VI. Bàn về văn xương quý nhân

VI. BÀN VỀ VĂN XƯƠNG QUÝ NHÂN

Theo "Tử vi đẩu số" cách tra văn xương quý nhân lấy can năm, can ngày làm chủ, nếu gặp các địa chỉ trong Tứ trụ tức là có văn xương quý nhân. Người có sao văn xương quý nhân thì thực thần gặp quan trường sinh.

- Giáp lấy bính làm thực thần, bính lâm quan ở ti, nên giáp lấy tự là văn xương quý nhân.

- Ất lấy đinh làm thực thần, đinh lâm quan ở ngọ, nên ất lấy ngọ là văn xương.

- Mậu lấy canh làm thực thần, canh làm quan ở thân, nên mậu lấy thân là căn xương.

- Đinh lấy sỉ làm thực thần, kỉ trường sinh ở dậu, nên định lấy dậu làm văn xương.

- Canh, tân, nhâm, quý cách tính đều như thế (canh lấy hơi, tân lấy tí, nhâm lấy dần... làm văn xương).

Văn xương nhập mệnh chủ về thông minh hơn người, gặp hung hóa cát, tác dụng của nó tương tự như thiên đức, nguyệt đức, thiên ất quý nhân. Xem văn xương quý nhân ta thấy, cứ "thực thần" lâm quan là có văn xương quý nhân. Do đó mà gọi là văn xương tức thực thần kiến lộc

Người văn xương nhập mệnh thì khí chất thanh tao, văn chương cử thế. Nam gặp được thì nội tâm phong phú, nữ gặp được thì đoan trang, ham học, ham hiểu biết, muốn vươn lên, cuộc đời lợi đường tiến chức, không giao thiệp với kẻ tầm thường.

Trong thực tiễn, người có văn xương quý nhân sinh vượng, thường đỗ đạt các trường chuyên khoa, đại học, lợi về đường học hành thi cử.