II. Danh tiếng

II . DANH TIẾNG -

Thương quan gặp ấn và tài , dùng ấn , bỏ tài mới nổi danh .

Thương quan gặp tài lẫn hợp mới có thanh danh .

Thương quan thương cho hết thì danh mới nổi , quyền mới cao .

Trong trụ có thương quan cùng với ấn , nếu có gan thi thố thì thành công bất ngờ .

Thương quan hợp sát thì nổi tiếng khắp xa gần .

Thương quan nếu gặp tài thì thân rất vinh hiển .

Thương quan hỗn tạp với sát thì nhất định thi đỗ .

Thương quan có thân vượng , tài vượng hoặc ấn vương là tên treo bảng vàng , quý số một .

Thực thần ở trước , sát ở sau là người công danh hiển đạt .

Thực thần có cát tinh trợ giúp thì nổi tiếng , giàu có .

Thương quan , bình dương còn có sát là tên treo bảng vàng .

Thương quan giáp mộc gặp dần ngọ , hỏa sáng , mộc đẹp thì có thanh danh

Sát ấn tượng sinh cho nhau thì có lợi cho công danh ,

Sát và bình dương vượng thì từ bé đã thi đỗ .

Sát tàng , quan lộ tức là ác mờ , thiện rõ , người như thế tên tuổi nổi tiếng .

Thất sát hóa làm quyền thì vị chức công danh lẫy lừng thiên hạ .

Thất sát gặp hình dương thì công danh hiển đạt . -

Kình dương nhiều lại gặp sát thì nổi tiếng khắp Thiên hạ . -

Kinh dương gặp thất sát , ra khỏi là sẽ nổi tiếng . -

Hành vận quan sát thì danh có khí , nhưng thái quá ( vượng quá ) thì lại xấu , -

Kình dương nhiều lại ở ngôi dương thì được cả danh lẫn lợi . -

Trụ tháng gặp sát đồng thời với bình dương thì tên tuổi lừng danh . -

Tài kho ở đất sinh vượng thì nhất định thi dỗ . -

Thân vượng gặp quan là tên treo bảng vàng . -

Trụ ngày vượng mà tài quan yếu , đến lúc hành vận tải quan thì sẽ nổi danh .

Kim gặp hỏa thì phú quý nổi tiếng thiên hạ . -

Quan hoặc thất sát sinh cho năm thì lưu danh thiên cổ . -

Ấn tàng , tài lộ , thân vượng thì công danh vinh hiển . -

Thổ gặp thìn tuất sửu mùi thì khi mộc manh sẽ thành danh . -

Ngang vai gặp lộc thì anh em nổi tiếng . -

Dậu phá mão , mão phá ngọ , là tài danh vẹn toàn . -

Lộc gặp thất sát là có thanh danh . -

Không có cách cục mà có tài quan thì nổi tiếng trong triều . -

Dấn thân tị hợi nhiều thì nổi tiếng , hiển đạt .. -

Vận giáp ất gặp phương tây , thân lại vượng thì sẽ nổi tiếng . -

Mậu kỉ gặp bốn mùa thì nổi danh hơn mọi người , nếu gặp hai đức hoặc tam kì thì tiếng vang bốn phương . -

Trụ ngày , trụ giờ gặp quý thì cuối đời nổi tiếng . -

Trụ năm gặp quan quý , vừa mới giỏi nghề đã nổi tiếng ngay . -

Tháng sinh gặp lộc thì văn chương , nghệ thuật hơn người . -

Mệnh gặp ất bính đinh là người tài hoa , xuất chúng , học rộng tài cao ,

Tháng kình dương , ngày bình dương , giờ bình dương , gặp quan sát thì công danh cái thế .

Chính mã đóng ở trụ ngày lại được trợ giúp hoặc được sinh là nổi danh khắp thiên hạ .

Tứ trụ có sáu quý ( sáu chi quý ) , trụ ngày không có thể , trụ giờ giáp dần , lúc gặp dần tị là lúc diệu kì nhất .

Tài quan vượng , trụ ngày yếu , phải chờ đến vận thân vượng mới nổi danh . -

Nhâm quý tương sinh cho thân hợi , tí chờ đến vận hoả thổ thì danh tiếng khắp triều đình . -

Tài khi gặp chính quan , tên tuổi vang xa sáu nước . -

Quan tinh ấn vượng , là công danh bậc nhất . -

Trụ giờ gặp một ngôi thiên quan thì tiếng tăm vang xa ngàn dặm . -

Lộc mã đi cùng nhau là quan trường cột của triều đình .

Năm tháng ngày giờ cùng một tuần là tên treo bảng vàng , lừng danh trong thiên hạ .

Trong trụ không có quan tinh , có tài tình cho đến hành tài vận thì công thành danh toại . -

Mã tinh tường sinh cho tài thì nổi danh khắp thiên hạ . -

Tài tinh ở chính ngôi , nắm quyền , trụ ngày mạnh thì danh lợi song toàn .

Thân vượng ấn vượng là hiển đạt cao quý . -

Ấn ẩn , tài lộ , thân vượng thì công danh vinh hiển , phúc đức đều có . -

Mệnh gặp ấn thụ là phúc rất dày , được hưởng âm đức làm nên công trạng . -

Thương quan còn có tài , lại hành tài vận thì công thành danh toại . -

Trụ ngày lộ thương quan , trụ giờ lộ rõ tài thì công danh vinh hiển . -

Trong trụ có tài quan ấn lại còn dược lộc mã thì tên tuổi lừng danh .

Năm tháng có tài vượng , tuổi trẻ đã bước vào quan vận thì công danh phát sớm .

Tài nhiều lại hành vận tài vượng cũng có thể thành đạt . -

Tài ít bị thương tiếp thì danh lợi song toàn . -

Hỏa sáng , mộc dẹp là tuổi trẻ dã nổi thanh danh . -

Lộc mã khí vượng lại gặp quý hợp thì anh hùng xuất chúng , dược thanh danh . -

Dương Bạp đức , âm gặp quý , vượng thì vinh hiển , nhược thì cũng giữ trợ thì tuổi trẻ đã ở cạnh vua . -

Thiên tài ở trụ giờ gặp quan thì dỗ dạt từ bé . Nếu được thực thần bổ

Thực thần vượng gặp tài thì chắc chắn sẽ có công danh ,

Mộc được kim tu sức thêm thì tuổi trẻ đã thành danh

Can thấu thực thần lại gặp lộc ma thì tuổi trẻ đã đỗ đạt . -

Ấn tinh gặp quan , gặp lộc là được tạc tên vào bia . -

Lộc gặp tài , gặp văn xương là nổi tiếng về nghệ thuật . -

Quý nhân lộc mã ở giờ sinh là làm rạng Định nhâm hóa mộc ở giờ dần là người văn chương lừng lẫy .

Tài , quan , ẩn đều có là tuổi trẻ đã nổi tiếng , lập công to . -

Trụ ngày , giờ có chính quan thì về già sẽ công thành danh toại . -

Giáp mộc thương quan dần ngọ đều có đủ là người thông minh có tiếng .

Ất mộc gặp giờ bính tí , không bị quan xung hại là điều kỳ diệu , nổi tiếng bốn phương . -

Ngày canh , giờ thân gặp lộc là danh lợi cao cường . -

Mệnh gặp trạch mã là lợi cho câu danh cầu lợi . -

Ngày quý , giờ quý trong trụ còn có hợi sửu là học tài đỗ cao bậc • hàn lâm . -

Ngũ hành không bị hung sát là tên tuổi cao sang . -

Phàm người ấn ở trường sinh vượng địa lại được sát sinh cho thì văn tài xuất chủng .

Hoả thịnh ở đất bình định thì danh cao lộc nhiều . -

Mùa đông ít thuỷ mộc thì danh lợi hư vô ( không có ) .

Chỗ vượng gặp hình thì thất bại . -

Tài quan đều thương tổn , người đó không nghèo hèn đói rách cũng là người kém cỏi . -

Có thương quan mà không có tài quan thì tuy thông minh khéo léo nhưng vẫn không thành đạt gì . -

Kiến thương tỉ kiêu đều có thì khó mà tránh được rủi ro ,

Từ quán học đường chủ về khoa danh , nếu không có quan tinh thì cũng là hư ảo .

Ví dụ 1. Càn tạo .

Quan - tài - nhật nguyên - quan

Nhâm ngọ - canh tuất - đinh mùi - nhâm dần

Tháng 8 năm 1986 , người này đổi nghề , được điều đến Hiệp hội nghị thuật , sau đó không lâu đến nhờ tôi đoán xem trong văn nghiệp có thành đạt gì không? Tôi nói: "Ông về sau có thể trở thành một nghệ sĩ vô cùng danh tiếng". Quả thực về sau ông viết truyện dài và phóng sự, tiểu thuyết, các tác phẩm về Phật giáo nên rất nổi tiếng.

Trụ này ứng với câu: "Đinh nhâm hóa mộc ở giờ dần thì văn chương cái thế".

Ví dụ 2. Khôn tạo.

Thực - tài - nhật nguyên - kiêu

Ất hợi - đinh hợi - quý mùi - tân dậu

Tháng 12 năm 1986, tôi đoán cho Tứ trụ này. Xem qua Tứ trụ tôi nói: "Có danh khí lớn, nổi tiếng trong thiên hạ". Cô ta và mọi người có mặt ở đó đều gật đầu. Bạn tôi lúc đó mới nói cho tôi biết: cô ta là diễn viên kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc.

Tứ trụ có quý, bình dương ở hợi, sát đóng ở ngày quý, nên "Kình dương nhiều lại gặp sát thì danh nổi khắp thiên hạ".

Ví dụ 3. Càn tạo.

Sát - thương - nhật nguyên - tài

Tân tị - bính thân - ất mão - kỉ mão

Năm 1988 khi tôi đoán vận mệnh cho một người bạn thân, dự đoán trong tương lai tiếng tăm anh rất lớn. Năm 1989 đã ứng nghiệm. Học thuật của anh cao sâu nổi tiếng, có ảnh hưởng rất to lớn. Đúng với câu: "Thương quan hợp với sát thì danh tiếng lẫy lừng thiên hạ".

Ví dụ 4. Cân tạo

Kiếp - ấn - nhật nguyên - sát

Kỉ mão - đinh mão - mậu thìn - giáp tuất

Tháng 12 năm 1989, khi tôi giảng bài ở Hà Nam, đã đoán vận cho một giám đốc nhà máy. Xem xong Tứ trụ tôi nói: "Ông là người có danh tiếng". Mấy vị giáo sư và lãnh đạo có mặt ở đó đều nói: "Anh ta rất nổi tiếng. Đang là học sinh phổ thông, tiểu thuyết của anh ấy đã in hơn hai triệu bản. Bây giờ lại là nhà quản lý xí nghiệp nổi tiếng toàn quốc". Trụ này ứng với câu: "Sát ấn tượng sinh thì công danh hiển đạt".

Ví dụ 5. Càn tạo

Thương - kiêu - nhật nguyên - ấn

Nhâm thìn - kỉ dậu - tân mão - mậu tuất

Đó là Tứ trụ của một thanh niên nghệ sĩ rất nổi tiếng. Trong trụ chứa tiêu chí thông tin người nổi tiếng. "Thương quan lẫn với ấn, có gan thi thố thì nổi tiếng bất ngờ". Tôi nói anh ta sau này sẽ trở thành ngôi sao trong văn đàn đất nước.

Ví dụ 6 càn tạo

Quan - kiếp - nhật nguyên - tài

ĐInh hợi - tân hợi - kỉ sửu - giáp tí

Đó là Tứ trụ của một thanh niên nghệ sĩ rất nổi tiếng. Trong trụ chứa tiêu chí thông tin người nổi tiếng. "Thương quan lẫn với ấn, có gan thi thố thì nổi tiếng bất ngờ". Tôi nói anh ta sau này sẽ trở thành ngôi sao trong văn đàn đất nước.

Ví dụ 7 càn tạo

Kiếp - kiếp - nhật nguyên - quan

Mậu tuất - canh thân - kỉ sửu - giáp tí

Đây là Tứ trụ của Phó tổng biên tập rất nổi tiếng của một tờ báo. Trong trụ lộ rõ tiêu chí của người nổi tiếng. "Năm gặp quan quý nghệ thuật cao nổi tiếng".