I. Dự đoán anh chị em (1).

I. DỰ ĐOÁN ANH CHỊ EM (1)

Mệnh nam can ngày là âm, can am là anh em trai, can dương là chị em gái. Can ngày là dương, thì can dương là anh em trai, can âm là chị em gái.

Mệnh nữ can ngày là âm, can âm là chị em gái, can dương là anh em trai, can ngày là dương: can dương là chị em gái, can âm là anh em trai.

Lại còn có nam gặp ngang vai là anh em trai, kiếp tài là chị em gái, nữ gặp ngang vai là chị em gái, kiếp tài là anh em trai. Ngang vài nhiều là anh em nhiều, kiếp tài nhiều là chị em nhiều.

Nay bàn về trong Tứ trụ có ngang vai, kiếp tài, lộc, bình dương. Tỉ kiếp gặp nhiều là anh chị em đông đúc.

Tỉ kiếp nhiều mà sinh vượng là anh chị em nhiều, gặp suy là anh chị em ít. Tỉ kiếp đóng ở lộc hoặc gặp quý nhân là anh có em giàu có đầy đủ; tỉ kiếp gặp tướng tinh là anh chị em phú quý. Tỉ kiếp gặp thiên đức, nguyệt đức là anh chị em lương thiện, thật thà.

Tỉ kiến đóng ở trạch mã là anh chị em đi xa.

Tỉ kiếp là dụng thần thì được sự giúp đỡ của anh em. Trụ ngày yếu, trụ tháng ấn vượng là anh chị em nhiều.

Ngang vai gặp lộc là anh em có địa vị cao, gia đình hưng vượng. Tỉ kiếp đóng ở trường sinh là anh chị em khoẻ mạnh, tuổi thọ cao. Thân vượng và có ấn là anh chị em nhiều.

Trụ ngày yếu, mà không có tỉ kiếp thì lấy ấn để tính số lượng anh em. Thân vượng tài yếu là anh chị em nhiều.

Sát vượng ấn phục, ngang vai không có khí là em kính trọng anh, nhưng anh là người bất lực.

Quan vương ấn nhược, tài tinh có khí là anh yêu em nhưng em bất lực. Trụ tháng gặp quan tinh là anh em quý trọng nhau.

Tháng và ngày tương sinh cho nhau là anh em hoà thuận. Trụ tháng gặp trường sinh đế vượng là anh chị em nhiều.

Phụ mẫu hoặc tỉ kiếp gặp trường sinh, đế vượng là anh chị em rất đông. Đối với sinh đôi, sinh vào ngày dương, giờ dương thì anh mạnh hơn em. Sinh ngày âm, giờ âm thì em mạnh hơn anh.

Để sinh đôi, người mệnh dương sinh sau thì khó nuôi hoặc chết trước, người mệnh âm sinh trước thì khó nuôi hoặc chết trước.

Thất sát mà vượng, tỉ kiếp nhiều thì anh em đông mà lại đồng tâm.

Ví dụ 1. Cần tạo.

Tài - Tỉ - Nhật nguyên - Sát

Kỷ mão - Giasp tuất -Giasp Ngọ - Gio canh ngọ

Tháng 7 năm 1987 khi giám đốc họ Mạnh của nhà máy mời tôi đoán vận, tôi thấy trong Tứ trụ ba mộc rõ, một mộc ám thì đoán: "Ông ta có 4 anh chị em. Nên là hai nam hai nữ". Ông ta nói: đúng! Rất chuẩn.

Ví dụ 2. Khôn tạo.

Thực - Quan - Nhật - nguyên Kiếp

Canh tuất - Ất dậu - Mậu tuất - Giờ kỉ mùi

Trong thực tiễn do nhu cầu nghiên cứu dự đoán, tôi có ý tiếp cận với người xuất gia tu hành, đặc biệt là người theo đạo Phật, họ không tin vào đoán mệnh. Tôi nói với họ những người tu hành, những võ sư khí công và những người có công năng đặc biệt do theo học võ thuật lâu đời nên phần nhiều đoán giai đoạn trước khi họ đi tu dễ đúng, còn sau khi đã đi tu thì khó đoán đúng. Sở dĩ như vậy là vì mệnh vận của người tốt xấu chủ yếu do khí âm dương ngũ hành gây tác dụng. Những người tu hành trên, công năng đều tốt cho nên có thể tự điều chỉnh hành vi, làm thông các trở ngại của khí, làm cho trường khí trong thân thể luôn ở trạng thái cân bằng, nên sau khi họ đã đi tu thì rất khó đoán đúng.

Có mấy hoà thượng nghe tôi giảng giải về dự đoán học và vì sao đối với những người có công năng đặc biệt lại khó đoán đúng thì rất tán thành. Và còn đưa ra mấy người nhờ tôi đoán. Khi đó tôi cố ý chọn người cao, tuổi trẻ, có nam, có nữ để đoán những sự việc trước khi họ xuất gia tu hành. tuổi

Người đoán trong ví dụ 2 trên, sinh năm 1970, năm 1982 thì xuất gia. Tôi thấy trong Tứ trụ mậu kỉ thổ rõ và mờ có 8 chữ, lại được hoà trường sinh sinh ra cho nên đoán: có 8 đến 9 người anh em. Quả nhiên là 9 người. Những nhà tu hành có mặt ở đó đều rất kinh ngạc. Tôi nói với họ: con người có mệnh, Tứ trụ là một môn khoa học chân chính, chỉ cần kỹ thuật đoán cao siêu là có thể đoán đúng.

Ví dụ 3. Càn tạo

Tài - Sát - Nhật nguyên - Thương

Kỷ mùi - Tân mùi - Ất hợi - Giờ bính tí

Ông Trần Mưu là người lính già, hiện là cán bộ cao cấp. Vì từ bé ông đã được cha mẹ lấy số , cho nên rất tin vào dự đoán mệnh vận Mùa xuân năm 1998, ông biết tôi nghiên cứu về dự đoán học, muốn thử xem trình độ ra sao, nên đã báo cho tôi ngày giờ sinh nhờ đoán. Tôi thấy trong Tứ trụ, trụ năm ngôi cha mẹ gặp đất trường sinh, giáp ất mộc tuy minh, ám chỉ có bốn số nhưng được ngày, giờ hơi tý thuỷ tương sinh nên anh chị em nhất định nhiều. Do đó đoán: ông có 6 anh chị em. Ông ta nói: Đoán rất đúng, giống tôi đã được đoán hồi nhỏ, có 6 anh em.

Ví dụ 4. Càn tạo.

Tài - Tỉ - Nhật nguyên - Thực

Giáp ngọ - Canh ngọ - Canh tí - Giờ nhâm ngộ

Trong Tứ trụ này canh kim hiện hai lần lại gặp vượng địa nhưng vì can năm giáp mộc, thiên tài ở tử địa lại bị canh kim khắc, chi năm là ngôi mẹ, giáp hoả gặp 3 lần quá vượng nên nhất định là cha mất mẹ đi lấy chồng, do đó đoán: chỉ có hai anh em. Quả đúng thế.

Theo câu nói: "Tỉ kiếp đóng ở trường sinh và vượng địa thì anh chị em nhiêu" thì ở Tứ trụ này đáng lẽ anh em nhiều, nhưng còn phải xem cha mẹ ở đất gì. Phụ mẫu vượng, thân thể còn tốt thì con cái nhiều, phụ mẫu không thuận hoặc sớm suy thì anh em nhất định ít. Do đó khi dự đoán còn phải kết hợp với cá nguyên nhân khác.

Ví dụ 5. Khôn tạo.

Tài - Thực - Nhật nguyên - Tài

Quý tị - Canh thân - Mậu thân - Giờ nhâm tuất

Trên kia đã nói trong ứng dụng thực tế, số anh em ở các nước Đông nam Á nên gấp đôi số có trong Tứ trụ. Kinh nghiệm này tôi đã rút ra được không những đối với Hoa kiều mà đối với người nước ngoài ở các nước đó đều đúng. Ví dụ này là một trong những ví dụ thực tôi đã đoán ở nước ngoài.

Trong Tứ trụ mậu kỉ là anh chị em đã lộ ra và còn ám tàng tất cả 6 người . Nhưng vì trong Tứ trụ thiên tài chính ấn của cha mẹ đều ở vượng địa. Do đó tôi đoán: một bà mẹ sinh 12 người con. Cô ta nói: "Quả đúng thế".

Ví dụ 6. Khôn tạo.

Kiêu - Sát - Nhật nguyên - Quan

Đinh hợi - ất tị - Kỉ hợi - Gio giáp tí

Ví dụ này anh chị em có 5 người, 4 người khác trước sau đều đi Canada. Tức chính ứng với câu: "Huynh đệ gặp trạch mã là chủ về tượng anh em đi xa".

Ví dụ 7. Càn tạo.

Thương - tài - nhật nguyên - Tỉ

Đinh mùi - Mậu thân - Giasp tí - Gio GIáp tuất

Đây là ví dụ đẻ sinh đôi đều là mệnh nam. Người anh trình độ văn hóa cao hơn người em, thông minh hiếu học, thích suy nghĩ nghiên cứu sâu, trong học thuật có ấp ủ hoài bão. Đã từng viết sách và nổi tiếng sớm. Còn người em thì bình thường. Tuy sinh đôi nhưng người sinh giờ dương, ngày dương là anh mạnh hơn em, nếu sinh ngày âm, giờ âm thì em mới mạnh hơn anh được.