Ngũ hành dư thừa

5. Ngũ hành quá dư thừa

Vật cực thịnh là thái quá, là can ngày vượng còn gặp phải tỉ kiếp trùng điệp. Phàm sự vật cực thịnh là dư thừa, mạnh mà yếu, đó gọi là thừa. Sự vật cực thịnh thái quá thường dễ gãy. Như ngọc cứng dễ vụn, thép cứng dễ gãy, nguyên lý là thế.