I. Dự đoán về học tập, thi cử.

I. DỰ ĐOÁN VỀ HỌC TẬP , THI CỬ

- Tài quan ấn đều có là có lợi cho thi đỗ .

- Quan tinh không bị phá hại là thi đỗ cao .

- Trong trụ quan không gặp thương và sát , gặp vận vượng là đỗ đạt sớm từ bé .

- Thân vượng gặp quan thì nhất định thi đỗ , Trụ ngày gặp quý địa , gặp lộc mã là tuổi trẻ đã đỗ đầu . - Thương quan bị chế ngự , hoặc thương quan hợp sát thì lợi cho thi cử .

- Kình dương nhiều lại gặp sát là rất tốt , đỗ cao .

- Thất sát hóa ấn là tuổi trẻ đã thi đỗ . .

Ấn thụ gặp lộc thì sẽ thi được lên đại học . -

Ấn vượng , sát yếu thì thi đỗ . -

Hoả sáng , mặc đẹp , trụ ngày mạnh là tài ở bậc trạng nguyên .

Trước ấn sau tài là khi nào thì cũng đỗ .

Ngày quý , giờ dần hình hợp là thử thì đỗ .

An vượng lại gặp vận đế vượng là chắc chắn đỗ .

Khôi tinh ở quan địa nhất định là thần đồng . -

Trụ tháng có ấn , nhật nguyên có tài khí là người thi đỗ cao , nếu làm bài tốt chắc chắn đỗ đầu . Sát ấn lại gặp ấn là tuổi trẻ đã đỗ cao .

Thiên đức , nguyệt đức gặp tướng tỉnh đã thi là đỗ . -

Tuế đức gặp tài là thi cử từ bé . -

Trong trụ có mộc dục , đã học đi thi là đỗ . -

Ấn nhiều sinh vượng là người thông minh . -

Nhâm quý gặp mậu kỉ tương ứng là người thông minh đức tài . -

Thương quan được lệnh là tài học đứng đầu . -

Nhâm quý gặp thân , tí , thìn là người học giỏi tài nhiều . -

Mậu kỉ đủ bốn mùa là người vinh hiển . -

Thương quan trùm lên ấn tài là tốt , văn chương , nghệ thuật siêu quần . -

Năm , tháng có quan tinh là nổi tiếng từ bé . -

Ngày quý , giờ quý kiêm lợi sửu là dỗ cao , vào bậc hàn lâm ,

Mã tinh hội tụ ở học đường là văn chương hay , đẹp . -

Trụ có hoa cái là người có trình độ văn chương , nghệ thuật . -

Trong trụ hỏa thịnh là người văn chương sắc sảo . -

Hỏa mạnh có thuỷ là người lừng danh . -

Thực thần lộ đẹp là người thông minh tuyệt đỉnh . -

Kim thuỷ , thương quan được lệnh là người văn chương hạng nhất .

Kình dương gặp sát nhất định thi đỗ . -

Can lộ rõ tài ấn là đến tuổi trung niên mới đỗ cao . -

Trụ giờ gặp thực thần lộc mã đã thị là đỗ . -

Trong trụ kim thuỷ đều có là văn chương siêu quần . -

Khôi canh tụ hội thì phát phúc phi thường , người đó tính cách thông minh , văn chương xuất chúng .

Tài quan thực đều có thì thông minh tuấn tú , văn chương xuất chúng . -

Sát ấn đều có là văn , võ song toàn . -

Thất sát có chế hóa là có quyền , người như thế từ bé đã học giỏi . -

Trụ tháng chỉ có ấn , không có tài tình là học giải thi đỗ . -

Quý nhân trùm lên án là văn võ song toàn . -

Trạch mã học đường gặp vượng địa là tài học thông minh , -

Văn kho tuất thổ bị xung khai là văn chương phát mạnh . -

Chính ấn quy về lộc , vấn uyên bác , nắm quyền thi cử . -

Trụ có mộc hỏa là thông minh , thuộc thiên kinh vạn quyển . -

Người ấn vương thì thông minh tài trí . -

Trụ ngày mạnh , ấn vương gặp quan là người học rộng tài cao . -

Ấn gặp hoa cái là sức học hàn lâm . -

Đi thi kị nhất thương quan gặp quan . -

Tỉ kiếp nhiều tất có sự tranh giành ngôi thứ trong thi cử . -

Thân suy , ấn nhược thì đừng đi thi . -

Thiên quan bị chế phục mạnh quá sẽ là bần nho . -

Một mộc gặp nhiều họa thì văn chương tản mạn . -

Ấn thụ nhiều là người thông minh , thuỷ thổ hỗn tạp thì dốt .

Can ngày , lệnh tháng đều mạnh thì nhàn hạ . -

Nhật đức gặp khối canh lại gặp hình xung là bản sĩ . -

Mệnh gặp ất bính dinh lẫn tuần không mà sinh vượng là kẻ sĩ ở ẩn .

Trụ tháng vượng tướng , chi giờ tử tuyệt là có tài nhưng không gặp thời . -

Hình xung kình dương là người ác mà dốt .

Tài nhiều , ấn nhẹ , thân nhược là người có học vấn nhưng nghèo , -

Có sát không có ấn thì tác dụng kém , có ấn không có sát là thiếu phong . -

Trụ có hình phá là bạch diện thư sinh , suốt đời không đỗ .

Ấn bị phá , tài bị thương là người thiếu ý chí trong thi cử . uy .

Thiên quan nắm quyền là học nhiều mà thành công ít . -

Trụ ngày yếu , thực thương nhiều là học tốt . -

Trong trụ tài nhiều , tài vượng là người học kém .. -

Tài nhiều tài vượng lại không có tí kiếp thu khi thu khó đỗ .

Ví dụ 1. Càn tạo

Ấn - kiếp - nhật nguyen - thương

Nhâm dần - giáp thìn - ất dậu - bính tí

Tháng 5 năm 1985 , để nghiên cứu quy luật thi đại học , tôi đã ghi lại một số Tứ trụ . Trong Tứ trụ này thường quan trùm phủ lên ấn , chính là thông minh tuấn tú , tìm đại vận thấy năm 17 tuổi gập vận thương quan bính ngọ , lưu niên nhâm tuất ở ấn địa , nên tôi dự đoán năm 1982 thi đổ đại học . Quả đúng như thế

Thi cử vốn kị gặp vận thương quan , nhưng năm thứ hai thương quan gặp hai ấn , nhân ấn lại gặp vượng địa , nhâm ấn chế ngự bình thương quan , cho nên " Thương quan có chế ngự , lợi cho thi cử "

Ví dụ 2. Càn tạo

Tỉ - Thực - nhật nguyên - tài

Mậu thân - canh thân - mậu dần - quý sửu

Tháng 2 năm 1986 , ông Lưu nhờ xem cho con trai thi đại học . Trong trụ từ 10 tuổi đến 20 tuổi hành vận tài nhâm tuất . Thực thần sinh tài , lợi cho thi cử . Sau đó lại dùng phép gieo quẻ để so sánh , kết quả vẫn là thi đỗ . Điều đó chứng tỏ thông tin của một người , cho dù dự đoán theo cách gì đều có sự đồng bộ với nhau . Tôi nói với ông Lưu : " Năm nay con ông nhất định đỗ " . Kết quả đúng như dự đoán .

Ví dụ 3. Khôn tạo .

Tài - ấn - nhật nguyên - quan

Giap tuất - kỷ tị - canh tý - đinh hợi

Trong trụ tài quan ấn đểu có , 18 tuổi hành đại vận quan vận , nên thu đỗ . Về sau làm cán bộ ở viện nghiên cứu ,

Ví dụ 4. Khôn tạo .

Kiếp - thương - nhật nguyên - tỉ

Kỉ hợi - tân mùi - mậu tuất - mậu ngọ

Tháng 5 năm 1988 , cô Diên nhờ tôi đoán Vận Căn cứ nắm 28 tuổi cô ấy hành vận sát giáp tuất , gập lưu niên mậu ngọ , tôi rút ra kết luận : " Cô tốt nghiệp đại học đã khá lâu " . Cô ta nói đúng và rất kinh ngạc . Đoán thế là vì đại vận giáp mộc là sát , trong trụ ngộ hoả gặp bình dương , lưu niên . bình dương . " Kình dương nhiều lại gặp sát là đại quý , thi đỗ cao " .

Ví dụ 5 Cân tạo .

Thực - kiêu - nhật nguyên - thương

Giap thìn - mậu thìn - canh tuất - quý mùi

Tháng 11 năm 1987 tôi nhận được bức thư của một sinh viên họ Tạ ở học viện Bắc Kinh . Em đó trong cuộc sống gặp trắc trở nên rất bì quan Tôi thấy trong trụ " Kim thuỷ thương quan là người học giỏi " , " Ấn gặp hoa cải là ở hàn lâm tôn qu " . Năm 1988 là năm có thay đổi lớn , năm mậu thìn , trong Tứ trụ lại đã có hai thìn , làm thành ba thìn xung một tuất Bị xung là tượng di động . Thìn là thuỷ kho , gặp vượng xung khai , lại gặp tiểu vận quan tỉnh định mùi là tượng có sự lưu động lớn , nên đoản anh ta có việc phải vượt trùng dương đi xa . Tôi viết thư khuyên anh ta : Tiền đồ anh rất rộng mở , có thể làm nên sự nghiệp trong học vấn Từ nay về sau có thể có cống hiến trong khoa học kỹ thuật ” . Đúng là năm 1988 anh ta ra nước ngoài .

Đến cuối năm , anh ta gửi thư về cảm ơn . Sau khi dự đoán không những anh ta từ dưới vực sâu đi lên mà còn được lưu học ở Nhật ,

Ví dụ 6. Khôn tạo .

ấn - tỉ - nhật nguyên - sát

Quý mão - giáp tí - giáp dần - canh ngọ

Tháng 7 năm 1988 , em Nhạc ở Bắc Kinh nhờ đoán xem việc đi du học nước ngoài có thành hiện thực không . Căn cứ Tứ trụ thấy : " Hợi mão mùi , mã ở tu , tháng 10 hợi thuỷ là chính mã , lại mộc trường sinh ở hợi , không những có sự di động mà còn có sự sáng tạo mới mẻ . Do đó tôi bảo nên nắm chắc thời cơ , tháng 10 năm nay có thể du học . Sau đó đúng là đi Nhật Điều đó ứng với câu : " Ấn vượng , sát yếu thì có tên bảng vàng "

Ví dụ 7. Khôn tạo .

Kiếp - ấn - nhật nguyên - tài

Kỉ dậu - đinh mão - mậu tuất - quý sửu

Tháng 2 năm 1986 , một người Tây An muốn hỏi con gái có thể vào đại học được không . Tôi thấy trong Tứ trụ thủy thổ hỗn tạp lại hành kiếp vận , nên đoán Thi đại học Hộp khó khăn đấy ” . Về sau thi mấy trường đều không đỗ ứng với câu " Ấn thụ chủ về thông minh , nhưng thuỷ thổ hỗn tạp thì tất phải ngốc '

Ví dụ 8. Càn tạo .

Thương -thực - nhật nguyên - thực

Nhâm tí - quý mão - tân dậu - quý tị

Tháng 6 năm 1987 , có cụ già hỏi về tuổi thọ , tôi thấy trong Tứ trụ " nhật nguyên yếu , thương thực nhiều là người sợ đi học " , nhân tiện bên nói : " Cụ khi nhỏ chắc không thích đi học " . Cụ quả quyết đáp : " Đúng ! • Học không vào , toàn trốn học , về sau được mấy tháng thì bỏ học " .

Về nghiên cứu thị đỗ , tôi khảo sát đã khá lâu , còn đối với đi du học nước ngoài thì mới bắt đầu nghiên cứu từ năm 1987. Không phải là ai cũng có dịp xuất dương du học , những người có tiêu chí du học đồng thời phải đúng vận mới được . Những bàn luận về thông tin du học cũng như phương pháp dự đoán du học theo bát quái xin xem ở Chương 4 cuốn sách " Chu dịch dự đoán - Các ví dụ có giải " xuất bản ở Hồng Kông năm 1991 .