V. Lao tù

V. LAO TÙ

Có người trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin lao tù. Điều đó thực ra không đáng sợ. Sợ là sau khi dự đoán ra mà vẫn không nghe lời khuyến cáo, cứ tiếp tục làm bậy, không sợ phạm pháp nên khó tránh khỏi tại họa. Một khi đã dự đoán được tai họa lao tù, cũng giống như bệnh tật, nếu tìm cách hóa giải để phòng tránh là có thể vượt qua được.

Ví dụ 1. Càn tạo.

Tài - sát - nhật nguyên - quan

Bính ngọ - mậu tuất - nhâm tí - kỉ dậu

Tháng giêng năm 1984, ông Lưu nhờ đoán vận cho con trai. Tôi xem xong Tứ trụ con ông, liền nhắc nhở nói: "Con ông năm nay có họa tù ngục, nửa năm đầu phải tăng cường quản lý giáo dục mới được". Ông nói: "Con tôi có thể bị tù à? Cháu nó rất thật thà cơ mà! Chắc chắn nó không làm việc xấu đâu". Tôi thấy ông có vẻ coi thường, nói: "Trong Tứ trụ nó có việc đó, chẳng qua là thời gian chưa đến đấy thôi! Năm nay bại vận đến, rất có thể xảy ra việc ấy"

Năm 1984, kết quả do cướp giật nên con ông bị tù. Cậu này 17 tuổi hành đại vận canh tí, lại là kiểu thân gặp kình dương, năm 1984 là năm giáp t là thực thân gặp kình dương, ba kình dương tụ hội lại, còn gặp kiều thần đoạt thực thần, ứng với câu: "Kình dương gặp tuế quân, họa sẽ ập đến", "Kiêu gặp thực không ốm thì tai họa".

Vi du 2. Càn tạo

Kiếp - sát - nhật nguyên - quan

Mậu dần - ất sửu - kỉ mùi - giáp tuất

Tháng 12 năng 1986, bà Đỗ nhờ đoán vận cho em trai là giáo sư ở trường đại học. Tôi xem qua Tứ trụ và tuế vận rồi nói: "Em bà năm 1984 có chuyện. Năm 1985 vì chuyện tiền tài mà bị giam". Bà Đỗ không chờ tôi nói hết đã đứng dậy nói: "Đúng! Đúng!"

Trong trụ này quan sát hỗn tập lại hành vận thương quan nên có họa lao tù.

Ví dụ 3. Càn tạo.

Tài - Kiếp - Nhật nguyên - Thực

Mậu thân - Quý hợi - Nhâm Thìn - Giáp thìn

Tháng 5 năm 1988, bà Liễu nhờ đoán vận cho con trai. Sau khi đoán xong, tôi nói: "Năm nay con bà có tai họa lao tù. Có thể bây giờ nó đang làm chuyện phạm pháp, cần quản lý chặt chẽ, nếu không ngừng ngay thì tháng 9 năm nay sẽ bị bắt". Nghe xong bà nói: "Gần đây hành vi của con tôi rất khác thường. Hỏi nó nó chỉ ậm ừ. Vì không yên tâm mà tôi nới nhà thây đoán". Tôi nói: "Nhất định yêu cầu nó không được làm gì phạm pháp. Bà cứ làm theo cách hóa giải tôi bày, dù có bị đau một ít cũng còn hơn tai họa."

Rất may, cậu này nghe lời khuyên của mẹ, tháng nguy hiểm lại được quản lý chặt chẽ nên dần dần hồi phục bình thường, tuy có bị đa' nhẹ nhưng tránh được bị giam.

Ví dụ 4. Càn tạo.

Kiếp - tỉ - nhật nguyên - tỉ

tân tị - canh dần - canh tí - canh thìn

Tháng 5 năm 1991 khi tôi ở Thái Lan ông Sài ở Mianma nhờ tôi đoán vận. Tôi nói: "Ông là người trải qua nhiều gập ghềnh. Năm 1988 vì tiền tài mà bị giam", "Đúng! Vì hối lộ mà bị tù". Ông này năm 46 đến 55 tuổi hành tài vận ất dậu. Trong trụ tỉ kiếp nhiều, cho nên "Tỉ kiếp gặp tài tất có tai họa". Tám năm ngồi tù là vì nhật nguyên tí thuỷ nhập hai lần mộ. Ví dụ 5.Càn tạo

Kiêu - ấn - nhật nguyên -kiêu

Bính tuất - đinh dậu -mậu tuất - bính thìn

Tháng 3 năm 1992 khi tôi đang viết sách này ở Thâm Quyến, có một người đến nhờ tôi đoán vận. Tôi xem trong Tứ trụ nói: "Anh năm 1980 gay go, vừa bị tai họa vì chức vụ, vừa bị ốm nặng, suýt nữa thì mất chức". Vợ anh ta nói: "Quả thực có thế, vì việc của cha mà anh ấy phải đi kiện khắp nơi, lại còn bị viêm ruột thừa nằm viện mổ, suýt nữa bị mất chức". Trong trụ hai kiểu như hai con hổ, từ 25 đến 35 tuổi hành đại vận thực thân canh tí, năm 1980 lại là năm canh thân gặp thực địa. Đúng là: "Kieh thần đoạt thực, không ốm cũng tai họa".