Chương 4

Chương 4 ĐỊA CHỈ

Mười hai địa chỉ là tên gọi của tháng: tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.

Thiên can chủ về trời, chủ về động, lộ ra bên ngoài, động là có hành vị. Địa chỉ chủ về đất, chủ về tĩnh, tàng ẩn ở phía dưới, nhiều cái tàng ân. Thiên can tính chất đơn thuần, còn địa chỉ tính chất phức tạp. Cát hung của thiên can thì rõ ràng dễ thấy, còn cát hung của địa chi thì tàng ẩn khó thấy, ngay một lúc khó nhìn ra họa phúc. Tuế vận đã đến mà cát hung còn chưa rõ.

Thiên can và địa chỉ tương phối thì địa chi là gốc của thiên can, thiên can là ngọn của địa chi Địa chỉ trục năm là đứng đầu sự chúng sát (tức là sát nhiều), trực tháng là chủ tể quyền sinh sát, thiên can không có đặc quyền đó, cho nên địa chỉ là mấu chốt quyết định sinh, vượng, tủ, tuyệt của thiên can. Do đó tính quan trọng của địa chi lớn hơn thiên can, nặng hơn thiên can, điều đó mọi người cần biết.