I. Dự đoán về sản nghiệp ông cha (1).

I. DỰ ĐOÁN VỀ SẢN NGHIỆP ÔNG CHA (1)

Trụ năm, trụ tháng đều có tài, quan, ấn là ba đời giàu sang.

Trụ năm, trụ tháng có tài, thực là tổ nghiệp hưng thịnh.

Trụ năm, có tài quan tương trợ lẫn nhau thì được hưởng hạnh phúc của ông cha.

Quan gặp vượng địa thì ông cha vinh hiển.

Quan, ấn của trụ năm, trụ tháng gặp vượng địa thì tổ nghiệp có gốc hùng hậu.

Trụ năm làm dụng thần thì được hưởng tài sản tổ nghiệp để lại.

Tài gặp vượng địa lại không bị phá hại thì nết nhà hưng thịnh. Ấn thụ không bị thương tổn, lại còn sinh cho thân thì nhà cửa sang quý.

Trụ năm gặp chính lộc, chính ấn, chính tài mà không bị phá hại thì được tiếng thơm của tổ nghiệp để lại.

Tài tàng, quan thấu thì nết nhà thịnh vượng.

Tài mệnh có khí là được hưởng của ông cha để lại.

Thân và tài đều vượng là suốt đời vui thú với ruộng vườn cha ông để lại. Bỗng nhiên hiển đạt thành công nhất định là nhờ hình xung mà gặp quý thần.

Can năm làm dụng thân là tốt, tức là được âm đức của cha ông để lại. Tài, thương, ấn trên trụ năm mà đắc địa hoặc gặp thiên ất quý nhân, hoặc thiên đức, nguyệt đức thì đời ông cha phú quý.

Can năm đóng ở đế vượng lại gặp quan là tổ tiên phú quý. Tài vượng sinh quan là tuổi còn trẻ mà đã thành nghiệp. Ngày thông với lệnh tháng là nhờ tổ tiên mà yên ổn.

Ví dụ 1. Cần tạo (nam).

Quan - Quan - Nhật nguyên - Thực

Mậu tí - Mậu Ngọ - Quý dậu - Giờ ất mão

Trụ năm, trụ tháng ở vượng địa nên gốc của tổ nghiệp hùng hậu.

Ví dụ 2. Khôn tạo (nữ).

Tài - Quan - Nhật nguyên - Kiêu

Quý tị - Giáp tí - Ất mậu - Giờ đinh mão

Mùa thu năm 1990 cô Trương nhờ tôi đoán hậu vận, tôi xem trong Tứ trụ thấy tài quan của năm và tháng đều ở vượng địa nên đoán: tổ nghiệp của cô là phú quý. Cô ta thừa nhận đời ông nội là nhà đại phú.

Ví dụ 3. Càn tạo (nam).

Sát - Tài - Nhật nguyên - Kiếp

Quý tị - Tân hợi - Bính tí - Giờ đinh dậu

Năm 1991 khi tôi đoán việc buôn bán cho ông Trương, căn cứ trong Tứ trụ thấy trụ năm tài ở cung trường sinh, lại sinh ra vượng quan nên nhất định là nhà đại phú và ông được hưởng sản nghiệp ông cha để lại. ông ấy trả lời là đúng.

Ví dụ 4. Càn tạo (nam).

Thực - tài - nhật nguyên - tài

Ất dậu - Đinh hợi - Quý mão - Gio bính thìn

Tháng 5 năm 1991, khi con hậu vận cho ông Vương, đầu tiên tôi nói: ông chủ của ông rất giàu, giật tư có hàng ức vạn. Ông ta nhận là đúng thể và bây giờ vẫn còn được hưởng hồng phúc đó. Ví dụ này ứng với câu: "Trên trụ năm, trụ tháng có tài, thực là tổ nghiệp ông cha hưng thịnh”.

Ví dụ 5. Càn tạo ( nam )

Tài - Kiêu - Nhật nguyên - Tài

Bính dần - Tân Mão - Quý mão - Giờ bính thìn

Tháng 5 năm 1991 ông Dương nhờ tôi đoán vận. Xem qua Tứ trụ tôi nói: bản thân ông không những là nhà tư bản lớn mà cha ông rất giàu. Ông nói: chính nhờ ông cha tôi giàu nên trước năm 1919 tôi đã ra Hồng Kông.

Ví dụ này chính ứng với câu: "Tàu gặp vương da thì nết nhà hưng thịnh" và câu: "Thân, tài đều vượng thì suốt thời vui thú ruộng vườn cha ông để lại".