IV. Bàn về tai sát

IV. BÀN VỀ TAI SÁT

Dần ngọ tuất thấy tí, thân tí thìn thấy ngọ, hợi mão mùi thấy dậu, tí dậu sửu thấy mão.

Tai sát còn có tên là bạch hổ, tính dũng mãnh, thường ở trước kiếp sát, xung phá tướng tinh nên gọi là tại sát.

Cách tra tai sát lấy chi năm làm chủ, trong địa chi của Tứ trụ thấy tức là có. Tại sát là tại và tướng tinh bị xung khắc. Như người sinh vào các năm dần ngọ tuất thấy ngo là tướng tinh, xung khắc ngọ là tí, tí tức là tại sát.

Tai sát sợ khắc, nếu gặp sinh lại tốt. Trong Tứ trụ nếu gặp tai sát thì phúc ít hoạ nhiều. Sát chủ về máu me, chết chóc. Sát đi với thuỷ, hoá phải đề phòng bỏng, cháy, đi với kim mộc đề phòng bị đánh, đi với thổ phải đề phòng đổ sập, ôn dịch. Sát khắc thân là rất xấu, nếu có thần phúc cứu trợ, phần nhiều có quyền lực, cũng như kiếp sát, gặp quan tinh ấn thụ là tốt.