IV. Đề cương phối thang theo mệnh

IV . ĐỀ CƯƠNG PHỐI THANG THEO MỆNH

1. Phàm người nhật chủ lượng , gặp cận hay năm tỉ kiếp . Như nhật nguyên là bính hoả vượng , lại gặp năm hay vận bình định , tất tâm hoa cường vượng quá mức , gặp năm hay vận giáp , ất , can khí tất dội ngược trở lại . Nếu khônó có bệnh thì cũng phát sinh tranh chấp , phá tài . Đó là những phản ứng đi hơi để điều tiết cơ thể . Sau khi tranh chấp bị hao tài , tốn của , vượng khí xẹp xuống , nên không bị bệnh nữa . Cho dù tỉ kiếp ở hành nào đều có hiện tượng tích tụ phát sốt , hoặc khắc chế ngũ hành bị khắc , hoặc kha lại ngũ hành khắc tôi . Ví dụ lấy nhật nguyên bính hoả nhiệt , gây ra bệnh tim, phiền muộn , dễ bực tức , hoặc gây gổ tranh chấp , hoặc khắc chế phế kim gây ra bệnh phổi ; hoặc xì hơi tâm hoả , dưỡng ẩm tâm ; hoặc tự dưỡng phế kim ; hoặc tự dương thân thuỷ ; hoặc ứng dụng tổng hợp .

2. Phàm người nhật chủ nhược , lại gặp vận hay năm quan sát . Như nhật nguyên tân kim gặp vận hay năm bính hoả , phế khí tất sẽ bất túc , sức đề kháng yếu . Nếu không đau ốm thì cũng bị định hoả gây ra những việc tương ứng như tai nạn , hay kiện tụng . Tuy tình hình cu thể mà bồi bổ khí cho phế kim , tỳ thổ , thân thuỷ Thuỷ có thể khắc hoả , thổ có thể hoá giải hoả , kim có thể kháng hoả để dập tắt tai nạn .

3. Phàm nhật chủ vượng , lại gặp vận hay năm hiểu , ấn . Như nhật nguyên kĩ thể gặp năm bính hay định , khí tâm hoả , tì thổ tất sẽ thái quá . Thổ táo không sinh được cho phế kim , vượng hoả khắc kim , đặc biệt đối với người tân kim bốc mạnh tất phổi sẽ bị tổn thương , không ốm đau thì cũng gặp điều xấu . Nên giảm hoả , làm yếu thổ , nhuận kim .

4. Phàm nhật chủ nhược , lại gặp năm hay tận thực thương . Như nhật nguyên kỉ thể gặp năm bính hay định , can khí sẽ bất túc , không ốm đau cũng gặp rủi ro , nên cần bổ gan . Người Tứ trụ hoả vượng thì nên giảm hoả .

5. Phàm nhật chủ nhược , lại gặp năm tài hay vận tài . Như nhật nguyên quý thuỷ gặp năm Bính hay định , hoả khắc lại thuỷ , thần khí sẽ bất túc , không ốm đau thì cũng gặp điều xấu . Nên bổ thận , chú ý dưỡng gan . Người trong Tứ trụ hoả vượng còn nên thanh thản , tóm lại nên nắm chắc thời cơ của mệnh .

6. Phàm người thương quan gặp quan , thiên can xung khắc lẫn nhau , đều nên thông quan . Như nhật nguyên canh kim , trụ tháng có quý thuỷ , gặp năm định thì phải xem trụ ngày cường hay nhược . Cường thì không cần bổ phế mà chỉ dùng thuốc dưỡng gan . Thuỷ hoả thông quan điều hoà . Lại xem quý thuỷ , đinh hoả cái nào là dụng thần , cái nào có thể bị tổn thương để điều bổ cho thích đáng . Nếu nhật chủ nhược thì kiêm bổ phế kim .

7. Phàm người thuộc loại địa chỉ tương xung , tượng hình thì đều chọn phương pháp thông quan , đồng thời cân nhắc quan hệ giữa dụng thần với nhật chủ . Thìn tuất sửu mùi tương xung thì phải xem dụng thần và nhật chủ cường hay nhược . Phàm gặp thìn tuất sửu mùi xung thì dễ bị bệnh ở tỉ , vị và thận , dùng thuỷ tư nhuận hoặc dùng mộc để giảm nhẹ .