I. Cơ thể người là máy cảm ứng thông tin

I. CƠ THỂ NGƯỜI LÀ MÁY CẢM ỨNG THÔNG TIN

Bản thân cơ thể người là máy cảm ứng thông tin. Nó không những có chức năng dự đoán thông tin mà còn có sự phân công rất nghiêm ngặt. Lấy cơ thể ta mà nói, bộ phận da quản về các loại thông tin đau, ngứa, nóng lạnh, có gió hay không gió; mắt quản về xa gần, màu sắc, to nhỏ, xấu đẹp, vv.; mũi quản về các thông tin thơm thối, các loại mùi; miệng quản các thông tin mùi vị; tại quản âm thanh to nhỏ, loại âm thanh gì; tay quản các thông tin nặng nhẹ, vv.. Nhưng tất cả những thông tin của các bộ phận này dự đoán đều mang tính chất vĩ mô, bề mặt, cảm giác được, nhìn thấy được, là có phạm vi và có giới hạn, còn đối với những thông tin vi mô, tiềm ẩn, phức tạp, vượt ra khỏi phạm vi cụ thể thì những cơ quan ấy bất lực.

Con người để sinh tồn đã bắt chước sự cảm ứng thông tin của cơ thể, bắt đầu tìm cách chế ra những công cụ dự đoán thông tin để mong nhận được những thông tin cần thiết giúp bảo tồn bản thân. Ví dụ con người biết đói rét, nên biết mặc áo, ăn cơm, do đó mà có nông nghiệp. Có những cái xa quá, nhỏ quá, mắt nhìn không thấy nên đã phát minh ra kính viễn vọng, có những thông tin cần chuyển gấp, địa điểm truyền đi xa nên đã phát minh ra điện báo, điện thoại, thông tin viễn thông. Tóm lại tất cả những dụng cụ hiện đại dùng để dự đoán hoặc truyền thông tin đều có nguồn gốc từ cảm ứng của cơ thể. Do đó Lê-nin nói: "Nếu cảm giác của con người không làm cho người ta có được một quan niệm chính xác với môi trường khách quan chung quanh, thì người ta sẽ không thể thích ứng với hoàn cảnh được" (Lê-Nin Toàn tập trang 139 - quyển 14).

Những phương pháp hiện đại dùng để thu thập thông tin có rất nhiều, đại thể có: dùng người đưa tin tức, như cử người đi điều tra, trinh sát, dùng báo chí, dùng các máy điện tử như phát thanh, truyền hình, vệ tinh nhân tạo, vv.. Những công cụ thông tin này tuy rất tiên tiến, nhận được thông tin vĩ mô lẫn vị mô, nhưng nó không phải là vạn năng, vì điều kiện bản thân nó có hạn, nên không thể nhận được tất cả các loại thông tin, còn nếu dùng Bát quái thì không tốn tiền, xa hàng nghìn dặm nhưng có thể đoán được rất nhanh. Cho nên tổ tiên ta, từ mấy nghìn năm về trước đã phát minh ra dùng Bát quái để đoán thông tin, còn phát minh ra dùng thiên can, địa chỉ và phép sắp xếp Tứ trụ để dự đoán tin tức lành dữ cho con người với độ chuẩn xác rất cao, ứng nghiệm thân kỳ, cơ sở khoa học rất sâu. Ngày nay cho dù khoa học đã phát triển rất nhanh và rất hiện đại, cũng chưa có cách gì giải thích được sự bí ảo của nó (xin xem kỹ trang 64 sách Chu dịch và dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa biên soạn).