I. Dự đoán con cái (1)

I. DỰ ĐOÁN CON CÁI (1)

Sinh con và nuôi con giống như việc trồng hoa, vừa cần giống tốt, vừa cần biết chăm sóc. Đã trồng hoa thì phải biết bồi đắp gốc rễ của nó, gốc tốt thì mầm khoẻ, phải tưới nước, bón phân thì cành lá xum xuê, phải cắt tỉa thì mới phát triển xanh tốt dược, phải có ánh sáng chiếu rọi thì hoa mới to, quả mới lớn. Nếu đất kém, gốc cạn, nước ít mưa gió nhiều tất nhiên mầm sẽ khô dần, cây dễ chết.

Trẻ em sau khi sinh nói chung can ngày nên có khí, lệnh tháng sinh phù, trụ năm phải tốt, ấn tinh không bị thương tổn, tài quan có chế ngự, thất sát được hóa giải, thương quan có hợp khí trung hoà, không gặp hình xung khắc hại, thì em bé đó dễ nuôi và sống lâu.

Xem con cái nhiều hay ít chủ yếu phải xem sự vượng suy của trụ giờ và phải xem trong Tứ trụ tử tinh (con) có bị khắc không. Người mà tử tinh suy, tử tuyệt lại còn bị khắc hại tất sẽ không có con cái. Nếu sinh ngày canh, giờ ngọ, canh lấy ất mộc làm vợ, ất mộc sinh hoả khắc canh kim, giờ ngọ hoả ở vượng địa, là lộc của định hỏa cho nên sinh con cái nhiều mà phú quý. Nếu sinh vào các giờ tuất, hợi, tý là đất hỏa tuyệt thì con cái ít hoặc đứa con sinh ra cô độc nghèo hèn, hoặc về sau trở thành tăng đạo.

Xưa bàn về sao con có nói: sao con ở trường sinh, mộc dục, quan đạn. lâm quan, đất đế vượng là chủ về con cái nhiều, đẹp và phú quý.

Trong Tứ trụ không có sao con, trụ giờ lại không vượng thì khi hành .

đến vận quan sát vượng mới có con cái, quá vận đó thì không có con nữa. Trong Tứ trụ có tài quan là đứa con sinh ở nhà giàu sang, có thiên quan là đứa con sinh ở nhà bình thường.

Trong Tứ trụ có tuế nguyệt, thương quan, kiếp tài là đứa con sinh ở nhà nghèo hèn. Có tuế nguyệt, tài quan, ấn thụ là đứa bé sinh ở nhà phú quý.

Quan tinh sinh vượng lại gặp được giờ trường sinh là con cái thông minh tuấn tú.

Tực nhiều là sữa nhiều hoặc sẽ gửi con nuôi ở nhà khác

Trụ giờ gặp quan tinh đóng ở ngôi vượng là con cháu trưởng. Quan tinh gặp vượng thì con cái lớn lên vinh hiển. Cung thể lộ rõ thì con cái nhiều.

Thương quan gặp tài, thất sát bị kiềm chế là nhiều con. Lộc mã của trụ ngày, trụ giờ trường sinh là vợ hiền con quý. Trụ giờ được tài quan sinh hoặc gặp tài vượng sinh quan là đứa con có công với đất nước, làm vinh hiển cho gia đình.

Trong Tứ trụ gặp quan nhiều là con gái nhiều, con trai ít. Trụ nhật làm dụng thần là con hiền mà tháo vát.

Trong Tứ trụ chỉ có một thực thần và lộ rõ làm dụng thần thì có con và con sống lâu..

Quan tinh rõ mà thân vượng là người nhiều con.

Quan tinh được lộc ở trụ ngày, trụ giờ là đẻ con hiền quý.

Thất sát có được chế hóa là đứa con nổi tiếng.

Kiêu thân, thực thần làm tổn thương quan nhưng hành đến gặp tài là chắc chắn có con không cần phải đoán.

Ấn thụ nhiều là con ít. Thương quan gặp tài là có con.

Trong Tứ trụ chỉ có 1 ngôi thực thân nhưng được sinh vượng là muốn có con phải cầu tự.

Người trong Tứ trụ nhiều dân, thân, tị, hợi là tượng sinh đôi; hợi nhiều là sinh đôi con trai, tị nhiều là sinh đôi con gái.

Trên trụ giờ gặp quý nhân trạch mã là sinh con hiếu đỗ.

Trụ ngày phạm cô loan là không có con, chỉ khi nào gặp quan tinh thì mới có con.

Thiên quan nhiêu là sinh con gái nhiều, con trai ít.

Mệnh nữ có thương quan, kiêu ấn thì hành vận đến tài quan mới có con. Nữ mà thực nhiều, quan ít là chồng suy, con vượng.

Ngôi con ở đất vượng tướng là con thông minh, hiền hiếu, làm rạng rỡ tổ tiên.

Trụ giờ được trụ ngày phù trợ là người tuổi cao vẫn còn có con. Thiên quan trên trụ giờ được chế ngự là những đứa con út tuấn tú.

Chính quan yếu, thương quan vượng là chủ về con cháu thừa kế được sự nghiệp của cha ông.

Trụ ngày vượng, có thương, thực lại không bị xung khắc là chả về con cái nhiều.

Thương quan, thực thần làm dụng thần là chủ về con cái hiếu đễ.

Trụ ngày ở trường sinh; đế vượng, quan đới gặp quan, thương, thực là chủ về con cái phát triển hơn ông cha.

Dụng thần ở trụ giờ là con cái giúp đỡ được cha mẹ.

Thần sát ở trụ giờ, trong Tứ trụ lại có thực, thương là con cái hiền quý

Đối với nam trong Tứ trụ quan sát vượng là người có con sớm.

Người trong Tứ trụ không có thực, thương, mà thực thương ám tàng trong thời, tuất, sửu, mùi thì đó là người lấy vợ lẽ mới có con. là sinh con hiếu đỗ.

Trong Tứ trụ thực, tỉ nắm quyền là sinh con hiếu đễ

Sinh đôi, sinh ngày dương, giờ dương thì anh mạnh hơn em, sinh ngày âm, giờ âm thì em mạnh hơn anh.

Trong Tứ trụ khi nào thực thân, thương quan chế ngự làm mất quan tinh thì mới có con.

Can giờ vượng là sinh con trai, suy là sinh con gái. Ấn gặp ngôi con là được vinh hiển nhờ con. Mệnh nữ gặp thiên đức, nguyệt đức là sinh con đỗ đạt cao. Trong Tứ trụ có thương quan là vợ nhiều nhưng con ít. Trụ giờ gặp thiên đức, nguyệt đức là con cái hiếu thuận. Thất sát ở trụ giờ, trong Tứ trụ lại có thực thần là con cái giàu sang. Quan sát ở ngôi thai thì thế nào cũng có con.

Trụ giờ gặp thương quan mã tinh, là sinh con xa quê và phần nhiều con phải đi xa.

Tài tinh đóng ở trụ giờ là con cái sau thành gia thất, chúng sẽ giàu. Thực thần đóng ở trụ giờ là con cái béo khoẻ, đẹp.

Quan tinh đóng ở trụ giờ là con cái tháo vát, thăng tiến. Đào hoa đóng ở trụ giờ là con cái đẹp, thông minh, phong lưu. Thiên đức, nguyệt đức đóng ở trụ giờ là con cái hiền lành.

Phàm trẻ em sinh vào ngày, giờ giáp ất, thì mặt có ấn đường rộng, mắt có thân, nhân trung dài, lông mày đẹp.

Người sinh vào ngày giờ bính, đinh thì mắt to, râu dài, trán hẹp, tuổi trẻ nhiều bệnh hoạn.

Sinh vào ngày giờ mậu, kỉ đầu to, trán rộng.

Sinh vào ngày giờ canh thì mặt vuông, trán rộng. dái tai to.

Sinh vào ngày giờ tận thì mắt phượng, tại châu miệng có

Sinh vào giờ nhầm, quý là người mắt to, ham rượu, tính liều.

Người trong Tứ trụ dân, sửu hoặc tuất hợi nhiều là người chân to, chân nhỏ.

Người trong Tứ trụ có ba, bốn chữ mão hoặc chữ thìn là người thuận tay trái

Trong Tứ trụ có 4 thuỷ là sinh trên thuyền, hoặc lúc sinh gặp nước.

Người trong Tử trụ có ba chữ kim là lúc sinh gặp người tu hành, hoặc lúc có tiếng chuông chùa kêu, hoặc lúc sinh gặp bà đỡ. Trong Tứ trụ có 3 chủ mộc là lúc sinh nghe thấy những điều kinh ngạc, hoặc sinh ở nhà dưới, hoặc sinh ở vùng nông thôn, sơn trại.

Người trong Tứ trụ có 3 chữ thổ thì sinh ngoài bãi, bờ đê, hoặc chốn công trường.

Người trong Tứ trụ có 3 chữ hoả là lúc sinh láng giềng có tang, hoặc trong nhà có nỗi lo lắng, buồn ly biệt.

Trụ ngày có thất sát lúc sinh vắng mặt cha.

Người sinh vào các giờ tí, ngọ, mão, dậu là lúc sinh ra nằm ngửa, sinh vào các giờ thìn, tuất, sửu, mùi thì lúc sinh ra nằm sấp, sinh vào các giờ dần, thân, tị, hợi thì sinh ra nằm nghiêng.

Mệnh mộc sinh vào nùa xuân, mệt 1 hoả, thổ sinh vào hạ, mệnh kim sinh mùa thu, mệnh thủy sinh mùa đông thì khoẻ mạnh, thông minh, tuấn tú, dễ nuôi.

Cha có thất sát là sinh con trai, quan tinh là sinh con gái, mẹ có thất sát là sinh con gái, quan tinh là sinh con trai.

Cha có thương quan là sinh con gái, thực thần là con trai, mẹ có thương quan là sinh con trai, thực thân là sinh con gái.

Cha có can giờ khắc can ngày là sinh con trai, can ngày khắc can giờ, ngày giờ tương sinh tương hợp với tỉ kiếp là sinh con gái, Mẹ lấy can ngày khắc can giờ là sinh co 1 trai, can ngày và can giờ tương sinh tương hợp với tỷ kiếp là sinh con gái.

Về dự đoán đứa con, tôi chú trọng nghiên cứu lân sinh thứ nhất là con trai hay con gái, và như thế nào thì sinh con t ai, thế nào là sinh con gái, còn những mặt kháchỉ nghiên cứu chung chung.

Ở Trung Quốc về phương pháp dự đoán sinh lần đầu là trai hay gái cổ xưa có rất nhiều sách. Cách tôi thường dùng và qua tổng kết lâu dài là: nệnh nam can giờ khắc can ngày thì lần đầu là con trai, mệnh nữ can ngày khắc can giờ th con đầu là con trai, mệnh nam can ngày khắc can giờ, mệnh nữ can giờ khắc can ngày, can ngày và can giờ tương sinh, tương hợp với tỷ kiếp là con gái.

Phương pháp này đã dự đoán kiểm nghiện hơn 250 trường hợp ở trong và ngoài nước và đều thấy ứng nghiệm. Ngoài ra tôi còn phát hiện người mà có gia đình giàu và trong Tứ trụ tài nhiều, tài vượng thì sinh con gái hoặc con cái ít, người gia đình nghèo và Tứ trụ tài ít thì phần nhiều sinh con trai hoặc con cái nhiều. Trong xã hội xưa, con cái của người nghèo thì trưởng thành và thành đạt, còn người giàu có thì không những khó có con mà ngay con gái cũng khó. Để sinh được con, nhiều người phải lấy thêm vợ lẽ, hoặc tìm tỳ thiếp, nhưng vẫn rất nhiều người không có con. Trong xã hội hiện nay cũng thường gặp như thế, phần nhiều những nhà kinh tế khó khăn sinh con đầu thường là con trai, ngược lại sinh con gái. Vì sao lại có tình trạng như thế? Điều đó như người xưa đã nói: "Vượng tài không vượng đinh, vượng dinh không vượng tài". Khi đoán sinh con trai, con gái còn phải xem sự sắp xếp của Tứ trụ. Nếu Tứ trụ tài nghiều, tài vượng, can ngày bị khắc mạnh, mệnh nữ ấn nhiều thì sinh lần đầu thường là con gái.