II. Tính điểm để đo độ vượng suy của nhật chủ

II . TÍNH ĐIỂM ĐỂ ĐO ĐỘ VƯỢNG SUY CỦA NHẬT CHỦ

Xưa nay , mệnh lý học Tứ trụ đều lấy nhật chủ ( còn gọi là nhật can , thân chủ , mệnh chủ , nhật nguyên thân , nguyên thần ) làm chủ . Nhật chủ mạnh hay yếu là lấy nhật chủ trong mệnh cục tổ hợp với sinh khắc chế hóa của các ngũ hành trong Tứ trụ để suy luận ra cát hung họa phúc của cuộc đời . Nói chui tổ hợp của mệnh cục trung hòa là quý . Nếu nhật chủ mạnh quá hoặc yếu quá đều là xấu ( trừ phi mệnh cục đó được xếp vào cách cục đặc biệt , sẽ bàn sau ) .

Mệnh cục trung hòa là chủ về một đời phú quý , thân thể khoẻ mạnh , gia đình hòa thuận , cho dù hành đến vận , năm , tháng nào cũng dểu không gặp những biến đổi to lớn . Mệnh cục mạnh quá hay yếu quá thì khó tránh khỏi phong ba gập ghềnh . Khi gặp được dại vận hay lưu niên tốt thì cuộc sống hanh thông , thuận lợi , công việc dễ thành công . Nhưng khi hành đến vận đấu hay năm xấu thì khó tránh khỏi cảnh nhà đột lại mưa lâu , tiêu điều khốn quẫn , vất vả trăm dường

Phán đoán sự mạnh yếu của nhật chủ là rất quan trọng . Nói chung các nhà mệnh lý học , có người tuy đã học hàng chục năm nhưng cũng rất khó khăn khi phán đoán nhật chủ mạnh yếu đến mức nào . Như thế đương nhiên càng không thể dự đoán chính xác mệnh vận cho người khác được . Vì vậy để giúp độc giả có thể tính toán chính xác , dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết cách tính đó . Tuy có phức tạp một chút nhưng sau khi nghiên cứu tỉ mỉ , độc giả sẽ lượng hoá được vấn đề , bởi vì có tính toán chính xác sự mạnh yếu của nhật chủ thì mới có cơ sở để dự đoán đúng phúc hoạ cho cuộc đời .

Sự biến đổi độ vượng của các ngũ hành trong Tứ trụ được quyết định bởi : chỗ dựa , vị trí đóng , sự trợ giúp , khắc , xì hơi giữa các can chi . Sự tương hợp , tương khắc giữa các con khi có sự tương hợp , tương xung , tượng hình giữa các chi với nhau .