VI. Người sinh cùng ngày giờ thì mệnh vận có giống nhau không?

VI. NGƯỜI SINH CÙNG NGÀY GIỜ THÌ MỆNH VẬN CÓ GIỐNG NHAU KHÔNG?

Có người khi nói chuyện mệnh vận bảo với tôi rằng, anh ta cực lực phản đối quan niệm người ta có mệnh vận và nêu ra một số lý do để chứng minh quan điểm đúng đắn của mình. Ví dụ, nếu nói rằng người ta có mệnh vận thì chắc là những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây vì sao chỉ có một người làm vua? Nước ta rất nhiều người trùng giờ sinh với nhau, đáng lẽ mệnh vận của họ nên như nhau, nhưng tại sao lại khác nhau? Luận điểm của anh ta rất rõ ràng, chỉ cần thời gian sinh (năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây) giống nhau thì mệnh vận đều giống nhau, không thể có người vượng, người suy được. Tôi hỏi lại anh ấy, trời cùng chung một bầu trời, sao lại chia ra xuân, hạ, thu, đông, lạnh nóng khác nhau? Đất cùng một quả đất, vì sao lại có trên cạn, dưới nước khác nhau được? Cùng một khoảnh đất, cùng một cây lúa mạch, đều gieo trồng 9 tháng, vì sao lại có cây cao, cây thấp? Cùng một cành cây, vì sao lại có quả to, quả nhỏ? Thân thể người ta là một thể thống nhất vì sao chức năng, lục phủ, ngũ tạng lại có cái mạnh, cái yếu, cái hơn, cái kém? Vì sao có người gan mọc khối u mà các phủ tạng khác lại đều tốt? Tôi còn nói thân thể người ta là một, lục phủ ngũ tạng đều ở chung trong đó, từ lúc sinh ra lục phủ ngũ tạng đều ra đời cùng nhau vì sao bộ phận này lại bị bệnh, bộ phận khác lại không? Vì sao giữa các bộ phận lại có sự cách biệt ) xa đến thế?

Người bạn đó sau khi nghe tôi hỏi, anh ta cũng ngạc nhiên rằng đúng thế, nhưng anh ta cũng chẳng rõ vì sao. Tôi bảo anh ta: "Tổ tiên ta đã sớm nghiên cứu ra điều đó: lục phủ, ngũ tạng đề: mang âm dương, ngũ hành tương sinh, tương khắc, mỗi thứ làm chủ bốn mùa vượng hay suy. chính vì thế mà có sự khác biệt rất lớn".

Ngày giờ sinh như nhau, nhưng tại sao mệnh người ta lại khác nhau, nguyên nhân rất nhiều, khó nói tỉ mỉ rạch ròi dược? Chỉ có thể tạm khá quát như sau:

1. Do phương vị khác nhau, như phương nam là hoả, đồng mộc, bắc thủy, tây kim. Mệnh hoả sinh ở phương nam và ở phương bắc tất sẽ khác nhau. Phương nam hoả vượng, phương bắc bị thuỷ khắc cho nên không bằng người sinh ở phương nam.

2. Năm mệnh của cha mẹ không giống nhau.

3. Năm mệnh của anh chị em khác nhau.

4. Năm mệnh kết hôn khác nhau.

5. Năm mệnh sinh con cái khác nhau.

Vì năm mệnh của những người trong gia đình khác nhau, nên nức độ sinh khắc của ngũ hành sẽ khác nhau, do đó ảnh hưởng đến người đó cũng khác nhau. Ví dụ có một người mệnh mộc, cha mẹ đều là mệnh kim thì người đó bị cha mẹ khắc; nếu cha mẹ đều là mệnh thuỷ thì thuỷ sinh mộc có lợi cho người đó. Người bị khắc thì cuộc đời không thuận, người được sinh thì hay may mắn.

6. Nam nữ khác nhau, nên trong hành vận có thuận, có nghịch.

7. Tướng mặt, vân tay nhất định khác nhau, cho nên sự việc có khác biệt.

8. Cốt tướng không giống nhau.

9. Mộ tổ, nhà cửa, phương hướng khác nhau. Ngày xưa có câu: "Nhất mộ, nhì nhà, thứ ba mới đến ngày sinh tháng đẻ". Tức là nói mệnh vận của một con người tốt xấu, thứ nhất quyết định ở phong thuỷ phần mộ của tổ tiên, thứ hai quyết định ở phong thuỷ nhà cửa tốt hay xấu; thứ ba mới đến sự sắp xếp Tứ trụ của mình. Do đó dù là những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, nhưng nhất định phần mộ tổ tiên và nhà cửa không thể giống nhau được.

10. Gen di truyền của mỗi người khác nhau

11. Hoàn cảnh và điều kiện gia đình của mỗi người khác nhau, 1

12. Điểm sáng của sao chỉ có một. Tuy có hàng nghìn, hạng vạn người sinh cùng một giờ, phút, giây, nhưng điểm sáng của sao trực ban chỉ có một, cho nên không phải người nào cũng nhận được. Nếu điểm sáng này chiếu đúng nhà nào đó, hoặc đúng vào lúc hình thành thai, hoặc giờ sinh thì người đó mới có thể làm vua, những người khác chỉ là dân thường.

13. Lòng tín ngưỡng khác nhau thì mình vận cũng phát sinh thay đổi. Người tin thờ thì hay có lợi, gặp điều xấu cũng dễ vượt qua.

Có câu chuyện kể rằng: Chu Nguyên Chương đời Minh sau khi 1 m vua nghĩ rằng mình làm vua, vậy những người cùng giờ sinh với mình cũng nên làm vua. Vì vậy nếu không giết họ đi thì sau này có thể bị tranh mất ngôi vua. Do đó ông đã giết rất nhiều người cùng tuổi: Giết đến nửa chừng, ông ta nghĩ nên hỏi một người trong số họ xem làm nghề gì, sau đó giết cũng chưa muộn. Người được ông ta hỏi trả lời rằng, tôi làm nghề nuôi ong. Ông ta hỏi nuôi bao nhiêu tổ. Nuôi 9 tổ gồm hàng vạn con ong. Chu Nguyên Chương vừa ngạc nhiên, vừa mừng. Ông nghĩ mình làm vua thống trị 9 châu, 9 chư hầu. Người kia nuôi 9 tổ ong cũng có 9 ong chúa. Như vậy làm vua của con người chỉ có mình, còn ông kia là vua của ông, tức là vua loài côn trùng. Chắc những người khác, có người là vua cá... Do đó Chu Nguyên Chương cảm thấy yên tâm và không giết tiếp nữa.

Trong quá trình nghiên cứu, tôi phát hiện thấy những người sinh cùng năm tháng ngày giờ, khi hành vận đến 1 năm nào đó có người vì phạm pháp mà ngồi tù, có người bị tai nạn công nghiệp, có người thì cha mẹ bị bệnh hoặc bị mất, có người thất nghiệp, nói chung đều ít gặp may nhưng mức độ có khác nhau.

Còn có vấn đề: những người sinh đôi thì mệnh vận có giống nhau không? Có thể nói không hoàn toàn giống nhau. Vì cho dù sinh đôi vẫn có người ra trước, người ra sau. Nếu giờ sinh cách nhau xa thì sự khác biệt càng lớn. Trong điều tra của tôi thì cho đến nay đã thấy rõ những người sinh đôi sau khi kết hôn sự khác biệt rất rõ ràng. Nguyên nhân là vì mỗi người đều phối hận với những người khác nhau, do đó mà các thành viên gia đình phát sinh thay đổi, ngũ hành sinh khắc cũng thay đổi, cho nên mệnh vận của hai người sẽ khác nhau.

Có cặp bào thai sinh đôi sinh cùng giờ. Năm 1986 tôi đoán hai anh em năm 1987 sẽ bị tai nạn, người anh đi theo đạo Phật vào ở chùa, người em ở nhà. Kết quả năm 1987 người em bị tai nạn suýt chết, người anh thì bình an vô sự. Lại có một cặp sinh đôi người anh công tác ở ngành công an, còn người em thì phục vụ trong quân đội. Về sau, khi người anh ra khỏi ngành công an, thì người em cũng được giải ngũ. Người anh viết sách rất nổi tiếng, còn người em thì không có công danh gì. Vì sao trong sự nghiệp lại khác nhau nhiều thế. Đó là vì "Người sinh vào ngày dương, giờ dương thì anh mạnh em yếu; sinh đôi vào ngày âm, giờ âm thì anh yếu, em mạnh". Cặp sinh đôi này đúng là sinh vào ngày dương, giờ dương. Nguyên nhân thứ hai là: vấn đề nỗ lực rèn luyện sau này, người anh thì cần cù khổ luyện, còn người em lại chỉ bận lo công việc. Cho nên một người viết sách thành công, người kia không có danh tiếng. Mọi sự vật trong tự nhiên, đặc biệt là sự phát triển biến hóa của cùng một sự vật đều có sự chênh lệch nhau, huống hồ là những người cùng giờ sinh thì làm sao mệnh vận lại như nhau được. Do đó, t hợp sắp xếp thiên can, địa chỉ trong Tứ trụ là nhân tố bên trong của mệnh vận tốt xấu của người ta. Nó là căn cứ của mọi sự biến hoá, là biểu hiện của tiên thiên; chủ quan có nỗ lực hay không chỉ là nguyên nhân bên ngoài của sự biến hóa, là điều kiện của sự thay đổi. Sự sắp xếp của thiên can địa chỉ và khí của âm dương, ngũ hành có quan hệ mật thiết với con người. Nếu sự sắp xếp của thiên can địa chỉ có chứa thông tin sẽ thi đỗ đại học, nhưng người đó học hành không chăm chỉ, cố gắng thì vẫn không thể vào được đại học. Do đó nhân tố tiên thiên phải cộng thêm sự nỗ lực của hậu thiên mới có thể đạt được mục đích mong muốn.