II. Các ví dụ về bệnh tật.

II. CÁC VÍ DỤ VÀ BỆNH TẬT

Ví dụ 1. Càn tạo

Sát - tài - nhật nguyên - kiêu

Nhâm dần - canh tuất - bính tí - giáp ngọ

Năm 1985, có một sĩ quan nhờ tôi đoán vận. Xem trong Tứ trụ tôi thấy đại vận hai tuổi năm tân hợi gặp lưu niên nhâm tí, nên nói: "Năm 1972 có bệnh đau mắt, năm đó còn bị bệnh khác". "Đúng! Năm 1972 mắt tôi suýt bị mù. Ngoài ra còn bị bệnh nằm viện".

Năm 1972 bị bệnh mắt và còn bị bệnh khác, vì trong trụ có nhâm thuỷ khắc can ngày, cho nên khi gặp vận kim thuỷ và năm nhầm thuỷ thì can ngày là bính bị khắc, do đó bị bệnh. Bị bệnh mắt là ứng với câu "Nhâm thuỷ khắc bính hỏa".

Vi dụ 2. Càn tạo

Sát - tài - nhật nguyên - kiêu

Bính ngọ - ất mùi - canh thìn - mậu dần

Tháng giêng năm 1986, có một người bạn nhờ tôi đoán vận cho con. Tôi thấy trong tất sát kiêu tương sinh, nên đầu tiên nói: "Con anh năm 1978 không bị bệnh mật thì bị bệnh gar". "Đúng! Bị viêm gan, nằm viện". Người bệnh gan, mộc tử ở ngọ. Năm 1978 là mậu ngọ, ứng với câu "Kiêu gặp kiêu vượng, không bệnh thì tai họa".

Ví dụ 3. Càn tạo

Tài - tài - nhật nguyên - tài

Nhâm tí - quý sửu - kỉ dậu - quý dậu

Tháng 7 năm 1987, khi tôi về Hồ Bắc thăm quê, một người bạn cũ nhờ tôi đoán vận cho con trai. Tôi nói: con anh năm 1990 vừa bị bệnh vừa bị thương, về bệnh chắc là bệnh gan. Tháng giêng năm 1991, khi tôi lại về quê thì vợ chồng bạn tôi báo cho biết: "Năm 1987 ông đoán con tôi năm 1990 bị bệnh gan và bị thương đều ứng nghiệm cả. Đầu tiên là bệnh gan nằm viện, sau đó đi xe máy lại bị thương". Năm 1990 vừa bệnh gan, vừa bị thương, vì: trong trụ dậu hợp kim cục khắc mộc. Năm canh ngọ 1990 là lúc kim vương mộc chết, nên bị bệnh gan. Năm canh ngọ 1990, canh là thương quan lại gặp vượng địa nên có tai nạn bị thương. Ví dụ 4. Khôn tạo

Thực - tài - nhât nguyên - tỉ

Ât mùi - tân dậu - ất dậu - tân tị

Tháng 7 năm 1987 có người bạn thân nhờ tôi đoán vận cho vợ. Tôi xem qua Tứ trụ nói: năm 1987 vợ anh bị bệnh nặng. Bạn tôi nói luôn: đúng thế ! Vợ tôi ốm hơn nửa năm nay, giờ vẫn chưa khỏi. Năm 1987 bị bệnh vì trong Tứ trụ đều gặp kiêu thân, thực thần; đại vận lại gặp kiêu thần. Trụ ngày quý dậu xung khắc trực diện với lưu niên thái tuế đinh mão. Điều đó ứng với câu: "Kiêu, thực đóng ở trụ ngày, can chi lại gặp kiêu nữa, kiêu đoạt thực tất bị bệnh". Ví dụ 5. Càn tạo Tài - sát - nhật nguyên - sát

Mậu ngọ - tân dậu - ất dậu - tân tị Tháng 3 năm 1989, có một học viên ở Quảng Châu con ốm luôn, không biết nguyên nhân gì nên nhờ tôi xem giúp. Sau khi xem Tứ trụ tôi nói: con chị năm 1980, 1981 ốm nặng, có thể nói thoát chết. Chị ta liền nói: Đúng! Suýt nữa thì chết. Năm 1980, 1981 ốm nặng vì trong trụ thất sát nhiều lại gặp tài sinh. Năm 80, 81 là canh thân, tân dậu, là sát vượng gặp đất sát nên ốm nặng. Điều đó ứng với câu: "Thân nhược, sát vượng và nhiều lại gặp sát địa thì nhất định ốm". Ví dụ 6. Càn tạo

Sát - quan - nhật nguyên - thương

Nhâm ngọ - quý mão - bính tuất - kỉ hợi

Ông Vương bị bệnh cao huyết áp lâu ngày không thể đi làm. Khi ở nhà thì huyết áp bình thường, vợ nghi ông ta giả vờ ốm, dục ông đi làm. Nhưng cứ hễ đến nhà máy là huyết áp lập tức lên quá 200, nhà máy lại đành cử người đưa ông về.

Tháng 3 năm 1985, ông Vương tìm đến tôi nói: "Ở nhà máy nhất định có ma tà quấn lấy tôi. Tôi ở nhà huyết áp bình thường, ăn được ngủ được, thế mà cứ hễ đến nhà máy là huyết áp lại lên vùn vụt còn nhạy hơn cả uống thuốc, thật muốn chết quách cho xong... "Tôi bảo ông cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ. Xem qua Tứ trụ thấy rất rõ nguyên nhân. "Ông làm việc ở phương bắc của nhà ở là không lợi cho sức khoẻ (vì trong Tứ trụ thuỷ nhiều, nhà máy lại ở phía bắc nhà ở, do đó thuỷ vượng khắc hoả nên huyết áp cao). Nếu ông được chuyển công tác về phía nam chỗ ở, hoặc nghỉ ở nhà thì bình yên vô sự. Vấn đề là thế chứ không có ma tà nào cả" Ông Vương về nhà nói lại với vợ, nghỉ ngơi ở nhà và không xảy ra điều gì cả.

Ví dụ 7. Càn tạo

Quan - quan - nhật nguyên - kiếp

Quý tị - quý hợi - bính tí - đinh dậu

Tháng 7 năm 1990, có một thương nhân Hoa kiều đến Tây An nhờ tôi đoán vận cho anh trai của ông. Tôi xem qua Tứ trụ, lưu niên và đại vận rồi nói với ông ta: "Anh của ông tháng 10 năm 1989 bị nạn may mắn mà thoát chết". Ông Hoàng kinh ngạc thừa nhận: đúng, năm ngoái vì bệnh tim bột phát, tí nữa thì chết, may mà cứu được".

Năm 1989 là năm kỉ tị, trong trụ quan tinh và và trùng lặp, đại vận lưu niên lại gặp thương quan. Tháng 10 là quý hợi, chính xung với thái tuế kỉ tị, do đó mà ốm. Điều đó đúng với câu: "Quan gặp thương quan, không bệnh cũng tai họa".

Ví dụ 8. Càn tạo

Thực - thương - nhật nguyên - thương

Quý mùi - nhâm tuất - tân hợi - nhâm thìn

Tháng 4 năm 1991, khi tôi đang giảng bài ở Xingapo có đoán vận cho ông Cao. Tôi nói: "Ông thường mắc bệnh váng đầu". "Đúng. Mỗi lần lệnh lên là rất lâu". Như thế là vì: "Trong trụ thương thực nhiều, tất có bệnh đau đầu".

Ví dụ 9. Khôn tạo Quan - kiêu - nhật nguyên - ấn

Kỉ mão - canh ngọ - nhâm dần - tân sửu Tháng 5 năm 1991, khi tôi ở Thái Lan có đoán vận cho cô Trương. Xem qua Tứ trụ và tuế vận tôi nói: "Năm 1950 cô mắc bệnh gan", "Đúng đấy!" Sở dĩ như thế là vì, trong Tứ trụ dần là gan, nhâm sinh vào tháng 5 là tử địa, đại vận nhâm thân chính là thân kim xung khắc dân mộc thái tuế.