V. Bàn về phúc tinh quý nhân.

V. BÀN VỀ PHÚC TINHQUÝ NHÂN

Cách lấy phúc tinh quý nhân của sách "Uyên hải tử bình” là lấy can năm hoặc can ngày làm chủ.

Phàm giáp, bính gặp dân hoặc tí, ất quý gặp mão hay sửu, mậu gặp thân, kỷ gặp mùi, đinh gặp hợi, canh gặp ngọ, tân gặp tị, nhâm gặp thìn là có phúc tinh quý nhân.

Nếu trong mệnh có phúc tinh thì chủ về cuộc đời phúc lộc dồi dào, có cả cách cục phối hợp thì còn nhiều phúc và sống lâu, vàng bạc đầy nhà. Người bình thường gặp được thì ít nhất cũng ngày ba bữa no ấm, cuộc sống vô lo. Sao này phần nhiều chỉ về bình an, có phúc chứ không chỉ sự giàu sang.