II. Bàn về hung, sát, kinh dương.

II. BÀN VỀ HUNG, SÁT, KÌNH DƯƠNG

Giáp kình dương ở mão, ất kình dương ở dân, bính mậu kình dương ở ngọ, đinh kỉ kình dương ở tị, canh kình dương ở dậu, tân kình dương ở thân, nhâm kình dương ở ti, quý kình dương ở hợi.

Kình dương lấy can ngày làm chủ, phàm trong địa chi của Tứ trụ thấy là có kình dương. Như Tứ trụ của Nhạc Phi: sinh năm quý mùi, tháng ất mão, ngày giáp tí, giờ kỉ tị, lệnh tháng là kình dương.

Về vấn đề kình dương, nhiều độc giả cho rằng trong cuốn "Chu dịch và dự đoán học” tôi đã sắp xếp sai, chỉ ra năm can âm thì kình dương nên có ngôi trước lộc, tức ất kình dương ở thìn, định kỉ kình dương ở mùi, tân kình dương ở tuất, quý kình dương ở sửu. Trên thực tế, đó là cách sắp xếp trước lộc một ngôi là kình dương. Đối với việc đó người xưa đã bàn đến. Ví dụ sách: "Mệnh lý thảm nguyên" khi bàn về kình dương đã nói: "Các sách về mệnh học xưa lấy thìn tuất sửu mùi để tính, điều đó không đúng. Ất sinh ở ngọ, vượng ở dần tức lấy dần làm cung kình dương. Định kỉ sinh ở dậu, vượng ở thân, tức lấy thân làm cung kình dương. Quý sinh ở mão, vượng ở hợi, tức lấy hơi làm cung kình dương. Lý như thế là rất rõ ràng". Sách: "Tam xa nhất lãm” nói: "Kình" là cứng. "Dương" là tê, cắt. Lộc quá nhiều thì bị cắt. Cái lẽ âm dương của vạn vật là cực thịnh thì xấu, hỏa cực thịnh thì sắp thành than, thủy cực thịnh thì đầy tràn, kim cực thịnh thì gãy, thổ thì nứt nẻ, mộc thì gãy. Cho nên chưa đạt đến cực là phúc, đã cực thì sẽ quay lại để trở thành xấu. Sách "Bát tự thần toán" nói: "Trước lộc một ngôi là chỗ đế vượng". Vì vậy ta nên hiểu rằng: kình dương của năm can âm nên lấy trước lâm quan một ngôi tức chỗ đế vượng.

Cụ thể là ất kình dương ở dần, đinh kỉ kình dương ở tị, tân kình dương ở thân, quý kình dương ở hợi, như thế mới đúng.

Qua trích dẫn ở trên, đã nói rõ bản chất ý nghĩa của kình dương. Kình dương vừa là "sát" đã đạt đến cực độ của hung, tức nằm ở cực đỉnh của đế vượng. Từ ngũ hành phối với mười hai cũng thấy rõ ất kinh dương ở dân tức ở ngôi đế vượng, định kỉ kình dương ở tị... Trong ngũ hành chúng cùng một loại với thiên can, là quan hệ anh em. Như giáp kình dương ở mão, giáp là mộc, mão cũng là mộc. (Mậu kỉ ngũ hành thuộc thể, trong ngũ hành sinh vượng tử tuyệt gửi ở cung hoả, cho nên cũng cùng một mối quan hệ). Do đó, trong cuốn "Chu dịch và dự đoán học" tôi lấy ngôi đế vượng để xác định kình dương là đúng. Quan trọng hơn là qua kiểm nghiệm thực tế đã chứng minh nó có giá trị ứng dụng.

Trong hành vận của người ta sợ nhất là gặp kình dương, nó chủ về sự trì trễ, kéo dài, vận gặp kình dương thì của cải hao tán. Kình dương kiểm ác sát thì tai hoạ vô cùng. Kình dương không những không sợ gặp tuế vận mà còn sợ xung tuế quân, cho nên có câu: "Kình dương xung tuế quân thì tai vạ cực xấu". Cái chết của Nhạc Phi theo mệnh lý học mà nói, một trong những nguyên nhân là kình dương gặp tuế quân. Cho nên nói, người khoẻ gặp kình dương thì hay phát sinh những vấn đề nghiêm trọng. Chi năm có kình dương, chủ về phá hoại những cái tổ tiên để lại hoặc có khuynh hướng lấy oán báo đức; chi tháng gặp kình dương chủ về tính tình ngang ngược, khác người, chi ngày gặp kình dương chủ về mắt lồi, tính nóng, hung bạo hại người, hay theo bè đảng, gặp sinh vượng còn đỡ, gặp tử tuyệt thì nặng hơn. Người mà ngũ hành lại gặp kình dương thì dễ gặp tai nạn máu me, ngày gặp kình dương còn chủ về vợ hay bệnh tật; chi giờ gặp bình dương chủ về khắc VỢ, khắc con hoặc cuối năm hay gặp tai hoạ, nếu gặp tài quan thì hoa khá sâu, tương xung hoặc tương hợp với tuế vận thì tai hoạ ập đến ngay. Cho nên nói: "Kình dương trùng phùng thì bị thương tổn, chủ nhân tính khí nóng gấp, nếu gặp hình xung thì rơi vào tai ách, nếu bị chế ngự thì mới tốt".

Kình dương tuy là sự cứng rắn nhưng nếu thân nhược gặp phải nó thì không thể cho là xấu, vì bình dương có công năng bảo vệ giúp thân. Phàm người có lộc, còn phải có kình dương để bảo vệ, gặp quan ấn phải có kình dương mới tốt. Như thế gọi là "quan ấn tương trợ, nhờ có kình dương mới đem lộc về". Trong mệnh gặp kình dương, thất sát kiêm vượng thì càng thông đạt đến ấn thụ, tức là nhờ kình dương trợ uy mà đạt được. Vì thế mà trong mệnh cục có kình dương nhưng không bị sát, khi tuế vận bị sát cũng có thể gặp phúc. Cho nên có câu: "Gặp sát mà không có kình dương thì không thành đạt; có kình dương mà không có sát thì không có uy, có cả sát cả kình dương thì lập công kiến nghiệp, có thể thành tướng, soái".

Tóm lại, kình dương là hung sát, phần nhiều chủ về tai hoạ, thương tật và cũng chỉ về những tội phạm pháp. Thân nhược gặp kình dương có thể giúp thân, thân mạnh gặp kinh dương thì cái xấu càng tăng. Do đó người bị kình dương nên làm việc thiện, kiềm chế mình, tôn trọng pháp luật thì tránh được điều xấu, giữ được an thần, nếu không suốt đời trắc trở.