III. Dùng thiên can, địa chỉ để biểu thị thông tin của cơ thể

III. DÙNG THIÊN CAN, ĐỊA CHI ĐỂ BIỂU THỊ THÔNG TIN CỦA CƠ THỂ

Trong khoa học nhân thể có nhiều phương pháp khác nhau để dự đoán các loại thông tin. Ví dụ muốn biết sức khoẻ tốt hay xấu có thể thông qua y học để phát hiện, nhưng mệnh vận con người tốt hay xấu, những thông tin về cát, hung, hoạ, phúc thì phải dùng các phương pháp Tứ trụ, Bát quái để dự đoán.

Cho dù là dùng Tứ trụ, Bát quái hay các phương pháp thuật số khác để dự đoán mệnh vận, dự đoán cát hung đều phải gắn chặt nguyên lý âm dương biến hoá, gắn chặt với các quy tắc ngũ hành sinh khắc chế hóa, gắn chặt với tổ hợp sắp xếp thiên can, địa chi.

Khí âm dương, ngũ hành là loại vật chất vô cùng tinh vi, nói chung nhìn không thấy, sở không được, cũng chưa có cách gì để đo được nó. Ngay cả khí âm dương, ngũ hành trong cơ thể, được phân bố, kết cấu, sắp xếp ra sao, các ngũ hành phát sinh sinh, khắc được phân biệt ra sao và có ảnh hưởng như thế nào đối với sự sinh trưởng của con người, thì khoa học hiện đại cũng chưa có cách gì biết được. Do đó người ta cũng không thể đề phòng các tai nạn, hướng về điều tốt, tránh xa điều xấu.

Tổ tiên ta để giải quyết sự khó khăn trên đã phát minh ra thiên can, dia chi dùng làm tiêu chí cụ thể của các loại thông tin âm dương, ngũ hành trên cơ thể. Như vậy ta sẽ rất dễ biết được sự phân bố, kết cấu, tổ hợp sắp xếp của khí âm dương, ngũ hành trong cơ thể và thời gian ngũ hành sinh khác, cũng như ảnh hưởng của nó đối với mệnh vận của con người.

Sự sắp xếp thiên can, địa chi của giờ, ngày, tháng, năm sinh là nột tổ hợp sắp xếp rất nghiêm ngặt. Các tin tức về mệnh vận của con người hiện ra thành hình thức khống chế trình tự vận khí của con người, nó được tiềm ẩn trong thiên can, địa chỉ và sẽ dựa theo các tiêu chí trong đồ thị khống chế để từng bước, từng giai đoạn chuyển dời theo thời gian một cách có trật tự. Cho nên người ta đến khi nào sẽ có thể phát sinh việc gì, nên đi theo vận nào thì có rất nhiều khả năng sẽ diễn ra như thế. Như trong một đời người không có quan vận, không có tài vận, khi nào thì phát tài, khi nào kết hôn, khi nào phát sinh việc lành dữ, trong thiên can, địa chi đều có tiêu chí. Do đó, chỉ cần chúng ta học và nghiên cứu Tứ trụ dự đoán học thì có thể hiểu được mệnh vận của mình một cách rõ ràng, từ đó mà làm chủ hành động của mình.

Sự sắp xếp thiên can, địa chỉ, âm dương, ngũ hành lúc sinh vừa là khí âm dương ngũ hành của cơ thể, vừa là những tiêu chí thông tin về thời gian, và phương vị không gian; vừa là cơ thể khoẻ hay yếu, vừa là tiêu chí thông tin mệnh vận tốt hay xấu; vừa là khí âm dương ngũ hành của cơ thể vượng hay suy, vừa là tiêu chí thông tin âm dương ngũ hành, sinh khắc chế hóa. Tóm lại trong cuộc đời, các loại thông tin đều tiềm chứa trong thiên can, địa chi lúc ra đời của người ta. Cho nên sự sắp xếp thiên can, địa chi của giờ sinh không những là thời gian biểu của đời người, mà còn là hồ sơ chứa những tiết mục đầy kịch tính và phong phú.