III. Lấy số tuổi.

III. LẤY SỐ TUỔI

Trong dự đoán ta thường gặp trường hợp, đặc biệt là với người già tuổi cao, họ không nhớ rõ sinh năm nào mà chỉ nhớ năm con gì, hoặc thậm chí cũng không nhớ năm con gì nữa. nên không thể nào sắp xếp Tứ trụ được. Do đó ta phải tính ra năm sinh cho họ.

1- Có người nói họ thuộc tuổi hổ, năm nay hơn 50 tuổi, nhưng không biết năm nào và bao nhiêu tuổi. Cách tính là: năm 1991 lưu niên là tân mùi. Trên bàn tay lấy mùi là 1 tuổi, cứ đếm nhưng cứ đến dậu là 11 tuổi, hợi là 21 tuổi, sửu là 31 tuổi, mão là 41 tuổi, tị là 51. Vì người đó tuổi hổ lại trên 50 nên lấy đến 51 tuổi. Sau đó đếm ngược thìn là 52, mão 53, dần 54, nên là năm mậu dần là năm 1938. Năm 1991 tính đúng là 54 tuổi.

2- Nếu có người lưu niên năm tân mùi hỏi, năm nay ông ta 77 tuổi không biết sinh năm nào, thuộc con gì, hoặc nói sinh năm 1915, không biết thuộc con gì. Vậy cách tính như sau:

Bắt đầu từ lưu niên năm mùi tính từ 1 tuổi, nhảy cách theo chiều thuận đến dậu là 11 tuổi, hợi 21, sửu 31, mão 41, tị 51, mùi 61, dậu 71. Sau đó đếm ngược lên thân là 72, mùi 73, ngọ 74, tỷ 75, thìn 76, mão 77, nên người đó thuộc tuổi con thỏ năm 1915.