I. Bàn về thiên ất quý nhân.

I. BÀN VỀ THIÊN ẤT QUÝ NHÂN

Giáp mậu đi với trâu, dê, ất kì đi với chuột, khỉ. Bình định là lợn gà; nhâm quý là thỏ, rắn. Canh tân hổ, ngựa, đó là phía quý nhân. Bài vè trên rút từ sách "Uyên hải tử bình". Cách lấy thiên can của thiên ất quý nhân các sách nói khác nhau. Những sách khác nói "giáp, mậu, canh là trâu dê" và "lục thân là hổ, ngựa".

Tôi ứng dụng thiên ất quý nhân theo phương pháp sách "Uyên hải tử bình”, không những vì mặt Tứ trụ mệnh lý học sách đó bàn sâu mà trong thực tế cũng được thừa nhận rộng rãi, trong ứng dụng đã được chứng minh,

Còn cách lấy thiện ất quý nhân vì sao khác nhau, nguyên nhân đến nay vẫn chưa rõ. Trừ sách "Tam mệnh thông hội” có giải thích ra, còn nữa thì phải nghiên cứu thêm. cho nên trong ứng dụng không cưỡng gán phải thống nhất với nhau. Mỗi người có thể theo kinh nghiệm và thói quen của mình mà tự do lựa chọn cho thích hợp. Chắc chắn thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý.

Ngoài ra, cách lấy thời gian của thiên ất quý nhân cũng có hai cách khác nhau. Có sách lấy can năm làm quý nhân, có sách lại lấy can ngày sinh làm quý nhân. Cách dùng cũng khác nhau làm cho người đời sau không biết đâu mà lựa chọn.

Tôi trong thực tiễn lấy cả can năm và cản ngày làm quý nhân. Thực tế chứng minh quý nhân can năm to hơn, quý nhân can ngày nhỏ hơn, Nếu trong Tứ trụ can năm và can ngày đều có thiên ất quý nhân, thì đó là một quý nhân to, một quý nhân nhỏ. Cho dù quý nhân to hay nhỏ, đều có tác dụng làm thiên ất quý nhân.

Thiên ất quý nhân lại chia ra quý dương, quý âm, có hai cách chia. Cách thứ nhất lấy sinh sau giờ tí làm quý dương, sinh sau giờ ngọ là quý âm, cách thứ hai lấy dấn thân để chia âm dương sinh sau đồng chí là quý dương, sau hạ chí là quý âm. Người sinh sau một dương gặp được quý dương là dược thêm sức, sinh sau một âm gặp quý âm là thêm sức. Cho nên lấy hai tiết lệnh động chí, hạ chí chia làm quý dương, quý âm là đúng lý.

Thiên ất quý nhân là trong năm tháng ngày giờ sinh gặp quý nhân là cát tinh, là sao giải ách, sao cứu trợ. Trong Tứ trụ có quý nhân gặp việc có người giúp, gặp tai ách có người giải cứu, là sao gặp hung hoá thành cát. Cho nên sách "Tam mệnh thông hội” nói: "Thiên ất là thần trên trời, trong tử vị luôn ở bên ngoài cửa, sắp hàng ngang, thái ất làm những việc của thiên hoàng đại đế nên tên gọi là thiên ất. Thân thiên ất rất tôn quý, tất cả mọi hung sát đều phải lánh xa". Sách "Chúc thần kinh” còn nói: "Thiên ất quý nhân gặp sinh vượng, thì diện mạo hiên ngang, tính tình nhanh nhẹn, lý lẽ phân minh, không thích mẹo vặt, mà thẳng thắn, người ôn hoà đức độ, được mọi người yêu mến khâm phục, Thái ất mà tử tuyệt thì tính tình cố chấp, có thái ất sẽ đỡ. Nếu thái ất đi với kiếp sát thì có uy, đa mưu túc kế. Thái ất đi với quan phù thì văn chương bay bổng, lời lẽ hùng biện. Thái ất đi với kiến lộc thì văn chương thành thật, ân huệ khắp nơi, là người quân tử".

Thiên ất quý nhân là thần tốt nhất trong mệnh. Ai có nó thì vinh hiển, công danh sớm đạt, dễ thăng quan. Nếu mệnh thừa vượng khí thì có thể đạt đến danh tướng, công hầu. Đại tiểu vận hành đến năm đó thì nhất định sẽ được thăng quan. Tất cả những gì gặp được cái này đều là điểm tốt. Phàm người ta đến lúc gặp được thái ất quý nhân thì thường gặp tin vui, mọi việc đều thuận. Thiên ất quý nhân lại gặp được thiên đức, nguyệt đức thì quý vô cùng, người đó thông minh trí tuệ. Quý nhân tọa vào can ngày thì suốt đời thanh cao. Tóm lại trong Tứ trụ có thiên ất quý nhân thì thông minh tháo vát, gặp việc linh lợi, gặp hung hoá cát, là người hào phóng, hay vui vẻ giúp người, tâm tự hiền lành, giao thiệp rộng rãi, được mọi người ủng hộ. Thiện ất quý nhân tốt nhất là được sinh vượng, được cát tinh trợ giúp, kị nhất là gặp hình xung khắc hại hoặc đất không, vong, tử,tuyệt. Người gặp thế là họa, nguồn phúc giảm đi, suốt đời vất vả.

Thìn tuất là chỗ cao nhất, quý nhân không gặp nên hai chị thìn tuất không có thiên ất quý nhân.

Cách tra thiên ất quý nhân như can năm, can ngày đều tra được, lấy can năm tra bốn chi trong Tứ trụ xem có gặp quý nhân không. Xong lại lấy can ngày tra bốn chi trong Tứ trụ xem có gặp quý nhân không. Căn cứ ví dụ cổ và ví dụ thật, chỉ cần quý nhân hai địa chỉ trong Tứ trụ xuất hiện tức là đều có sao quý nhân.

image

Theo câu "Ất tị đi với chuột khỉ", ta tra quý nhân của con năm, trong Tứ trụ không có địa chỉ "tí, thân" nên can năm không có quý nhân; tra can ngày "Giáp mậu đi với trâu dê", chi năm, chi giờ trong Tứ trụ có "sưu trâu, mùi dê" cho nên can ngày có hai quý nhân. Nếu chỉ gặp sửu, hoặc chỉ gặp mùi thì can ngày chỉ có một quý nhân.

image

Theo câu "Danh thân gặp hổ, ngựa" tra can năm không có địa chỉ "dần ngọ"; theo câu "Nhâm quý là thở rắn" lại tra cho can ngày không có địa chi "mão tị", nên cả can năm và ngày đều không có quý nhân.

Tứ trụ không có quý nhân thì xem thai nguyên, cung mệnh xem có quý nhân g? Cách tra thai nguyên, cung mệnh đã nói ở trên. Ở ví dụ này thai nguyên là tân mão, cung mệnh là giáp ngọ, nên can năm là tân gặp ngọ của cung mệnh là quý nhân; can ngày là nhâm gặp mão của thai nguyên là quý nhân. Như thế gọi là thai nguyên và cung mệnh gặp quý nhân, có để bù đắp chỗ khiếm khuyết của Tứ trụ là có quý nhân.

Còn nếu can năm, can ngày, thai nguyên, cung mệnh đều không có quý nhân thì khi gặp việc xấu hoặc đại nạn sẽ khó mà khắc phục. Lúc đó phải dựa theo can năm, can ngày của người đó, thiếu quý nhân phải tìm những sao quý nhân gần đó giúp đỡ, thì may ra sẽ đỡ được phần nào. Nếu vốn có quý nhân thì dù biết được hay không, khi gặp khó khăn là có người giúp. Người giúp đó trong Tứ trụ gọi là quý nhân. Ví dụ bị chết đuối mà có người giúp, người giúp đó trong Tứ trụ là sửu, mùi, thì ân nhân ngoài đời thường là người tuổi sửu hoặc tuổi mùi.