II. Phương pháp lấy cung mệnh,

II. PHƯƠNG PHÁP LẤY CUNG MỆNH

Cung mệnh có thể nói là sự thu nhỏ của mệnh. Phương pháp là lấy tỉ làm tháng giêng, hợi tháng hai, tuất tháng ba đếm ngược đến sứu là tháng 12. Sau đó cho giờ sinh rơi vào chi của tháng sinh đếm thuận đến mão, mão là cung mệnh. Thiên can của cung mệnh theo phương pháp lấy tháng theo thiên can của năm sinh để xác định thiên can của cung mệnh.

Ví dụ: sinh giờ mùi, ngày 21 tháng 11 năm 1991. theo hình vẽ bàn tay lấy tí là tháng giêng đếm ngược đến tháng 11 là dân, sau đó chỗ ngồi dần tính là giờ mùi, trên mạo là giờ thân thuận đếm đến tuất là mão, lại theo cách lấy tháng cho năm bính tân, thiên can của tuất là mậu, nên mậu tuất là cung mệnh.

Ý nghĩa của cung mệnh rất nhiều người bàn đến. Xưa có nói: "Thần không có miếu thì không có chỗ về, người không có nhà như không có chỗ bám víu. Không có cung mệnh là không có chủ". Điều đó nói lên vai trò của cung mệnh trong Tứ trụ đối với vận mệnh của con người có một ảnh hưởng nhất định. Cho nên khi dự đoán phải xem quan hệ hình, xung, khắc, hại của cung mệnh với Tứ trụ ra sao.

Cung mệnh nên sinh vượng, không nên suy bại, nên tương sinh tương hợp với năm mệnh, không nên hình, xung, khắc, hại lẫn nhau. Tương sinh tương hợp thì tốt, hình xung khắc hại thì xấu. Nó là hỉ thần, dụng thân thì tốt, là kị thân thì xấu. Người mà trong thân sát có cát thân thì tốt, có hung sát là xấu.

Ngoài kết hợp với Tứ trụ ra, cung mệnh còn có các xu hướng sau: Cung tí: Sao thiên quý, chỉ khí khác thường, giàu có thanh bạch.

Cung Sủu: Sao thiên ách, trước khó khăn, sau tốt, vất vả xa quê, tốt về sau.

Cung dần: Sao thiện quyền, thông minh sắc sảo, trung niên có quyền bính.

Cung mão: Sao thiên xích, khảng khái hào phóng, khi có quyền nên khiêm tốn là hơn.

Cung thìn: Sao thiên như, việc nhiều chồng chất, cơ mưu tháo vát. Cung tị: Sao thiên văn, văn chương phát đạt, nữ gặp chồng tốt. Cung ngọ: Sao thiên phúc, vinh hoa, mệnh tốt.

Cung mùi: Sao thiên trạch, cuộc đời vất vả, xa quê mới an nghiệp. Cung thân: Sao thiện cô, không nên kết hôn sớm, nữ thì cản tr chồng.

Cung Dậu: Sao thiên bí, tính tình cương trực, có lúc thị phi.

Cung tuất: Sao thiên ất, tâm tính ôn hoà, nghệ thuật nổi tiếng. Cung hợi : Sao thiên thọ, hiền lành, sáng suốt, kìm nén mình, hay giúp người.