , đồng thời đốt hết những giấy tờ có liên quan với người giúp hóa giải , như thế mới gọi là hoàn thành .

Nếu trong hai năm liên tục đều ứng hạn thì sau khi lễ tạ , có thể căn cứ hỉ hay bị thần của mệnh cục , dùng phương pháp trên để hóa giải . Cũng có người sau đó muốn thờ phụng suốt đời . Trường hợp như vậy sau khi lễ tạ có thể chọn ngày tốt rước tượng về đặt ở cung cát lợi trong nhà , thờ cúng phải thành tâm , chỗ đặt tượng phải sạch sẽ , yên tĩnh . Các phương pháp trên đây đều do người hóa giải căn dặn , cách làm nói chung do mệnh chủ tự hoàn thành .