III. Thương tật, tàn phế

III. Thương tật, tàn phế

Ví dụ 1. Càn tạo

Kiếp - tài - nhật nguyên - tỉ

Tân sửu- giáp ngọ - canh ngọ - canh thìn

Tháng 4 năm 1986, tôi gặp cô gái bại liệt cả hai chân nên chú ý ghi lại Tứ trụ này. Năm quý mão 1963 vì bị sốt cao mà cô ta bị bại liệt hai chân. Nguyên nhân dẫn đến tàn phế là vì: trong trụ, thổ sửu thìn tàng thương, năm 63 là thái tuế quý mão, tiểu vận gặp quí mùi, quí thuỷ thương quan gặp đất trường sinh đế vượng tức là gặp suy lại bị vượng khắc. Đúng với câu: "Thương quan nhiều thì chân tay, gân cốt bị thương hoặc tàn phế". Ví dụ 2. Khôn tạo

Kiếp - Quan - Nhật nguyên - Quan

Kỷ dậu - Ất hợi - Mậu tuất - Kỷ mão Tháng 8 năm 1990, một vị lãnh đạo nhờ tôi đoán vận cho con gái. Căn cứ vào Tứ trụ tôi đoán năm 1971 cô ta bị tàn phế. Quả đúng như thế. Đó là vì năm 1971 "Thương quan gặp quan thì tật bệnh, tàn phế".

Ví dụ 3. Càn tạo

Kiếp - sát - nhật nguyên - thương

Đinh tị - nhâm tí - bính ngọ - kỉ hợi

Tứ trụ này trong chương Quan vận đã có đưa ra. Khi đó tôi còn đoán thêm: "Người này nhất định mù một mắt". Đúng thế. Đó là vì: "Hỏa gặp thuỷ khắc thì mắt mờ".

Vi dụ 4. Càn tạo

Kiêu - kiếp - nhật nguyên - sát

Giasp thân - đinh sửu - bính tuất - nhâm thìn

Tháng 9 năm 1986, một công an nhờ tôi đoán vận cho em. Tôi xem Tứ trụ tính ra vận của anh ta và nói: 'Khi cậu ấy 6 tuổi, tức là năm 1950, đầu bị thương nặng". Cả hai anh em đều kinh ngạc nói: "Đúng quá! Năm 1950 bố tôi trèo cây chặt cành, em chơi ở dưới, rìu rơi từ trên cao xuống đúng vào đầu em tôi, chém thành một nhát, may mà không chết". Trong trụ, sát kiêu tương sinh cho nhau tất có tai họa bị thương. Giáp mộc là đầu, năm 1950 là năm canh dân, chính là trụ năm giáp thân xung khắc với thái tuế canh dần, canh kim khắc giáp mộc, nên năm 1990 đầu bị thương. Đúng với câu: "Giáp mộc bị khắc thì trên đầu bị thương". Ví dụ 5 Càn tạo

Quan - thương - nhật nguyên - tỉ

Canh tuất - bính tuất - ất dậu - ất tị

Tháng 9 năm 1986, có một người bán thịt vì cãi cọ mà đánh nhau, dùng dao chém bị thương cánh tay một em thiếu niên. Bố mẹ em bé rất đau khổ, không ít người cũng đồng tình với em bé. Tôi thấy tình cảnh như thế thì nghĩ: "Em bé này nhất định giờ sinh tháng để có tiêu chí bị thương, năm nay vừa đến đúng thời gian đó, cho nên bị nạn này. Ít người tin điều đó nên bảo bà mẹ nói ra ngày sinh tháng để xem sao. Sau khi xếp xong Tứ trụ, quả nhiên trong trụ bính là thương quan, trên trụ quan lại có quan tinh, năm 1986 lại vừa đúng năm bính dần thương quan. Cho nên "Thương gặp thương lại gặp vượng địa, tất sẽ có cái khổ vì bị thương". Đúng với câu: "Thương quan gặp quan, là tai họa bất ngờ".

Ví dụ 6 Khôn tạo

Thương - tí - nhật nguyên - sát

Mậu tí - đinh tị - đinh tị - quý mão

Tháng 2 năm 1987, người phụ nữ này nhờ tôi đoán vận. Căn cứ các tiêu chí trong Tứ trụ, tôi nói: "Năm 1983 này nếu không ốm nặng thì cũng gặp tai nạn". "Đúng! Năm 1983 tôi sụt hầm, tí nữa mất mạng".

Trong trụ kiêu thương đều gặp. Năm 1983 là năm quý hợi, đúng là năm kiêu vượng, đúng với câu: "Kiêu gặp kiêu vượng, không ốm thì cũng bị thương". Ví dụ 7. Khôn tạo

Quan - kiếp - nhật nguyên - thực

Kỉ hợi - quý dậu - nhâm tí - giáp thìn

Tháng 4 năm 1991, khi tôi ở Xingapo, bà Dương nhờ đoán vận. Tôi xem xong Tứ trụ nói: "Năm 1990 đầu bà bị thương nặng". Bà ta thừa nhận "Đúi thế! Năm 1990 tôi bị xe đâm, đầu bị thương". Trong trụ giáp mộc là đầu, năm 1990 là năm canh ngọ, canh kim khắc giáp mộc, nên đầu bị thương. Sự việc xảy ra năm 1990 vì trụ ngày nhâm tí bình dương, xung tuế quân ngọ hỏa, ứng với câu: "Kình dương xung khắc tuế quân, là tai nạn rất nặng". Ví dụ 8. Càn tạo

Tỉ - kiêu - nhật nguyên - kiêu

Mậu tí - bính thìn - mậu dần - bính thìn Tháng 3 năm 1992, khi tôi ở Thâm Quyến viết sách này, một người bạy dẫn cấp dưới của mình đến gặp tôi, nhân tiện để đoán vận cho cấp dưới. Sau khi xem Tứ trụ, lưu niên và tuế vận, tôi khẳng định nói: "Năm 1980 hoặc năm 1989 nhất định bị thương hoặc gặp tai nạn gì đó". Nghe xong anh ta phủ nhận nói: "Không có, xin ông xem lại cho". Lúc đó anh bạn tôi nhớ lại hộ anh ta: "Sao lại không có? Năm 1989 cậu từ khách sạn đi ra, vội vội vàng vàng đã đập đầu làm vỡ cửa kính, cả đầu và chân không phải bị thương à?" . "Đúng! có việc ấy thật. Lúc đó đầu đầy máu me, xương ống chân lòi ra, miệng vết thương bệnh viện phải khâu mười mấy mũi". Ví dụ này đúng là: Hai kiêu cùng gặp, lại gặp đại vận thực thần canh thân. Vì thân vượng, kiêu vượng, có kiêu sinh tỉ kiếp nên dẫn đến tai nạn. Năm 1989 có tai nạn vì vận thân, lưu niên tị thêm ngày dần tạo thành tạm hình.