IV. Mối quan hệ giữa âm dương, ngũ hành với cơ thể.

VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA ÂM DƯƠNG, NGŨ HÀNH VỚI CƠ THỂ

Học thuyết âm dương ngũ hành và thiên can đia chi tuognw truyền do Đổng Trọng Thư đời Hán sáng tạo và đưa vào mệnh lý học. Cách nói này tuy chưa đủ để tin, nhưng Đổng Trọng Thư đối với sự phát triển về mặt này có cống hiến rất lớn. Ngày nay, từ hai mặt y học và vận khí của con người, chúng ta có thể bạn một cách vắn tắt sự ảnh hưởng của âm dương ngũ hành, thiên can địa chi đối với con người.