IV. Bàn về tam kỳ quý nhân.

IV. BÀN VỀ TAM KỲ QUÝ NHÂN

Trên trời tam kỳ là giáp mấu canh. Dưới đất tam kỳ là ất bình định. Trong người tam kỳ là nhâm quý tân.

Về tam kỳ, nhiều sách đều lấy thiên địa nhân là kỳ, cũng có sách lấy tài, quan, ấn, tài, quan, thực là kỳ. Đa số sách đối với tam kỳ giữ thái độ khẳng định, còn sách "Mệnh lý ước ngôn” thì cho rằng tam kỳ là không quan trọng.

Đối với tài quan, ấn hay tài, quan, thực vốn vẫn thuộc lục thân trong Tứ trụ là tượng phú quý. Ở đây bàn đến là tam kỳ trong thiên địa nhân. Tam kỳ dưới điều kiện nào mới có thể thành kỳ chân chính? Một là: không thể kỳ nào cũng đều phải sắp xếp theo chiều thuận, tức năm giáp, tháng mậu, ngày canh hoặc tháng giáp ngày mậu giờ canh. Hai là, tam kỳ phải đắc thời đắc địa, không được tử tuyệt. Ba là, tam kỳ phải có cát tinh quý nhân như thiên ất, thiên đức, nguyệt đức phù trợ. Bốn là, gặp đái nguyên thần, đào hoa, thiên la địa võng là trở thành vô dụng.

Tam kỳ có vai trò kì tài đặc biệt. Theo sách "Siêu nhân Trương Bảo Thắng" nói: Trương là tám chữ tam kỳ, cho nên công năng đặc biệt của nó thế gian hiếm có. Tôi trong thực tế cũng đã gặp tám chữ tam kỳ, vì ở vào đất mộ tuyệt nên người đó cũng chỉ là người bình thường.

Phàm mệnh gặp tam kỳ, tinh thần người đó khác thường, hoài bão to lớn, thích những gì to tát, biết rộng, nhiều tài. Người có thêm cả thiên ất quý nhân thì công danh siêu quần. Nếu có thêm thiên đức, nguyệt đức thì không bao giờ gặp điều tai vạ. Có thêm tam hợp nhập cục thì đó là đại thần trong quốc gia. Có thêm quan phù kiếp sát thì tầm nhìn sắc sảo, nhìn xa trông rộng. Có thêm tuần không, sinh vượng sẽ thoát khỏi bụi trần tục, phát quý, không dâm, uy vũ bất khuất.

Tam kì phải được phối hợp với mệnh cục và có các quý nhân khác phù trợ thì mới vinh hoa phúc thọ. Nếu chỉ có tam kỳ, không có quý nhân, mệnh cục lung tung thì cũng sẽ bần cùng thấp kém, bị coi thường. Cho dù mệnh cục khá đẹp nhưng tam kỳ không có quý nhân mà lại rơi vào không vong thì không cô độc cũng là kẻ lang bạt bốn phương.