Chương ̣9

Chương 9 BÀN VỀ CÁT THẦN

Học thuyết về thần sát, từ đời Hán đến nay đã trải qua hơn ba ngàn năm lịch sử, có đến khoảng một trăm hai mươi cách nói. Nên những lời bàn luận của các sách mệnh học về thần sát rất khác nhau. Có cách vứt bỏ cả nguyên lý âm dương, ngũ hành, sinh khắc chế hoá của Tứ trụ, lưu niên, đại vận mà chỉ lấy thân sát để quyết định mệnh người nào đó cao sang hay thấp hèn; có sách lại hoàn toàn phủ định vai trò của thần sát trong dự đoán, cho rằng thần sát là rông dài, bịp bợm. Tôi cho rằng cả hai cách nhận thức trên đều lệch. Lấy thần sát để quyết định mệnh người cao sang hay thấp hèn là không đúng, nhưng phủ định hoàn toàn vai trò của thần sát trong dự đoán thì lại càng sai.

Trong dự đoán thông tin nhất thiết phải nói đến thần sát, nhưng không thể vận dụng cả một trăm hai mươi cách nói để đến nỗi tạo ra một thần nào đó là cát, một sát nào đó là hung, vừa hung vừa cát thì hỗn tạp vô cùng. Hoặc trong sách này nói đó là thần cát, trong sách khác cho rằng mặt đó là hung, mỗi sách nói một phách, mâu thuẫn lẫn nhau, độc giả không biết đâu mà theo. Ngoài ra cách tra cát hung, thần sát của các sách rất khác nhau. Có sách tra theo năm, có sách tra theo tháng, có sách tra theo ngày. Như sách "Thiên hỉ", "Tuyển trạch tổng kinh” lấy tháng giêng tuất, tháng hai hợi...để tra "thiên hỉ". Sách "Phi tinh tử vi đầu số” thì lấy chi năm để tra: năm tí kiến dậu, năm sửu kiến thân... Tên gọi cũng không thống nhất, như "đại hao" là sát tinh, có sách vẫn gọi là "đại hào", có sách lại gọi là "nguyên thân". Cứ như thế người đời sau không biết đâu mà ứng dụng. Qua đó ta thấy cát, thần, hung, sát được bàn rất lộn xộn.

Về ứng dụng của thần sát, tôi căn cứ các sách hiện đại và sách cổ, cộng thêm với kinh nghiệm đã dùng trong thực tế có giá trị, xin giới thiệu để mọi người tham khảo.

Hai chữ "thần sát" là một trong những tiêu chí để dự đoán cát hung. Thần không phải là thần, quỷ, sát cũng không phải là sát nhân. Thần là tiêu chí cát tinh trong Tứ trụ; sát là tiêu chí hung tinh, những thần sát này là tiêu chí thể hiện một mặt sự việc nào đó trong thông tin của Con người. Căn cứ sự biểu thị của nó là đoán được thực chất của vấn đề, nhưng nó không phải là cái quyết định vận mệnh hay thay cho vận mệnh,