Kết luận

Kết luận

Qua phân tích trên dây ta di đến kết luận : dù là phản ngâm hay phục ngâm , về nguyên tắc nên di chuyển , nếu không sẽ bị xung đổ hoặc bị áp đảo . Di chuyển lớn là đi xa , ít ra thì dời chỗ ở trong nhà , cố tránh xa thái tuế và trường lực đối xung . Đi đến những phương có lợi , di chuyển sẽ được hoá giải . Nhưng không chỉ là phản ngâm , mọi sự hoá giải tai nạn về nguyên tắc đều cần động . Động là tránh xa , dựa vào địa lợi để kháng lại thiên thời . Vì thế mà thánh nhân lập ra “ Dịch có ý nghĩa thật sâu xa ! Khổng Tử nói : “ Sách không nói được hết lời , lời không nói được hết ý Ý của thánh nhân ta không thể nào hiểu hết

Phần trên đã lần lượt bàn về “ Phương vị nên tránh ” , “ Dưỡng sinh và phóng sinh ” , “ Dùng thuốc giải hạn ” , “ Hành thiện tích đức và tín ngưỡng tôn giáo ” . Mỗi phương pháp vừa độc lập lẫn nhau , vừa liên quan chặt chẽ với nhau , hy vọng mọi người sẽ thể nghiệm được một cách sâu sắc , Chúng ta không phải là thần thánh , chỉ dựa vào mệnh của Tứ trụ để dự đoán thì khó mà toàn diện được . Thường thì năm ứng nghiệm tại hoạ , không bị hao tổn của cải thì cũng mắc vào kiện tụng , hoặc bệnh tật ốm đau , mình không bị thì cũng rơi vào người thân , nếu không thì không dự đoán và hoá giải làm gì . Thế giới dù phức tạp đến đâu thì mọi vật vẫn biến đổi theo quy luật . Chúng ta xuất phát từ nguồn gốc để giải quyết vấn đề , lấy bất biến ứng vạn biến .

Y mệnh của mệnh học giống y như bệnh của y học . Mà y bệnh của y học nói chung sau khi phát bệnh sẽ để lại dấu vết để quan sát , còn y mệnh của mệnh học nói chung trước khi xảy ra tai hoạ không có dấu vết gì để thấy , cho nên rất khó đi sâu nắm bắt . Điều đó đòi hỏi chúng ta vừa phải cẩn thận , chu đáo , vừa phải mạnh dạn quyết đoán . Khi ứng dụng cụ thể phải hình thông , tuy cơ ứng biến , còn trên hành động vừa đoan phương chính trực , giữ gìn chuẩn tắc tâm đức , không được đi chệch con đường này .

Khi gặp những Tứ trụ không hoàn toàn nắm vững thì không được hoá giải . Yêu cầu mệnh chủ phải thành tâm phối hợp , đối chiếu với quá khứ mới có thể rút ra kết luận . Phàm đúng về nguyên tắc , nhưng có những tai hoạ hoá giải không được tất sẽ do nguyên cớ khác , không được vì thế mà mất lòng tin , cần không ngừng tổng kết thực tiễn .

Nghề gì cũng có tính hạn chế của nó . Ta hoá giải tai ách tuy không trọn vẹn nhưng cũng vượt trên mức trung bình , vừa là sự kết tinh thực tiễn cổ kim , vừa nhờ kinh nghiệm bản thân mà đạt được . Dùng nhiều biện pháp để giúp một người , chỉ cần ứng dụng thích đáng thì nhất định thành công . Trong tài liệu này ít bàn đến cát hung , thần sát . Đó không phải là than sát không có ý nghĩa mà chẳng qua nó cũng từ trong âm dương , ngũ hành mà ra , tức là ta đã không “ bỏ gốc , tìm ngọn ” .