V. Căn cứ dụng thần của chính cách để xem cá tính.

V. CĂN CỨ DỤNG THẦN CỦA CHÍNH CÁCH ĐỂ XEM CÁ TÍNH

Dụng thần là chính quan. Tính tình quang minh chính trực. Nếu chính quan quá nhiều thì ý chí không kiên định,

Dụng thần là thất sát. Hào hiệp, hiếu thắng. Nhưng thất sát nhiều quá thì do dự rụt rè.

Dụng thần là thực thần. Ôn hậu, hiền lành. Nhưng thực thần nhiều quá thì cố chấp.

Dụng thân là thương quan. Thông minh sắc sảo. Nhưng thương quan nhiều quá thì kiêu ngạo, cứng rắn.

Dụng thần là ngang vai. Đằm thắm hòa nhã. Nhưng ngang vai nhiều quá thì tại quái, ít hoà nhập.

Dụng thần là kiếp tài. Nhiệt tình, thẳng thắn. Nhưng khiếp tài nhiều quá thì lỗ mãng, hay gây rối.

Dụng thân là chính tài. Siêng năng, cần kiệm. Nhưng chính tài nhiều quá là do của nhiều làm hại bản thân.

Dụng thần là thiên tài. Nhạy bén, khéo léo. Nhưng thiên tài nhiều quá thì hay cầu an hưởng lạc.

Dụng thần là chính an. Nhân từ, đoan chính, nhưng chính ấn nhiều quá thì do dự, yếu đuối nên ít thành công.

Dụng thần là thiên ân. Có ý chí phấn đấu, vươn lên, nhưng nếu thiên ấn nhiều quá thì tham lam, biển lớn.

Các cách khúc trực, gia tường, kìm cách, nhuận hạ cách, viêm thượng đều lấy kiếp tài, ngang vai làm dụng thần. Các cách tòng tài, tòng sát, tòng nhi, tông vượng, tòng cường, hoá khí đều lấy dụng thần theo thế vượng của nó.