II. Dự đoán về cha mẹ (2)

II. DỰ ĐOÁN VỀ CHA MẸ (2)

Ở tiết trên là nói những thông tin có lợi cho cha mẹ, ở tiết này sẽ nói những thông tin về mặt khắc cha, khắc mẹ.

Một người có thể rất hiếu thuận với cha mẹ nhưng trong Tứ trụ lại khắc cha, khắc mẹ, đó là điều khách quan. Người khắc nhẹ thì không có lợi cho cha mẹ, khắc nặng có thể khắc chết. Như có người khác cha mẹ từ thời kỳ còn nhỏ đã mất cha mất mẹ, thậm chí có những em bé mệnh cứng, tính khắc rất mạnh vừa sinh ra mẹ không chết thì cha chết, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ trở thành trẻ mồ côi rất đáng thương. Cho nên, xưa có câu: "Có cha có mẹ là vàng là ngọc, không cha không mẹ như có bên vệ đường". "Có vàng có ngọc cũng chưa bằng có cha mẹ tốt". Còn có câu: "Chức cao, lộc nhiều, cha mẹ song toàn mới chính là phúc" Cho nên cha mẹ đối với con mà nói là quan trọng biết bao, nhất là đối với trẻ sơ sinh, hoặc còn tuổi thiếu niên thì cha mẹ song toàn cũng quý như sinh mệnh của mình.

Theo kinh nghiệm lịch sử, những ông chủ tập đoàn tư bản phần nhiều từ bé đã mồ côi hoặc mất cha, mẹ.

Tứ trụ của một người có thông tin khắc cha mẹ thì dùng biện pháp gì để hót giải được? Đây là vấn đề mà người nên quan tâm. Căn cứ tổng kể. các Tứ trụ, phàm những người có con tính khắc mạnh mẽ, nói chung là người ấy có tài, sau khi lớn lên không làm quan to thì cũng là người phú quý giàu sang. Do đó cách giải phải căn cứ vào tính khắc to hay nhỏ mà quyết định. Đối với những người con có tính khắc mạnh thì nên đưa lên chùa để cho những người tu hành nuôi dưỡng. Cũng có người lại nhờ người khác nuôi dưỡng, có người gửi bên ông bà ngoại, có người phải tìm bố mẹ nuôi. Có người từ nhỏ đã phải nhờ các nhà sư làm thày. Những trẻ em như thế sẽ có lợi cho cha mẹ. Hoặc đối với những trẻ em bị cha mẹ khắc cũng làm như thế thì cha mẹ mới vẹn toàn và cũng không bị mất con. Nếu không dùng cách giải cứu đó thì hoặc cha mẹ không song toàn, hoặc không bảo đảm được con cái. Cho nên xưa nay có không ít những danh nhân hay người giàu ban đầu được lớn lên từ trong chùa, đến khi học được văn võ song toàn sau đó mới ra đã lập nghiệp.

Dưới đây xin giới thiệu một số kinh nghiệm đã áp dụng trong thực tế. Trụ năm có thương quan là không lợi cho cha, có tỷ kiếp, bình dương là khắc cha, khắc VỢ.

Trong Tứ trụ gặp tài nhiều tất sẽ khắc cha mẹ. Trẻ em gặp tài vượng là khác cha mẹ.

Ngày giáp ất gặp vận dân mão là chủ về kiếp tài, phá tài, khắc cha mẹ và gặp những việc phải tranh giành nhau.

Nếu trong Tứ trụ đều có thìn tuất sửu mùi thì cốt nhục bị chia lìa, cha mẹ không song toàn.

Đề cương lệnh tháng bị xung khắc thì gây tổn thất cho cha mẹ và người thân, hoặc bị li dị.

Đề cương tháng khác năm, cha mẹ cũng không song toàn. Ngang vai, kiếp tài đều có thì cha mẹ không thọ.

Thiên tài đã tuần không lại còn gặp ấn vương thì mồ côi cha từ bé.

Nữ trong mệnh tài tinh nhiều thì khắc mẹ. Nữ phạm thương quan, thiên ấn thì từ bé mồ côi cả cha lẫn

Thiên tài gặp tuần không, vong là đất tử tuyệt tác mẹ mất sớm. Cha lâm kho địa hoặc nguồn tài bị kiếp (cướp đoạt) thì cha mất trước. Huynh đệ thân vượng thì cha mẹ bất lợi.

Thiên tài bị khắc thì cha mất trước.

Phụ mẫu một li một hợp nhất định là ấn tinh gặp tài.

Gặp ngang vai thì cha không sống lâu. Thiên nguyên bị hình phạt thì cha mẹ không song toàn.

Thiên Tài gặp tuần, không mà ấn vượng thì cha mất sớm. Trụ năm gặp thất sát, kình dương thì mồ côi cha mẹ từ bé.

Kình dương gặp lệnh tháng thì còn mẹ mất cha; thương quan gặp bình dương thì khắc cả cha lẫn mẹ.

Trong Tứ trụ gặp kình dương là khắc cha.

Sao phụ mẫu đóng ở tuần không hoặc ở đất bị hình, tử, tuyệt thì cha mẹ nghèo khó, lại đoản thọ, hoặc chết nơi đất khách quê người, hoặc không hiền lành.

Trong Tứ trụ có kiếp tài hoặc thất sát, vong thân, bình dương, nguyên thân là con khắc cha mẹ.

Tháng sinh cho can ngày mà gặp tài thì không hay vì sẽ khắc mẹ hoặc mẹ có bệnh.

Ấn bị xung khắc là mẹ hiền nhưng mất sớm.

Ấn thụ bị khắc là mẹ không chết thì cũng đi xa.

Trong Tứ trụ tài nhiều làm tổn thương ấn thì tuổi trẻ đã khắc me. Ấn bị thương nên mẹ mất sớm.

Tuổi nhỏ đã mất mẹ chỉ vì trong Tứ trụ tài nhiều làm cho ấn bị chết. Trong Tứ trụ đều có kiêu thần, thực thần là tượng khác me.

Trụ ngày, trụ giờ đều có thực thần là khắc mẹ, hoặc bản thân người ấy lúc chết không gặp con.

Trong Tứ trụ tài ấn đều bị thương tổn là khắc me, Trụ ngày, trụ giờ đều phạm vong thần là khắc mẹ. Ấn tình yêu quá lại đóng ở tuyệt địa là mẹ mất sớm. khắc vợ.

Chi ấn gặp cô thần, Quả tú là chủ về cha mẹ cô độc, lục thân không có chỗ nương tựa

Trụ năm đóng ở chính quan lại bị thương quan xung khắc là chủ về cha mẹ hay ốm đau hoặc không thọ.

Trụ năm đóng ở thất sát, bình dương là tính cha mẹ bạo ngược. Ấn gặp quan sát nhiều là cha mẹ yếu, kém. Trụ năm là dụng thần bị tuế vận thiên khắc, địa xung là có tang cha mẹ.

Đại vận xung khắc lệnh tháng; lưu niên, tuế quân và trụ năm bị thiên xung địa khắc là không mất cha thì mất mẹ, hoặc mất cả hai.

Thiên tài bị tuế vận thiên khắc, địa xung là đã đến lúc mất cha. Ấn thụ gặp tuế vận thiên xung, địa khắc là lúc mất mẹ. Ấn thụ phá dụng thần là cha mẹ vất vả, bản thân cũng vất vả. Ấn rơi vào tuần không, vong là mẹ bệnh tật nhiều. Thai tức bị khắc thì mồ côi cha mẹ từ bé.

Chi ngày xung khắc chi năm thì mẹ không chết cũng là đi xa. Can của năm sinh bị can của lưu niên khắc, chi của năm sinh nhập mộ chị của lưu niên là có khả năng cha mất.

Trong Tứ trụ tài nhiều làm hại ấn là từ nhỏ đã bị mất mẹ, nếu không mất mẹ thì cũng là mẹ tái giá.

Ấn bị phá nặng là mẹ chết trước.

Chi năm bị tháng xung khắc 1 Lạng mất mẹ, nếu có quan sát hỗn tạp vào là khắc cả cha lẫn mẹ.

Trụ giờ xung khắc trụ năm là khấc cả cha lẫn mẹ. Trụ năm gặp thực thần, trụ tháng gặp kiêu thấp thì nhất định khắc cha. Trụ giờ khắc trụ năm là lúc cha mẹ mất không gặp mình.

Trong Tứ trụ đều có cả thiên tai và chính tài là mẹ sẽ lấy hại đời chồng. Trong Tứ trụ có hai ấn là cha có hai đời vợ.

Trong Tứ trụ đều có chính ấn và thiên ấn thì nhất định là có mẹ kế. Lộc mã của trụ năm bị xung phá thì về việc công mà chết xa nhà.

Trụ năm, trụ tháng gặp sát là bị hành hại, tức ông và cha cùng mất. Trụ năm gặp chính quan, trụ tháng gặp thương quan là ông mạnh, cha yếu.

Trong Tứ trụ quan vượng, ấn suy là cha mẹ anh em chia lìa, phân tán. Bất cứ sự vật nào cũng đều tàng chứa những tiêu chí thông tin về ngũ hành sinh khắc, hưng suy, thành bại trong bản thân mình. Các tiêu chí thông tin khắc cha mẹ có rất nhiều dạng, nhưng rõ ràng nhất, thường gặp nhất, lực lắc mạnh nhất, trong dự đoán dễ nắm vững nhất là có "Tỉ kiếp trùng trùng thì nhất định khắc cha, tài nhiều tài vượng thì nhất định khắc mẹ, lệnh tháng khắc nằm là cha mẹ không song toàn". Dưới đây xin nêu một số ví dụ.