II. Dự đoán về sản nghiệp ông cha (2)

II. DỰ ĐOÁN VỀ SẢN NGHIỆP ÔNG CHA (2)

Trong Tứ trụ ấn bị tổn thương là nhà cửa sa sút dần, rời xa quê hương. Nếu rơi vào đất tử tuyệt thì còn mất quan, mất chức.

Lệnh tháng bị xung khắc thì bại sản tổ nghiệp.

Năm tháng xung nhau thì khó giữ được tổ nghiệp.

Bị kình dương, thất sát cướp đoạt tài hoa quỷ (xấu) là nhà cửa sa sút, xa rời quê hương.

Ấn tinh bị thương thì làm hỏng tổ nghiệp, lìa bỏ quê hương. Trụ già gây tổn thương cho ngày và tháng thì gia tài tự phá.

Năm, tháng, ngày hợp với quý nhân hoặc trạch mã, hoặc ấn thụ và không bị khắc hại, hình, xung thì tổ nghiệp phú quý vinh hoa.

Trong Tứ trụ kho bị phá lại còn gặp xung phá thì nhà cửa sa sút dân. Thiên ấn gặp bình dương thì xa rời quê hương hoặc đi làm tăng đạo. Trên trụ năm gặp thất sát, kình dương, kiến tài, kiêu thân thì cha ông nghèo đói.

Trên trụ năm gặp tử, tuyệt, mộ địa hoặc bị hình, xung, khắc hại là ông cha phiêu bạt lênh đênh.

Thiên quan mà có chế ngự thì không phải là hung, có cơm ăn áo mặc đầy đủ.

Trong Tứ trụ gặp cả vong thần, thất sát là cha ông không để lại được gì.

Nếu trụ ngày và trụ giờ có thìn, tuất tương xung nhau thì xa rời quê hương là tốt.

Cách góc, tam hình là cốt nhục hình khác nhau, phải rời bỏ quê hương. Tài tinh bị phá cũng là rời bỏ quê hương.

Kiều thần đóng ở trụ năm là rời bỏ quê hương.

Trụ năm gặp bình dương là người phá tổ nghiệp. Lệnh tháng kiến lộc là khó giữ được tổ nghiệp. Chi tháng giống chi năm là không có tổ nghiệp.

Trụ ngày đi ngược với kiến lộc và trạch mã là phá tổ nghiệp, rời bỏ quê hương.

Trụ năm làm thương tổn quan thì đời cha tốt, đời ông kém. Trụ ngày hưu tù, tài quan vượng là nhà chồng vượng, nhưng nhà vợ mất tổ nghiệp.

Trên năm tháng không có tài quan, từ bé lại hành bại bận là phá nhà xa quê.

Trụ ngày vượng nhưng không có chỗ dựa là rời quê đi xa, nếu không dời chỗ ở luôn thì sẽ chết xa quê hương.

Hàm trì hợp với quan là nhà sa sút, người xa rời nhau. nhà tan, người mất. đói rách.

Thực thân gặp kiêu thần, gặp tài là Trong Tứ trụ gặp cả kiêu tiền, thực thân thì người đó nghèo xơ xác. Ấn thụ bị thương tổn thì khó giữ được tài sản của ông cha. Trụ năm là kị thần thì ông cha nghèo đói rách nát.

Trụ năm là thất sát, tỉ kiếp, thương quan là ông cha Can năm đóng ở tử tuyệt, mộ hoặc bị hình, xung khắc, là tổ tiên suy bại. Lộc bị xung phá là rời quê hương đi xa.

Thân vượng không có chỗ dựa, lại gặp trụ năm xung lệnh tháng là lập nghiệp xa quê hương.

Thân bị phá lại không có chỗ dựa, nếu không xa rời tổ nghiệp thì cũng là người phải đi xa.

Thân, tài đều nhược thì khó mà giữ được gia nghiệp,

Thổ khô, thuỷ cạn là người phá tổ nghiệp, rời xa quê hương.

Mộc nặng, thổ nhẹ là người suốt đời phiêu bạt.

Ngũ hành phản lại nhau là người tuy đang yên ổn nhưng cần để phòng nguy cơ. Sát nhiều là tuy đang yên nhưng phải phòng xa sự nguy hại. Ngày giờ mão dậu xung nhau là suốt đời dời chỗ ở. Âm dương xô lệch nhau là giao thiệp bạn bè ít. Mã rơi vào không vong là lưu lạc khắp nơi. Năm và tháng không có tài, quan, ngày giờ không có tài quan là tự mình phấn đấu làm nên cơ nghiệp. Trụ năm gặp trạch mã là ông cha đi buôn bán ở bên ngoài. Trụ tháng phá tài quan là ông cha nghèo không để lại gì, tay trắng dựng cơ đồ. Kiêu thân đóng ở ngôi tí là phá mộ tổ. Tứ trụ đều có kiêu, ấn là ông cha lênh đênh phiêu bạt. Tài tinh bị phá là lúc hết ruộng vườn, đi khỏi quê hương. Trụ năm có thất sát, tỉ kiếp là ông cha không có một tấc đất, xa rời quê hương. Trụ ngày xung khắc trụ năm là không dựa được cha ông. Tài phúc bị mất là khuynh gia bại sản. Trạch mà không hợp là rời bỏ quê hương.

Ví dụ 1. Cần tạo (nam). Thương - Quan - Nhật nguyên - Quan Quý dậu - Định tị - Canh thìn - Giờ đinh hợi

Người này họ Dương, trong Tứ trụ có tiêu chí phá tổ nghiệp, ứng với câu: "Trên trụ năm, thương quan, lại còn phục hình dương" dẫn đến.

Ví dụ 2. Khôn tạo (nữ)

Tài - Sát - Nhật nguyên - Tài Bính tí - Kí hợi - Quý hợi - Giờ bính thìn

Ví dụ này can năm ở đất tử, tuyệt nên ứng với câu: "Tổ nghiệp suy bại".

Vi dụ 3. Cân tạo. Tài

Tài - Ấn - Nhật nguyên - Tỉ

Bính tí - Canh tí - Quý mùi - Gio quý hợi

Ví dụ này chi tháng giống chi năm nên không có tổ nghiệp".

Ví dụ 4. Cần tạo

Kiếp - Kiếp - Nhật nguyên - Tài

Đinh sửu - Đinh mùi - Bính thân - Gio canh dần

Ví dụ này tổ nghiệp rất nghèo vì "trụ ngày, trụ giờ đều gặp tài, là tự mình thành gia lập nghiệp". Sau lúc đất nước mở cửa thì người ấy đã giàu vọt lên.

Ví dụ 5. Cần tạo (nam)

Kiêu - kiêu - Nhật nguyên - Kiêu

Kỉ sửu - Kỉ tị - Tân hợi - Gio Kỉ hợi

Tháng 4 năm 1991 khi tôi ở Singapo ông Lưu nhờ đoán vận. Tôi thấy trong Tứ trụ rất nhiều tiêu thân nên đoán ông là người "bỏ tổ nghiệp, rời quê hương". Ông ta nói: ông cha rất nghèo, tôi cũng rất nghèo nên đã đi làm thuê ở mấy nước.

Ví dụ 6. Cần tạo (nam)

Ấn - Kiêu - Nhật nguyên - Thương

Ất hợi - Giasp thân - Bính dần - Gio Kỉ sửu

Người này ở Thái Lan tuy không được xem là nhà tư bản lớn nhưng cũng là một phú ông, vì trong "Tứ trụ gặp cả kiêu và ấn" cho nên đời ông cha nghèo phiêu bạt sang Thái.