II. Dự đoán tài vận (2).

II. DỰ ĐOÁN TÀI VẬN (2)

Thân nhược tài nhiều thì gặp tài là mang họa.

- Trụ ngày giáp ất, mà hành vận dân mão thì kiếp tài phá tài.

Quan vượng, thân nhược, hành đến quan vận thì hại vô cùng, phá tài là chắc chắn.

Kiếp tài, bình dương thì nhất thiết kiêng kị gặp tuế vận, vì như thế sẽ phá tài, bại nghiệp, tài cạnh tranh nhau nên phải rời bỏ quê hương, thất nghiệp.

Trên trụ giờ có thiên tài thì sợ anh em, hành đến vận kiếp tài thì sẽ bị phá tài và tranh tài.

Tài nhiều, thân nhược là nhà của nhiều, nhưng của cải ít.

Thiên tài sợ hành vận tỷ kiếp, vì gặp vận đó sẽ phá tài, bại tài. - Tuế quận bị khắc là bại tài, phá tài.

Thân vượng, ấn vương là tiền hao tán không tự, chẳng thà rằng trữ của, bất động sản còn hơn.

Kiếp tài không nên gặp vượng địa, gặp thì hao tài. - Tài nên tàng ẩn, không nên lộ, lộ thì dễ bị tranh giành.

Thương quan có tài khi hành đến đất quan, sát, gặp đất suy tài tuyệt thì sẽ mất tài, mất lộc.

Thực thần gặp kiêu là tài vật hao tán.

Tài quan gặp tài quan là vì tham ô mà bãi chức.

- Trong trụ kiêu ấn gặp đất tài lại không có tỷ kiếp thì tại hoạ vô cùng. - Trụ ngày yếu không thắng nổi tài thì vì của cải mà bị tai hoạ.

Kiêu thân mừng nhất gặp tài tình, thân vượng gặp được là phúc, thân nhược gặp phải là họa.

Thân vượng hành đến vận tỷ kiếp thì phá tài bại nghiệp.

- Trong trụ kiếp nhiều lại hành vận kiếp thì nên án binh bất động.

- Tỉ, kiếp nhiều lại gặp tỉ kiếp là phá tài, ra cửa quân.

Thân vượng, tỷ kiếp nhiều lại không có tài thì khi gặp tài là tai họa đến.

Tài tinh nhập mộ thì vợ tính nhỏ nhen, quý của hơn người. - Trong trụ có tỉ kiếp, có tài tranh tài, khi không có tài là lúc họa đến anh em tranh của, vợ chồng tranh giành nhau.

Tài rơi vào không vong tất sẽ nghèo.

Tứ trụ không có tài để giữ cho mình thì khi ra ngoài cầu tài cần phải cẩn thận.

Tài tinh gặp kình dương thì mất của, mất người.

- Hành đến vận kình dương thì cải hao tấn, khắc vợ , nát nhà

- Trong trụ có thập ác đại bại thì vàng đày kho cũng thành đất bụi

Ví dụ 1 Càn tạo

Tài - Tài - Nhật nguyên - Kiếp

Tân tị - Canh dần -Đinh mùi - Bính ngọ

Năm 1987 , ông Trình giám đốc một nhà máy ở Tây An muốn biết tình hình nhà máy như thế nào nên ông đã đứng chủ nhờ đoán vận nhà máy . Tôi thấy trong trụ của ông tỷ kiếp gặp tài , dại vận bính tuất gặp kiếp , lưu niên đinh mão gặp ngang vai , đúng là tỷ kiếp gặp vượng địa . Nên nói : nhà máy năm đó không những hiệu quả kém mà còn hao tài , nên dặn ông không được đầu tư một cách mù quáng để đề phòng phá sản Ông nói : nhà máy mấy năm nay luôn làm ăn khá , chắc không đến nỗi nghiêm trọng như thế , do đó không nghe theo lời khuyến cáo của tôi . Kết quả nhà máy cuối năm phá sản , ông rất hối hận . Trụ này ứng với câu : " Tài tình sợ nhất hành vận tỷ kiếp " .

Ví dụ 2. Càn tạo .

Tài - Kiêu - Nhật nguyên - Thực

Bính tuất - Canh dần - Nhâm tuất - Giáp thìn

Tháng 5 năm 1990 , một phóng viên nhà báo nhờ tôi đoán hậu vận . Tôi thấy trong trụ tài vượng , tài nhiều lại gặp kho , năm 1990 là lưu niên lại hợp với dân , ngọ , tuất của Tứ trụ thành tam hợp tài cục nên đoán : " Năm 1986 lại đây đã phát tài , tuy năm nay có tài , nhưng ngược lại có nguy hiểm về tính mạng " . Ông và vợ liền nói : Năm nay nằm viện bị mổ nàng , tý nữa thì mất mạng . Trụ này ứng với câu : " Thân nhược không th ng tài thì vì của mà sinh nạn " .

Ví dụ 3. Càn tạo .

Thương - Thực - Nhật nguyên - Tỉ

Quý Sửu - Nhâm tuất - Canh tí - Canh thìn

Tháng 6 năm 1990 khi tôi giảng bài ở Thâm Quyến , gặp Tứ trụ của một tay đánh bạc . Trong trụ ngang vai gặp vượng địa , lại hành đại vận Quý sưu canh thân , lưu niên canh ngọ , tức là một loạt ngang vai đều vượng , vì đánh bạc bị thua mà trộm cướp nên bị bắt gian ra toà Trụ này ứng với câu : " Ti kiếp trùng trùng lại gặp tỉ kiếp là phá tài và ra cửa quan " .

Ví dụ 4. Càn tạo.

Kiếp - sát - Nhật nguyên - Tỉ

Giap ngọ - Tân mùi - Ất sửu - Ất dậu

Trong trụ này tỉ kiếp trùng lặp, đại vận là giáp tuất cũng là đất kiếp, vì mưu lợi một cách phi pháp nên nửa đầu năm 1991 bị công an Quảng Châu phá án bắt giam. Người này đã vi phạm câu "Tứ trụ tiếp nhiều lại hành vận tỷ kiếp thì nên giữ mình an phận". Ví dụ 5. Càn tạo.

Kiêu - Tài - Nhật nguyên - Sát

Mậu tí - Giáp tí - Canh thìn - Bính tí

Đây là Tứ trụ của Phó tổng giám đốc một Công ty ở Thâm Quyến, vì không biết mệnh vận của mình nên năm 1991 cho người khác vay 200 vạn đồng. Người vay tiền vừa nhận được tiên là chạy ra nước ngoài. Do đó năm sau Phó tổng giám đốc bị mất chức, ra toà. Đó là sự tai hại vì không đoán mệnh, hối hận vì gặp tôi muộn quá.

Vì sao Phó tổng giám đốc lại gặp tai hoạ này? Đó chỉ là vì thời gian trước đó vận của ông rất thuận, từ năm 35 tuổi đến năm 44 tuổi là lúc bắt đầu bại vận mà không biết. Kiêu vận gặp năm tân mùi 91 kiếp tài, tức là kiêu sinh ra kiếp cho nên khó tránh khỏi việc mất của.

Năm nhân thân 1992 gặp thực thân, kiêu thần đoạt thực thần, tức là chỉ cho sinh hoạt phí thấp nhất. Lại lưu niên nhâm thân và thân tý thìn trong Tứ trụ cùng hội lại làm thương tổn quan cục cho nên Phó tổng giám đốc bị mất chức.

Ví dụ này ứng với câu: "Thực gặp kiêu thì tài vật hao tán", "Thương quan gặp quan là tai họa liên miên".

Ví dụ 6. Càn tạo

Sát- tỉ - nhật nguyên - ấn

Giap thìn - Mậu thìn - Mậu ngọ - Đinh dậu

Tháng 9 năm 1989, khi tôi giảng bài ở Đại học giao thông Thượng Hải, có một người là người nhà của Chủ tịch Hội đồng quản trị một Công ty nhờ tôi đoán vận cho ông Chủ tịch ấy. Tôi thấy Tứ trụ tài nhược gặp ngang vai nhiều, vượng mà gặp ấn, đại vận lại hành vận thương quan. Lưu niên kỉ tị kiếp tài; tiểu vận quý hợi cùng với lưu niên phạm thiên khắc địa xung, nên đoán: tháng 4 năm 1989 có tai hoạ lớn. Ông ta nói: Đúng như thế! Ông chủ tịch vừa mới ký một hợp đồng với khoản tiền rất to, vừa về đến Đài Loan thì bị ô tô đâm. Đến nay đã 7 tháng vẫn chưa tỉnh, không biết từ nay về sau tính mệnh ra sao. Tôi nói tháng 10 âm lịch năm nay có một cửa ải, nếu vượt qua được thì mới bình an vô sự.

Ông chủ tịch quản trị ấy hồi trẻ dã làm ăn nên nỗi, gia tư giàu có, một vụ buôn bán cũng lên đến hàng chục triệu, không ngờ vận chuyển sang kiếp tài, dã hao tiền lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên nếu không biết được mệnh vận thì tiền ức vạn quanh lưng biết đã tốt chưa?

Ví dụ 7. Càn tạo.

Kiêu - Kiêu - Nhật nguyên - Kiêu

Kỉ sửu - Kỉ tị - Tân hợi - Kỉ hợi

Tháng 4 năm 1991, khi tôi đoán vận cho ngài Trương ở Xingapo thấy trong Tứ trụ kiêu thần ba lần xuất hiện, tính ra lưu niên đến năm kỷ tỵ lại gặp kiêu, đại vận ất sửu là đất tài tất sẽ có chuyện. Cho nên tôi đoán: năm 1989 có tai nạn lớn, nếu không bị bệnh nặng thì cũng mất của rất nhiều, thậm chí có thể khuynh gia bại sản. Ông Trương và bạn của ông nghe xong rất kinh ngạc. Bạn ông nói: Đúng! Gần 1 triệu đồng toàn bộ mất hết vì làm sai luật thuế nên bị tịch thu. Ông Trương ngồi bên cạnh lắc đầu lia lịa, không rõ là ông đang hối hận vì không biết vận hạn của mình hay là đang hận mình đã không tuân thủ luật pháp. Chắc cả hai điều đều có. Ví dụ này ứng với câu: "Ân kiêu gặp tài địa, không tỷ kiếp thì tai hoạ vô cùng".

Ví dụ 8. Khôn tạo.

Quan - Thương - Nhật nguyên - Kiêu

Quý mão - Kỉ mùi - Bính tí -Giap ngọ

Đây là một cô gái Mianma, đã buôn bán vàng bạc đá quý nhiều năm, lần này cố ý đến Băng Cốc tìm tôi để nhờ đoán vận. Tôi thấy trong Tứ trụ không có tài, xem các vận thấy trước năm 21 tuổi tài vận đã qua, do đó tôi nói với cô ta: cô không nên tiếp tục buôn bán nữa, bởi vì không những không phát tài mà chỉ càng thêm thua thiệt. Cô ta nói: chẳng trách gì mà đã nhiều năm nay tôi thua lỗ liên tục. Trụ này ứng với câu: "Trong mệnh không có tài thì không nên làm gắng".