II. Cơ thể người có chức năng phát và thu tin

II. CƠ THỂ NGƯỜI CÓ CHỨC NĂNG PHÁT VÀ THU NHẬN THÔNG TIN

Cơ thể người là một máy lưu trữ thông tin, có chức năng phát và thu nhận thông tin. Vạn vật đều vận động theo quy luật vốn có riêng biệt của mình để tồn tại. Người là động vật cao cấp, khi nó phát và thu thông tin, không những đã tuân thủ quy luật vốn có một cách nghiêm ngặt mà còn có mật mã riêng của mình để phát và thu tin. Cũng giống như máy thu - phát, máy vô tuyến, vệ tinh thông tin, vv., mỗi loại đều có sóng, tín hiệu và tần số riêng của mình để phát và thu những nội dung và hình ảnh cần thiết. Để nói rõ vấn đề này, tôi lấy một vài việc mà mọi người thường gặp trong cuộc sống để chứng minh.