II. Bàn về thái cực quý nhân.

II. BÀN VỀ THÁI CỰC QUÝ NHÂN

Sinh giáp Ất tìm trong tí ngọ.

Sinh bình định thì gặp gà thỏ.

Mậu kỉ hai can gặp tứ quý.

Canh tân dân hợi lộc dồi dào.

Nhâm quý gặp tị thân tốt đẹp.

Được như trên phúc lộc tuôn về.

Sách "Tam mệnh thông hội” nói: "Thái cực, thái là ban đầu, là bắt đầu, vận hình thành ở giai đoạn đầu là thái cực, là nhất định thành, nhất định kết quả. Vật có chỗ quy tụ về gọi là cực, tức tạo hóa duy trì cho sự thuỷ chung, nên gọi thái cực là quý nhân vậy. Mộc giáp ất được tạo ra ở tí, nhờ khảm thuỷ mà sinh và kết thúc ở ngọ, đó là do ly hoả đốt mà chết. Hoả của bính định ra đời ở chân mão, sau được tàng dấu ở đoài dậu. Kim của canh tân được dần nên kim sinh ở cấn, nhờ gặp hợi nên kim được tôn quý ở càn. Thuỷ của nhâm quý đầu tiên sinh ra nhờ thân, sau đó được tự dung nạp".

Đất nứt ở đông nam, bốn bề rãnh mương đều chảy về ngôi tốn, tức là ý có thuỷ có chung. Mậu kỷ là thổ mừng sinh ở thân, được thìn tuất sửu mùi là bốn kho chính, tức là quý nhân gặp được sẽ có thần phục phù trợ, còn gì hơn mà không tốt đẹp.

Mệnh người gặp được thái cực quý nhân là chủ về thông minh hiếu học, tàng ẩn hỉ thân, chăm chỉ dụng công. Đặc biệt đoán về học hành, chức nghiệp, hỉ tinh, tướng mặt, Tứ trụ, Bát quái phong thuỷ âm dương thì thái cực quý nhân rất quan trọng. Người gặp nó có tính cách chính trực, làm việc chuyên chú, có đầu có đuôi nếu được sinh vượng, lại có thái cực quý nhân cát tinh phù trợ thì ý chí hiên ngang, phúc thọ song toàn, nếu không phải quan cao trong triều đình thì cũng là người giàu sang giữa muôn dân.

Cách tra thái cực quý nhân cũng giống tra thiên ất quý nhân, nhưng không gắn với thuyết thai nguyên và cung mệnh.