II. Dự đoán anh chị em (2)

II. DỰ ĐOÁN ANH CHỊ EM (2)

Trụ tháng có thương quan là anh em bị thương tổn. Trong Tứ trụ gặp quan sát nhiều là khắc anh chị em.

Trong Tứ trụ gặp thìn tuất sửu mùi nhiều là anh em xa rời nhau, tình thân hờ hững.

Trong Tứ trụ tài nhiều thì ấn bị chết, ngang vai nhiều thì anh em không thân nhau.

Trụ năm gặp sát, trụ tháng gặp thương là anh em không hoà thuận.

Mệnh gặp hoa cái là anh em ít.

Lệnh tháng gặp xung là anh em mỗi người một phương

Quan nhược, thực, thương mạnh lại gặp tỷ kiếp là vì anh em mà liên lụy.

Tài nhược, tỉ kiếp vượng lại còn gặp ấn là anh em bất hoà.

Lệnh tháng nắm quyền quan sát là tổn thất anh em nhiều.

Trong Tứ trụ không có tỉ kiếp và ấn tinh là từ bé đã gặp vận tỉ kiếp, bản thân nhờ anh thi họ hay bạn bè nuôi dưỡng lớn lên. bất hòa hoặc gia đình chia lìa.

Trụ ngày vượng, tỉ kiếp nhiều là anh em

Trong Tứ trụ có tỉ kiếp, bình dương là anh em bất hoà, thường hay cãi nhau.

Tỉ kiếp bị xung khắc là anh em bất hoà hoặc nhiều bệnh tật.

Tỉ kiếp xung khắc dụng thần là anh em gây liên lụy cho mình.

Tỉ kiếp rơi vào không vong là không có anh chị em.

Tỉ kiếp làm kỵ thân là bị anh em làm hại.

Tỉ tiếp đóng ở tang môn, điều khách là khắc anh em.

Tỉ kiếp đóng ở đào hoa là anh em phong lưu hiếu sắc.

Tỉ kiếp nhiều lại không bị chế phục là của nhà ngầm bị tổn thương hoặc anh em vô tình với nhau.

Nam gặp sát vượng hoặc tỉ kiếp là có anh, không có em trai; thái quá, bất cập là cả anh và em đều không có.

Ví dụ 1. Cần tạo.

Quan - Thương - Nhật nguyên - Kiếp

Mậu thân - Giáp tí - Quý hợi - Giờ nhâm tí

"Trên trụ tháng gặp thương quan là anh em có tổn thất". Trụ tháng gặp thương quan, đặc biệt là can tháng gặp thương quan thì chủ về người đó trước hoặc sau khi sinh ra sẽ có tang anh hoặc chị. Cũng có người là tang em trai hoặc em gái, hoặc em trai, em gái gặp tai nạn. Nói chung là em bị ít hơn, anh chị bị nhiều hơn, đó là kinh nghiệm nhiều năm của tôi.

Ví dụ này là Tứ trụ của lão hoà thượng đã hơn 80 tuổi. Vì trên trụ tháng giáp mộc gặp thương quan cho nên vị hòa thượng đó có một người anh bị chết.

Ví dụ 2. Càn tạo.

Sát - Thương - Nhật nguyên - Kiêu

Giáp thìn - Tân mùi - Mậu ngọ - Giờ bính thìn

Ví dụ này trụ tháng có thương quan tuy không có tang anh chị nhưng không có lợi cho em trai. Em trai phạm pháp năm 1991 bị giam. Cho nên trụ tháng gặp thương quan thực tế là em trai bị khắc.

Ví dụ 3. Khôn tạo.

Thương - Tỉ - Nhật nguyên - Tài

Mỉ mão - Bính tí - Bính ngọ - Gio canh dần

Lệnh tháng gặp xung, chủ yếu là chi tháng và chi ngày xung nhau, vì cạnh nhau nên lực xung lớn. Xung tức là động. Cho nên lệnh tháng gặp xung thì anh em người một nơi, rất khó đoàn tụ một chỗ.

Ví dụ này là ngày tháng tương xung cho nên anh em kẻ nam người bác.

Ví dụ 4. Khôn tạo

Ấn - Kiếp - Nhật nguyên - Ấn

Quý mão - Ất Sửu - Giáp tí - Giờ quý dậu

Tứ trụ này tỉ kiếp, bình dương đều có nên không những anh em không hòa thuận mà thường cãi vã nhau, suýt nữa bị bệnh tâm thần.