chương 24 tổng kết

Chương 24 CÁCH HOÁ GIẢI I. PHƯƠNG VỊ NÊN TRÁNH Kinh dịch viết: “Ngẩng lên xem trời, cúi xuống xem đất”, “gần là bản thân, xa là mọi vật”, điều đó nói lên sự quan trọng của thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Gia Cát Lượng - Khổng Minh từng nói với Lưu Huyền Đức: “Tướng quân muốn thành bá nghiệp, tạm để cho Tào Tháo chiếm thiên thời, để cho Tôn Quyền chiếm địa lợi, còn tướng quân chiếm lấy nhân hoà... để thành thế chân vạc”. Có nghĩa là khi người ta chiếm được một trong ba điều: thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì có thể thành bá nghiệp. Thực ra thì cả ba không thể thiếu một điều này, cho nên trước đó Gia Cát Lượng từng nói: “Tướng quân dòng dõi Đế thất, tín nghĩa nổi tiếng bốn phương, là bậc anh hùng cái thế, đó là nhân hoà”. “Trước lấy Kinh Châu làm nhà, sau lấy Tây Xuyên làm nền tảng để xây dựng sự nghiệp”, đó là địa lợi, “Chờ cho thiên hạ có biến, lệnh một tướng đem quân Kinh Châu đi lấy Uyển Lạc, còn tướng quân đích thân dẫn dân chúng Ích Châu ra lấy Tân Xuyên, chắc chắn dân chúng sẽ nghênh đón tướng quân”, đó là thiên thời. Sở dĩ Lượng nói chỉ cần được một trong ba điều, đó là nói đối với người quyền biển, trước hết nên nghiêng về trọng điểm mà thôi. Cách nhìn đối với mệnh vận, có người mang thái độ rất bị quan. Họ cho rằng tất cả là do mệnh vận định đoạt, mọi cố gắng phấn đấu của con người chỉ uổng công, vô ích. Có người lại hoàn toàn phủ định. Họ cho rằng chỉ cần cố gắng phấn đấu thì sẽ đạt được mục đích. Những quan niệm như thế đều là cực đoan và khó tránh khỏi lệch lạc. Có người cho rằng tuy không thể thay đổi được hạt nhân của mệnh vận, ví dụ bạn là mệnh thường dân thì đừng nên mơ đến hoàng đế. Quan niệm đó phù hợp với lẽ tự nhiên, nên có thể chấp nhận được. Song chỉ đơn thuần dựa vào mệnh vận của tứ trụ, có lúc rất khó mà định đoạt được một cách sát thực. Thực tế cuộc sống chứng tỏ: cùng những Tứ trụ có đầy đủ cách cục tài quan ấn, nhưng sự chênh lệch về giàu sang rất lớn. Có người đã là quan đầu tỉnh, cũng có người chỉ mới là cán bộ huyện; có người là tỷ phú mà có người cũng chỉ mới tạm gọi là đủ ăn.

Nếu xếp loại theo trọng điểm thì năm, tháng, ngày, giờ sinh thuộc về tiên thiên; đại vận, lưu niên, chọn tốt tháng, ngày, giờ v.v. nên là hậu thiên, đều thuộc phạm trù thiên thời. Phần mộ, gia trạch, phòng ở, vị trí giường nằm, nơi công tác, phương vị đi đến đều thuộc phạm trù địa lợi. Nhân hoà chỉ là tư duy, hành vi thuận theo quy luật tự nhiên. Tất cả những điều trên đây chỉ mới cấu tạo thành bản chất mệnh vận. Sự chênh lệch về giàu sang, nghèo hèn, hoạ phúc mà tứ trụ biểu thị mới chỉ là một phần của hạt nhân mệnh vận. Những nhân tố như phần mộ, gia trạch, gen di truyền, vv. tạo nên thai nhi. Nếu giữa chừng người mẹ mang thai dọn đến ở một căn nhà xấu thì cũng đủ cho sẩy thai. Một cái mầm tốt mà hậu thiên không được bồi đắp đầy đủ cũng sẽ bị héo khô. Phàm là người đại đức, đại thành, tất phải là người tiên nhiên dồi dào, thuần khiết, hậu thiên tu dưỡng của phu, mộ phân, gia trạch đều tốt đẹp. Nếu mộ phần, gia trạch xấu, lại không chú ý tu dưỡng bản thân thì cho dù mệnh tốt đến đâu cũng khó mà tránh được tại ác. Mệnh không xung khắc thiên thời, hành vi không trái với địa lợi, nhân hoà thì chắc chắn sẽ tốt. Chúng ta vừa không phủ định sự tồn tại của mệnh vận, nhưng cũng rất coi trọng sự bổ cứu của hậu thiên. Còn có gì có thể vượt qua được trời đất? Cho nên phương vị nên tránh đã trở thành yếu tố quan trọng trong các biện pháp hoá giải tai ách.

Nói chung các nhà mệnh học đều biết: phương vị nên tránh hay nên đến không nằm ngoài quy tắc tránh phương kị thần, đi theo phương hỉ, dụng thần. Nhưng lấy gì làm tiêu chuẩn để xác định? Có người nói nên lấy quê hương tổ tiên làm gốc, có người lấy chỗ sinh của người cha làm gốc, vv... Theo tôi có lẽ đều không đúng. Vì mệnh vận của Tứ trụ là ngày giờ sinh, cho nên lấy nơi sinh làm gốc để xác định phương hướng là đúng nhất. Đó là nói đối với cả cuộc đời. Trong cuộc sống vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nên có người xa quê hương đến sống ở một vùng khác đã lâu. Họ đã thích nghi với môi trường tự nhiên ở đó. Năm ứng với tai ách, phương vị nên tránh cần được xác định theo nơi đang sống. Như thế mới là mỗi vận là một thái cực. Dịch có bất biến và biến dịch. Không hiểu được điều này thì cũng như người mù đi đường, không biết bắt đầu từ đâu để vươn tới cái tốt, tránh xa cái xấu.

Năm ứng với tai ách, phương vị nên tránh là: lấy chỗ ở làm tấm, trong vòng bán kính 20 - 30 km nói chung khí hậu biến đổi không lớn. Nếu ra khỏi phạm vi đó được xem là đi xa. Khi đi xa phải tránh phương cừu, kị thần, nên đi hướng hỉ, dụng thần. Trường hợp vẫn ở trong phạm vị đó cũng cần kiêng hoạt động nhiều ở phương cừu, kị thần mà nên hoạt động nhiều ở phương hỉ, dụng thần. Trong nhà ở, căn cứ trung tâm nhà để xác định phương hướng. Trung tâm nhà được xác định theo giao điểm của hai hình chéo hình học của nên nhà ở Phương xấu của căn nhà vừa là phương cừu, kị thần của mệnh chủ, vừa là phương xấu theo phong thuỷ học. Nên tránh hoạt động nhiều trên phương vị bất lợi ở trong nhà cũng như vùng quanh nhà, nếu không thì dù là người mệnh tốt cũng sẽ là người chịu ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Nhiều người mệnh xấu dù đã cố đi xa, nhưng lại ở vào căn phòng xấu trong ngôi nhà, ví dụ người hoả vượng kim nhược lại ở căn phòng phía nam nhà cho nên không tránh được bệnh viêm phổi. Bệnh lặp đi, lặp lại lâu ngày vẫn không khỏi. Về sau dọn đến phòng phía bắc thì không uống thuốc mà vẫn khỏi bệnh. Cho nên năm ứng với tai hoạ có thể đi xa một lần, nhưng phải hết sức cẩn thận. Cũng có thể không đi xa mà chỉ đảo phòng ở, đổi chỗ giường nằm là tiện nhất. Người đi ra ngoài vẫn chịu ảnh hưởng ở môi trường phòng ở. Bên ngoài khí trường phân tán nên ảnh hưởng ít; ngược lại trong phòng khí trường tụ nên ảnh hưởng nhiều. Theo lời phản ánh của những người đã được dự đoán thì kết quả rất rõ ràng. Có người hỉ thân là hoả, tôi dặn phương nam lợi cho họ. Ông ta không ngại xa xôi, đi về phương nam nhưng kết quả vẫn gặp rủi ro. Nguyên nhân là vì phương nam của ngôi nhà rất xấu, cho nên có lúc đi xa không bằng đổi chỗ ở trong nhà, nhất là đối với người già, vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ hại sức khoẻ. Ngay bên cạnh cũng có âm dương, cần gì phải tìm kiếm đâu xa. Nếu biết lợi dụng phương vị tốt ngay trong nhà thì dù không đi xa cũng có thể hoá giải được. Nhưng có lúc phương vị hỉ, dụng thần không thống nhất với phương cát lợi theo phong thuỷ, đó là nguyên nhân người mệnh cục có hỉ thân là hoả, ở trong căn phòng phía nam của ngôi nhà vẫn gặp rủi ro. Người so với nhà thì cát hung của nhà quan trọng hơn. Vì vậy cần phải xác định rõ phương vị cát hung của ngôi nhà. Nhưng vì kiến thức phong thuỷ cao sâu nên những điều sắp nói dưới đây khó mà toàn vẹn được. Nhưng dù sao đó cũng là những điều cơ bản, nếu lắm vững nó cũng đủ để hoá giải được tại hoạ. Nếu không hiểu phong thuỷ thì tốt nhất lập một quẻ, khi hào tử tôn quẻ đó là quẻ thế mà vượng thì chắc chắn không có gì đáng lo.

1. Năm nhà gặp tam sát

Tam sát là 3 phương: tuyệt, thai, dưỡng của tam hợp cục. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế. Tam sát là khí ám muội phạm phải thì gặp nhiều điều xấu.

Năm hơi, mão, mùi tam sát ở các phương thân, dậu, tuất.

Năm dần, ngọ, tuất tam sát ở các phương: hợi, tí, sửu.

Năm thân, tí, thìn tam sát ở các phương : Tỵ , ngọ, mùi

Năm tị, dậu, sửu tam sát ở các phương: dân, mão, thìn.

Trước hết xác định cung giữa và 8 phương của nhà, sát ở phương đông thì kiêng đặt giường ở phương đông. Những trường hợp khác cũng theo nguyên tắc tương tự.

2. Phương thái tuế, phương tuế phá

Phương thái tuế: năm tí ở phương tí, năm sửu ở phương sửu, năm dần ở phương dần v.v...

Phương tuế phá: năm tí ở phương ngọ, năm sửu ở phương mùi, năm dân ở phương thân v.v...

Nếu là năm gặp hạn, đặc biệt là năm mệnh xung thái tuế, vị trí giường nằm không được đặt ở phương thái tuế hay phương tuế, nhất là phương tuế phá của nhà. Ví dụ, người có năm mùi, hoặc tháng mùi, hoặc ngày mùi thì năm 1997 gặp hạn thái tuế, giường nằm kiêng đặt ở phương sửu, mùi, nhất là phương mùi.

Nếu là mệnh gặp hạn, giường nằm không được đặt ở phương thái tuế và tuế phá, kỵ nhất là phương thái tuế. Ví dụ người Tứ trụ có năm sửu, hoặc tháng sửu, hoặc ngày sửu, năm 1997 phạm phục ngâm, giường nằm không được đặt ở phương sửu, mùi, kỵ nhất là phương sửu, vì phục ngâm sẽ nặng thêm,

3. Tuế hợp với can Năm giáp ở phương kỉ; năm ất ở phương canh,

Năm bính ở phương tân; năm đinh ở phương nhâm,

Năm tuất ở phương quý, vv... Kinh Dịch viết: người tuế hợp với can là sự hợp của âm dương, thiên địa, chủ về giảm nhẹ tai ách, tăng thêm phúc lộc. Tuế hợp với can rất thích hợp ứng dụng cho mệnh cục. Ví dụ nhật nguyên canh kim, trên trụ tháng có quý thuỷ thương quan thì năm đinh Sửu 1997 thương quan gặp quan, không tốt, giường nằm nên đặt ở phương nhâm hợp với can để tham hợp vong khắc, hoá hung thành cát.

4. Phương lục hợp

Năm tí ở phương sửu, năm sửu ở phương tí,

Năm dần ở phương hại, năm mão ở phương tuất,

Năm thìn ở phương dậu, v.v...

Hợp thái tuế chủ về điều mừng.

Phương lục hợp rất phù hợp ứng dụng cho mệnh cục. Ví dụ chi ngày sinh là mùi thổ thì năm Đinh Sửu 1997, cung vợ chồng xung phạm thái tuế, không tốt, vị trí giường nằm nên đặt ở tí lục hợp, tham hợp vong xung sẽ hoá hung thành cát. Lại ví dụ Tứ trụ có mùi, tuất thì năm 1997 gặp tam hình, không tốt, vị trí giường nên đặt ở phương tí của lục hợp, tham hợp vong hình sẽ hoá hung thành cát.

5. Cửu tinh phân bố trên cửu cung theo năm tháng Cửu tinh là: Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử. Cửu cung là: Khảm, Khôn, Chấn, Tốn, cung Giữa, Càn, Đoài, Cấn, Ly. Sự sắp xếp cửu cung như sau:

image

Thứ tự bay thuận của cửu tinh vào cửu cung là:

bước 1 nhập cung Giữa;

bước 2 nhập cung đàn

bước 3 nhập cung Đoài;

bước 4 nhập cung Cấn,

bước 5 nhập cung Ly.

bước 6 nhập cung Khảm;

bước 7 nhập cung Khôn;

bước 8 nhập cung Chấn;

bước 9 nhập cung Tốn.

image
image

Ví dụ. Muốn biết năm 1996 cửu tinh ở cung nào.

Bước 1. Tra bảng 1, ta biết được năm 1996 thuộc phạm vi từ năm 1984-2003, cho nên thuộc Hạ nguyên, Thất vấn quản công việc. Can chi năm 1996 là Bính tí. Bước 2. Tra bảng 2, biết được năm Bính tí thuộc Thượng nguyên, Thất xích nhập cung giữa, Trung nguyên Nhất bạch nhập cung giữa, Hạ nguyên Tứ lục nhập cung giữa. Nay căn cứ kết quả bước 1, biết Bính tí thuộc Hạ nguyên Thất vận, cho nên Tứ lục nhập cung giữa. Bước 3. Căn cứ thứ tự cứu tinh bay thuận vào cửu cung. Cửu tinh bay thuận tức là: Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử lâ: lượt nhập cung Giữa. Nếu Thất bạch nhập cung Giữa khi bay thuận vào cửu cung là: Nhất bạch ở cung giữa, Nhị hắc ở Càn, Tam h h ở Đoài, Tứ lục ở Cấn, Ngũ hoàng ở Ly, Lục bạch ở Khảm, Thất xích ở Khôn, Bát bạch ở Chấn, Cửu tử ở Tốn. Nếu Nhị hắc nhập cung Giữa thì bay thuận vào cửu cung là: Nhị hắc ở cung giữa, Tam bích ở Càn, Tứ lục ở Đoài, Ngũ hoàng ở , Lục Hạch ở Ly, Thất xích ở Khảm, Bát bạch ở Khôn, Cửu tử ở Chấn, Nhất bạch ở Tốn . Nếu Tam Bích nhập cung Giữa thì bay thuận vào cửu cung là: Tam bích nhập cung Giữa, Tứ lục ở Càn, Ngũ hoàng ở Đoài, Lục bạch ở Cấn, Thắt xích ở Ly, Bát bạch ở Khảm, Cửu tử ở Khôn, Nhất bạch ở Chấn, Nhị hắc ở Tốn. Nay căn cứ kết quả bước 2, năm Bính tí 1996 Tứ lục nhập cung Giữa, nên bay thuận vào cửu cung là: Tứ lục nhập Giữa, Ngũ hoàng ở Càn, Lục bạch ở Đoài, Thất xích ở Cấn, Bát bạch ở Ly, Cửu tử ở Khảm, Nhất bạch ở Khôn, Nhị hắc ở Chân, Tam bích ở Tốn. Như bảng dưới đây:

image

Muốn biết năm Bính tí 1996, cứu tinh của tháng, năm trực các cung nào thì: Bước 1. Tra bảng 3, biết được tháng 5 của năm Tí, Tứ lục nhập cung Giữa.

Bược 2. Cửu tinh bay thuận vào cửu cung là Tứ nhập giữa, Ngũ ở Càn, Lục ở Đoài, Thất ở Cấn, Bát ở Ly, Cửu ở Khảm, Nhất ở Khôn, Nhị Chấn, Tam ở Tốn. Như bảng dưới đây:

image

Muốn biết tháng 12 của năm Bính tí 1996, cứu tinh trực ở cung nào thì:

Bước 1. Tra bảng 3, biết tháng 12 năm bính tí Lục bạch nhập cung Giữa.

Bước 2. Cửu tinh bay thuận vào cửu cung là: Lục ở cung Giữa, Thất ở Càn, Bát ở Đoài, Cửu ở Cấn, Nhất ở Iy, Nhị ở Khảm, Tam ở Khôn, Tử ở Chấn, Ngũ ở Tốn. Như bảng sau đây:

image

Trong cửu tinh, Ngũ hoàng, Nhị hắc là sao tai ách, bệnh tật. Khi mộ. sao đến riêng lẻ thì tai ách còn nhẹ, hai sao cùng đến tất sẽ rạng hơn, nếu nghiêm trọng có thể chết người. Tổ hợp hai sao cũng đến là năm Ngũ hoàng, tháng Ngũ hoàng; năm Ngũ hoàng, tháng Nhị hắc; năm Nay hắc, tháng Nhị hắc; năm Nhị hắc, tháng Ngũ hoàng. Cho dù tổ hợp nào thì cũng đều là xấu cả. Phàm khi ngũ hoàng, nhị hắc đến thì không nên hay hoạt động ở phương vị bất lợi. Trước hết xác định rõ cung giữa của nhà ở và tám phương. Phòng nằm và giường nằm đều bị phương Ngũ hoàng, Nhị hắc. Tiếp theo là quan sát tám phương, nếu cửa chính của nhà đúng phương Ngũ hoàng, hoặc Nhị hắc thì gặp tháng Ngũ hoàng hoặc Nhị hắc thì người sống ở phòng đó khó tránh khỏi tai ách. Khi phát hiện những trường hợp như trên, tốt nhất là tạm thời chuyển phòng hoặc tạm thời đóng cửa, không hoạt động ở đó nữa. Cố gắng hoá giải, nhưng chưa bảo đảm chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi. Nên đeo thêm các đồ trang sức vàng bạc, hoặc bỏ vào bể nước ăn 6 bông hoa bạc, hoặc năm đó ở phương Lục bạch nên đặt tivi để sinh hoạt nhiều theo phương đó. Ví dụ năm 1996, Ngũ hoàng ở phương Càn, Nhị hắc ở phương Chấn. Tháng 5 Ngũ hoàng đến phương Càn, Nhị hắc đến phương Chấn, cả năm và tháng Lục bạch đều ở phương Đoài, nên có thể hoạt động nhiều ở phương Đoài. Ví dụ. Nam Ấn - Sát - Nguyên Ất mùi - Nhâm ngọ - Bính thìn Lưu niên: Bính tí Đây là hôm tôi chỉnh lý tài liệu này, có người phụ nữ đến nhờ hoá giải cho chồng. Không biết giờ sinh. Mệnh này hoả vượng, bình dương lẫn sát, phải đề phòng bất trắc bị lao tù. Năm 1992 đã bị ngồi tù, năm 1994 ra tù. Năm 1996 ngang vai, bình dương, tuy có mùi thổ hợp giải, nhưng khó tránh được điều xấu. Cửa chính nhà đó theo hướng đông của phương nhà cao tầng, năm Nhị hắc, tháng 5 Ngũ hoàng đến, quả nhiên ngày 12-13 vì ăn cướp mà bị bắt. Mệnh hung, trạch hung, hành vi hung nên số kiếp khó tránh khỏi. Nay gieo quẻ cho người vợ dự đoán kết quả như sau: Năm Bính tí, tháng canh tí, ngày quý mão

image

Quan tinh là dụng thần, quan động hoá tài, tài động sinh quan, nên có tiền thì có thể giải cứu. Hào thế tuần không tức là trong nhà không có tiền, lại gặp chu tước, cần phải đi về phượng mùi hoặc gặp người cầm tinh con dê để vay tiền. Nếu năm nay không tích cực giải cứu thì sang năm là mộ kho, rất dễ ngồi tù. Mấy hôm sau quả nhiên được tin cần phải có hơn 1 vạn đồng nộp phạt thì có thể được tha. Hiện đang chuẩn bị.

II. DƯỠNG SINH VÀ PHÓNG SINH

Vạn vật trên đời đều cảm ứng lẫn nhau, đặc biệt là giữa người với người, giữa người với động vật. Hai người chung sống lâu, nhất là VỢ chồng hoà thuận thì tính tình và tướng mạo sẽ có nhiều điểm tương tự. Con nuôi sau một thời gian dài sẽ có nhiều nét giống bố mẹ nuôi, Gia súc, nhất là chó nuôi lâu, tính tình và trạng thái sức khoẻ đều giống chủ. Vì vậy mà tục ngữ nói “Vật nuôi giống chủ”. Nguyên nhân là ở chỗ giữa người đó và người thân, giữa chủ và gia súc có mối quan hệ bên trong sâu sắc. Khoảng cách càng gần, tiếp xúc càng nhiều thì mức độ cảm ứng lẫn nhau càng mạnh. Khi người chủ may mắn, thuận lợi, khí trường phát ra tốt, cho nên khí sắc của người thân cũng tốt, súc vật nuôi trong nhà cũng hưng vượng; khi chủ gặp tai họa, khí trường phát ra u ám, người thân và súc vật trong gia đình hấp thu phải đều chịu sự tổn thương nhất định. Cho nên khi người thân hay vật nuôi trong gia đình không chịu đựng nổi khí trường u ám đó thì khí sắc xấu đi, thậm chí có thể bị bệnh hoặc bị chết. Đó chính là một trong những nguyên nhân đáng lẽ người chủ gặp tai hoạ nhưng vẫn qua được, ngược lại tại hoạ trên người thân hoặc gia súc bị chết làm cho chủ thất sắc, kém tài. Nếu sức khoẻ người thân hoặc gia súc nuôi trong nhà rất tốt, không những có thể kháng cự được khí u ám của chủ phát ra mà cũng phát ra một khí trường tác động lại chủ, từ đó mà điều chỉnh được âm dương, ngũ hành của mệnh chủ bị suy hay vượng quá. Đó chính là nguyên lý nuôi các con vật trong nhà để hoá giải tai ách cho chủ. Nguyên lý phóng sinh cũng thế, đều là những khí trường thông tin mạnh mẽ. Phóng sinh vật nuôi theo phương hỉ thân của chủ, để cho chúng phát ra khí trường phản hồi, sẽ có tác dụng hoá giải thực sự. Nếu phương vị phóng sinh sại có thể sẽ đưa lại rủi ro. Phóng sinh tốt nhất là dùng rùa hoặc baba. Những động vật này không những linh tính nhạy cảm, mà sức sống dồi dào. Nên viết tên chủ lên con vật đó, chọn ngày tốt đốt hương sau đó phóng sinh, chắc chắn bảo đảm sẽ mạnh khoẻ. Phóng sinh cho không những có thể giúp thay đổi tính tình. Vì sau khi phóng sinh không biết được con vật ở đâu nên không biết được kết quả. Nhưng từ thực tế dưỡng sinh mà nói, vào những tháng chủ nhân bất lợi thì thường bị chết nhiều động vật. Từ đó suy ra động vật phóng sinh cũng có thể bị chết, cho nên cân nhanh chóng nuôi đợt khác để tiếp tục phóng sinh. Chúng ta không hy vọng động vật chất thay cho ta, nhưng vạn vật thường có tình. Bạn cứu nó nó sẽ đền đáp bạn. Không những thế, mà thực tế cũng chỉ có thế mới làm cho tấm lòng lương thiện, chính trực, chân thành và hành động bác ái của con người cảm thấu đến trời đất, thần linh, nhằm giúp con người vượt qua trở ngại.

Ví dụ. Nam

Ti- Thực - Nguyên - Thương

Ất hợi - Đinh hợi - Ất mùi - Bính tí

Đại vận: Tân tị. Lưu niên: Ất hợi

Mệnh này thuỷ nhiều nên là hàn cục, chọn hoả hay thổ làm dụng thân. Năm 1995 ba hợi xung một tí, vốn là cảnh tượng đại hung. Phương Khôn nhà ở có miếu, hương khói nhiều, cho nên người này hàng ngày nên đến đó thắp hương. Đồng thời nuôi một con chó, một con rùa để làm vật phóng sinh. Sau đó phóng sinh rùa trên núi theo phương Khôn, chó để bảo vệ chủ nhân. Chó lớn rất nhanh và tốt, khôn ngoan, đáng yêu. Đáng tiếc đến trung tuần tháng 10 chó ốm chết. Sau đó không nuôi và phóng sinh nữa, chỉ sang miếu thắp hương và uống thuốc đông y, kết quả cả năm mạnh khoẻ.

Ví dụ 2. Nam

Tài - quan - nguyên - tỉ

Ất hợi - đinh hợi - canh dần - canh thìn

Đại vận: Tân tị. Lưu niên: Ất hợi Đó là đầu mùa thu năm 1995, khi tôi đang làm việc ở Trung tâm thì ở nhà gọi điện đến nhờ hoá giải thay cho một người. Người này tháng 7 mắc bệnh tim, nằm viện điều trị hơn một tháng không có hiệu quả, sau về nhà. Tôi thấy tháng 10 là cửa ải nghiêm trọng, yêu cầu ông ta phải chú ý. Phòng ở của ông ta hợp với phương dân hợi, có thể hoá giải được. Nhưng tháng 7 dân mộc bị xung thương tổn, cho nên ốm nằm liệt giường. Vì tôi không biết mặt và nhà ở ông ta nên đành đưa ra phương án như sau: 1. Chuyển giường, đến nằm ở phòng phương dân của ngôi nhà.

2. Hàng ngày ra sân, hướng mặt về phương dần dâng hương khấn đọc tên của mình, chờ cho đến khi thấy thoải mái thì dâng hương.

3. Nuôi một con mèo ở ngay cạnh mình. Kết quả cuối tháng 9 bệnh nhân khỏe dân có thể làm được việc vặt trong nhà và cảm thấy không có gì đáng ngại nữa. Không ngờ trung tuần tháng 10, trong cùng một ngày, mèo chết trước, tiếp đó là chủ nhân ngã gẫy tay phải. Ông ta đã vượt qua cửa ải như vậy, đến nay sức khoẻ đã tốt. Ví dụ 3. Nữ Tỉ - kiêu - nguyên - tài

Bính ngọ - giáp ngọ - bính ngọ - tân mão

Đại vận Tân mão . Lưu niên ; bính tí

Chọn giờ sửu ngày 16 tháng giêng năm 1996 là giờ dâng hương. tân sửu, giờ kỉ sửu. Chỗ dâng hương là phương sửu ở cạnh nhà, dâng hương phóng sinh rùa cũng ở đó. Sau khi trời sáng rùa được đưa đi theo phương sửa cách nhà 10 dặm để phóng sinh. Nguyên bà chủ nuôi một con chó rất khoẻ, vì vậy tôi không dặn bà ta mua nữa. Tháng 5 chó chết đột ngột, mấy hôm sau người chồng nói với tôi: “Tôi bảo vợ tôi phải mua chó nữa”. Người chồng tỉnh ngộ hơn nên mua liền 3 con, đến tháng 11 lại chết 1 con. 2 con còn lại đều khoẻ mạnh. Hiện tại gia đình rất tốt, tài vận cũng khá.

III. GIẢI HẠN BẰNG THUỐC

Từ xa xưa Trung Quốc đã coi trọng dùng thuốc để dưỡng sinh. Trong cuốn dược học kinh điển sớm nhất - “Thần nông bản thảo”, từng ghi chép rất nhiều bài thuốc có tác dụng “Uống lâu nhẹ thân mình, tăng tuổi thọ”, “Uống lâu trẻ mãi không già” v...

Con người có nhiều dạng tai ách, trong đó tử vong là nhiều nhất. Các nhà mệnh học đều biết: đến tuổi 60, con người thường gặp nhiều cửa ải. Vì vậy ngày xưa tuổi 60 đã cho là thọ. Dùng thuốc có thể vượt qua “cửa ải”, nên tăng tuổi thọ. Thánh dược Tôn Tư Dật từng viết trong “Thiên kim được phương” về “Hoa Đà vẫn mẫu viên” như sau “... tôi thường uống một vài thang, người khoẻ hẳn”. Qua đó có thể thấy, ông có sự thể nghiệm sâu sắc về mặt này. Xưa nay các bậc danh y thường có tuổi thọ cao. Điều đó chứng tỏ dùng thuốc có thể giúp vượt qua tai ách. Người xưa đã để lại nhiều công trình nghiên cứu, chúng ta cần tiếp tục đi sâu hơn.

Trên đời này có nhiều loại người, mỗi người lại có nhiều dạng tai hoạ. Bệnh tật là dạng tai hoạ thường gặp nhất. Thuốc có thể phòng bệnh. Năm gặp tai nạn không bệnh tật thì cũng gặp rủi ro, bệnh tật chỉ là sự phản ánh một mặt của tai hoạ, đó là quan niệm phổ biến. Quan điểm này có đúng không? Trước hết ta hãy xem những điều đã được ghi trong sách “Linh Lan mật điển luận”.

“Tâm là cơ quan chủ tể, chủ về thần minh. Phế là cơ quan liên thông. Can là tướng quân, chủ về đảm lược. Mật là quan trung chính, chủ về quyết đoán. Tam tiêu là sứ thần, chủ về mừng, giận. Tì vị là quan kho tàng. Đại trường là quan tải dẫn, đào thải. Tiểu trường là thu nạp, chuyển hoá. Thận chủ về sức sống, khéo léo. Tam tiêu điều hoà, thanh lọc. Bàng quan chứa trữ nước thải, chứa tân dịch, thải nước thừa. Mười | hai cơ quan này không thể thiếu một cơ quan nào, Cho học thì yên ổn, dưỡng sinh theo hướng đó sẽ trường thọ. Không minh mẫn là do có bộ phận bị tắc trở ”. quan minh mẫn

Ai nói y học cổ chỉ bàn về bệnh? Người mà khí tâm hoả bất túc thì thân trí mơ màng, hành động hồ đồ. Người mà mộc khí gan mật thông thương thì anh dũng, quả cảm, giàu mưu lược. Người mà khí phế kim đầy đủ thì mạnh mẽ, uy nghi, coi trọng danh dự. Người mà thận tinh dồi dào thì chí cao, nhìn rộng, khéo léo tinh thông. Người mà thổ khí của thiện trung yếu kém thì nói năng yếu ớt, tính trầm, hướng nội. Đó là những tố chất tinh thần được quyết định bởi lục phủ, ngũ tạng, là nguồn gốc phát sinh hành vi thiện ác, cát hung.

Mệnh vận của Tứ trụ chỉ phát sinh sau khi cơ thể thai nhi đã hình thành. Thai nhi trong bụng mẹ đã chứa sẵn âm dương, ngũ hành. Đồng thời cát hung hoa phúc giáng xuống con người cũng là do hình hài cơ thể khác nhau mà có. Âm dương, ngũ hành của thai nhi bản tính thiên khô thì dù vận mệnh Tứ trụ tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi chết yểu. Mệnh vận Tứ trụ là sự tiếp thu âm dương, ngũ hành lần thứ hai của thai nhi. Mọi ảnh hưởng của các yếu tố như: phần mo, ga trạch, gen di truyền, sự dinh dưỡng cho thai nhi trong bụng mẹ, vận mệnh Tứ trụ, v,v. đều thể hiện qua sự hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Không có cơ thể thì cũng không có mệnh vận. Cho nên cơ thể là yếu tố hàng đầu, mệnh vận đứng hàng thứ hai, tức bệnh quyết định tại ách chứ không phải mệnh quyết định bệnh. Không hiểu rõ điều này sẽ lẫn lộn giữa bệnh và mệnh.

Người ta trước khi gặp tai hoạ thường có điềm dự báo. Khi khí sắc u ám, hoặc khác thường thì đó là sự thể hiện bước đầu chức năng cơ thể bị rối loạn. Nếu không kịp thời điều dưỡng, phát triển thêm một bước sẽ thành bệnh, hoặc khi bị khí trường bên ngoài tác động vào một sự việc . tương ứng sẽ phát sinh cái mà trong mệnh học gọi là tai ách. Cho dù dùng cách hoá giải nào thì cũng phải thông qua cơ thể để tiến hành. Cho nên người ta đi đến kết luận: muốn đề phòng tai hoạ trước hết phải phòng bệnh. Sự hoạt động hài hoà của các cơ quan trong cơ tlà điều phải quan tâm đầu tiên.

Lão Tử nói: “Tôi sở dĩ gặp hạn lớn vì tôi có thân, nếu không có thân thì đâu còn tại hoạ”. Thật là một câu nói chí lý. Sách Hoàng đế nội kinh” viết: “Con người hấp thu ngũ khí ở trời, hấp thu ngũ vị ở đất”. Cơ thể hấp thu âm dương, ngũ hành chủ yếu thông qua hô hấp và ăn uống. “Ngũ khí đi vào mũi, tôn ở tâm, phế, khiến ngũ sắc sáng sủa, giọng nói vang xa; ngũ vị đi vào miệng, tồn ở trường và nuôi dưỡng ngu khí. Khí bình hoà thì sống, sinh tân dịch, tinh thần”. Cho nên phải làm cho “khí và vị hoà hợp để tăng bổ chính khỉ”.

Thường ngày bệnh nhập vào ngũ tạng theo đường ăn uống. Thức ăn ăn vào đều hàm chứa âm dương, ngũ hành. Một chất nào đó đuọc gọi là thuốc vì tính âm dương ngũ hành của chất đó mạnh hay yếu hơn các chất bình thường. Con người hấp thu âm dương, ngũ hành vốn có trong chất đó để điều chỉnh sự vượng hay suy của âm dương, ngũ hành trong cơ thể. Vì vậy thuốc có khả năng hoá giải tai nạn. Nên biết rằng: các chất dù phức tạp đến đâu cũng nằm trong phạm vi âm dương , ngũ hành . Chỉ cần ta ăn uống đúng chất cần thiết thì đều có thể bù đắp được sự thiếu hụt chất đó trong cơ thể , hoặc giúp đào thải những chất có hại Con người chỉ biết dùng thuốc chữa bệnh tức là đã đánh giá thấp giá trị của thuốc . Tôi qua thực tiễn lâu dài đã rút ra kết luận : dùng thuốc giải hạn , đó mới là người tình thông y dịch ,

Thuốc là hợp chất của âm dương , ngũ hành . Dùng thuốc giải hạn không những là cách làm có hiệu quả mà còn ưu việt hơn các phương pháp khác . Có thể tùy cơ ứng biến , linh hoạt vận dụng . Nếu dựa vào phương vị để hoá giải thì chỉ mới có lợi cho hành động mà chưa bảo đảm an toàn , làm sao có thể so sánh với sự toàn diện của thuốc được .

Muốn dùng thuốc chính xác để hoá giải thì phải nắm vững y lý , dược lý để hoà hợp tính thông với mệnh lý . Điều đó khiến cho người đi hoá giải thêm một gánh nặng . Vì vậy người xưa nói : " Thánh nhân xưa , nếu không sống trong triều đình thì cũng sống trong ngành y ” . Ở đây tôi chỉ có thể cung cấp một số gợi ý để mọi người tham khảo .

Trước hết xin nêu hai ví dụ .

Ví dụ 1. Nam

image

Mệnh này thuỷ nhiều , mộc trôi nổi . Các đại vận : Ất dậu , giáp thân địa chỉ cắt chân . Mộc thuộc gan , gan mất nuôi dưỡng khí thừa làm hại dạ dày . Dạ dày thuộc thể bị hư , con hư thì cầu cứu mẹ , mẹ vốn bị khắc nên hình hài yếu mòn , do đó khó tránh được bệnh đau dạ dày .

Tỉ - thực - nguyên - thương

Ất hợi - đinh hợi - Ất mùi - bính tí

Giáp , ất là tỷ kiếp , chủ về gân cốt . Gân cốt khoẻ chứng tỏ mộc vượng , nên bệnh đau càng nặng Vận quý mùi có hoả , có thể nên khử được bệnh tim . Năm 1983 can chi đều là thuỷ nên bệnh dạ dày càng nghiêm trọng , Tôi cho đơn thuốc Tiểu kiện trung thang có gia giảm để điều bổ tâm tì , bình kiện can khí , uống hơn 30 thang thì yên ổn . Có người cho rằng : bệnh quyết định mệnh , năm và vận không tốt thì chữa bệnh cũng khó . Tôi không tán thỉ nh điều đó . Vì nếu đúng như vậy thì còn cần bác sỹ làm gì Vấn đề là gặp năm vẫn không tốt chỉ khó chữ hơn mà thôi . Then chốt là anh có kết hợp được tốt giữa thời cơ bệnh và mệnh hay không . Sau khi chữa khỏi , nếu gặp năm hay vận không tốt thì nên chú ý điều dưỡng cẩn thận hơn . Năm 1984 vốn không thuận , ngược lại nhờ điều dưỡng tốt nên sức khoẻ vẫn bình thường , điều đó đủ thấy công lực của thuốc kéo dài , vô hình trung đã biến đổi được mệnh vận .

Trong Tứ trụ một hành nào đó quá vượng , không có nghĩa là nó đại biểu cho công năng của tạng phủ đó vượng , mà phần nhiều là chỉ thực chứng của tạng phủ đó . Bản mệnh thuỷ vượng không thể là dương thắng , âm hoá mà là chủ về thận âm bất túc , cho nên không được làm dụng thuốc ôn táo để bổ tâm , nhất là đối với con người hiện đại ngày nay luôn mong muốn lợi tâm , âm hư hoả vượng , nên phải chú ý tuỳ cơ mà ứng biến . Người ta hay lấy tính bình của vị bá tử nhân để an thần , liệm tâm khí , vì “ hạt của thảo mộc đều có thể dưỡng tâm , có thể tuỳ đó mà dùng ” . Sinh địa bổ thận âu , cam thảo bổ tì vị . Tỷ là con đường tâm kinh giao lưu với tâm thần , cam thảo không những giúp thúc đẩy sự giao lưu mà có thể khắc chế hoả vượng , đồng thời hoà hoãn dược tính của bá tử nhân , sinh địa . Hợp các vị đó lại trong thang thuốc , uống vào các vị đồng tính sẽ tương cảm lẫn nhau thì thuỷ hoả tương xung sẽ biến thành thuỷ hoả tương tế , âm dương điều hoà , hiệu quả rất nhanh . Năm 1995 người này thuỷ hoả tương xung cho nên phải nhờ các vị trên để hóa giải .

Ví dụ 2. Nam

Thương - thực - nguyên - tài

Mậu tuất - kỷ mùi - đinh tị - tân sửu

Đại vận : Canh thân Tân dậu Nhâm tuất Quý hợi 11 21 31 Mệnh này thổ nhiều mà táo , nên lấy mộc để khơi thông , dùng thuỷ tư nhuận , nhưng vì thân nhược lại đóng bình dương nên rất sợ bị xung . Nguyên cục có hình khắc lẫn kình dương , ở vận quý hợi hai năm 1988 1989 không những phá tài mà còn gặp nạn kiện tụng , phạm pháp . Năm 1995 bình dương bị hai lần xung , nên mệnh chủ không bị thương thì cũng bị nạn khác . Vốn người đó đã tìm cách hoá giải nhưng lại không chịu uống thuốc nên càng nguy hiểm . Về sau dùng thành dược gồm các vị ; viễn chí , xương bồ để chữa tâm linh , dưỡng tâm âm , bổ tâm khí nên kết quả rất kỳ diệu . Nếu không có thuốc đó để cổ vũ chính khí thì e rằng khó qua khỏi cửa ải lục hợp .

Nay giới thiệu một số vị thuốc công hiệu để độc giả tham khảo , tuỳ thân mang theo sử dụng :

- Thuốc chủ về tâm ( tim ) : Bá tử nhân , viên chí , xương bồ , phục linh , hợp hoan bì , tùng tử ( hạt thông ) , liên tử ( hạt sen ) , quế tâm , hoàng liên , chu sa ( cấm sao , không được uống lâu ) .

- Thuốc chủ về can ( gan ) : Toan táo nhân , sơn thù nhục , ngũ vị tử , đương quy , xuyên khung , bạch truật , kỷ tử , tang thầm , cam chanh , miên nhân trần , long đờm thảo , sài hồ , cúc hoa .

- Thuốc chủ về phế ( phổi ) : Sa sâm , bách hợp , thiên đông , mạch đông , tang diệp . - Thuốc chủ về thận : Sinh địa , thục địa , tục đoạn , đỗ trọng , thỏ tí tử , tử hà xa , bổ cốt chỉ ,

Thuốc chủ về tì ( lá lách ) : Đảng sâm , cam thảo , bạch truật , đại táo , mật ong , đường mía , sơn dược

IV . ĐỀ CƯƠNG PHỐI THANG THEO MỆNH

1. Phàm người nhật chủ lượng , gặp cận hay năm tỉ kiếp . Như nhật nguyên là bính hoả vượng , lại gặp năm hay vận bình định , tất tâm hoa cường vượng quá mức , gặp năm hay vận giáp , ất , can khí tất dội ngược trở lại . Nếu khônó có bệnh thì cũng phát sinh tranh chấp , phá tài . Đó là những phản ứng đi hơi để điều tiết cơ thể . Sau khi tranh chấp bị hao tài , tốn của , vượng khí xẹp xuống , nên không bị bệnh nữa . Cho dù tỉ kiếp ở hành nào đều có hiện tượng tích tụ phát sốt , hoặc khắc chế ngũ hành bị khắc , hoặc kha lại ngũ hành khắc tôi . Ví dụ lấy nhật nguyên bính hoả nhiệt , gây ra bệnh tim, phiền muộn , dễ bực tức , hoặc gây gổ tranh chấp , hoặc khắc chế phế kim gây ra bệnh phổi ; hoặc xì hơi tâm hoả , dưỡng ẩm tâm ; hoặc tự dưỡng phế kim ; hoặc tự dương thân thuỷ ; hoặc ứng dụng tổng hợp .

2. Phàm người nhật chủ nhược , lại gặp vận hay năm quan sát . Như nhật nguyên tân kim gặp vận hay năm bính hoả , phế khí tất sẽ bất túc , sức đề kháng yếu . Nếu không đau ốm thì cũng bị định hoả gây ra những việc tương ứng như tai nạn , hay kiện tụng . Tuy tình hình cu thể mà bồi bổ khí cho phế kim , tỳ thổ , thân thuỷ Thuỷ có thể khắc hoả , thổ có thể hoá giải hoả , kim có thể kháng hoả để dập tắt tai nạn .

3. Phàm nhật chủ vượng , lại gặp vận hay năm hiểu , ấn . Như nhật nguyên kĩ thể gặp năm bính hay định , khí tâm hoả , tì thổ tất sẽ thái quá . Thổ táo không sinh được cho phế kim , vượng hoả khắc kim , đặc biệt đối với người tân kim bốc mạnh tất phổi sẽ bị tổn thương , không ốm đau thì cũng gặp điều xấu . Nên giảm hoả , làm yếu thổ , nhuận kim .

4. Phàm nhật chủ nhược , lại gặp năm hay tận thực thương . Như nhật nguyên kỉ thể gặp năm bính hay định , can khí sẽ bất túc , không ốm đau cũng gặp rủi ro , nên cần bổ gan . Người Tứ trụ hoả vượng thì nên giảm hoả .

5. Phàm nhật chủ nhược , lại gặp năm tài hay vận tài . Như nhật nguyên quý thuỷ gặp năm Bính hay định , hoả khắc lại thuỷ , thần khí sẽ bất túc , không ốm đau thì cũng gặp điều xấu . Nên bổ thận , chú ý dưỡng gan . Người trong Tứ trụ hoả vượng còn nên thanh thản , tóm lại nên nắm chắc thời cơ của mệnh .

6. Phàm người thương quan gặp quan , thiên can xung khắc lẫn nhau , đều nên thông quan . Như nhật nguyên canh kim , trụ tháng có quý thuỷ , gặp năm định thì phải xem trụ ngày cường hay nhược . Cường thì không cần bổ phế mà chỉ dùng thuốc dưỡng gan . Thuỷ hoả thông quan điều hoà . Lại xem quý thuỷ , đinh hoả cái nào là dụng thần , cái nào có thể bị tổn thương để điều bổ cho thích đáng . Nếu nhật chủ nhược thì kiêm bổ phế kim

7. Phàm người thuộc loại địa chỉ tương xung , tượng hình thì đều chọn phương pháp thông quan , đồng thời cân nhắc quan hệ giữa dụng thần với nhật chủ . Thìn tuất sửu mùi tương xung thì phải xem dụng thần và nhật chủ cường hay nhược . Phàm gặp thìn tuất sửu mùi xung thì dễ bị bệnh ở tỉ , vị và thận , dùng thuỷ tư nhuận hoặc dùng mộc để giảm nhẹ .

V. HÀNH THIỆN TÍCH ĐỨC , TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

Người hành thiện tích đức , trong lòng thư thái , tính tình cởi mở , khí huyết hài hoà nên mạnh khoẻ , ít bệnh . Người làm điều ác , lông hay gian dối , thâm trầm , suốt ngày lo nghĩ , khí huyết thác loạn , có thể rối bời , tự chuốc lấy nhiều bệnh tật .

Người hành thiện tích đức luôn được nhiều người yêu mến , ngưỡng mộ , mọi việc dễ hanh thông , sự nghiệp tốt đẹp Người làm điều ác bị nhiều người thù ghét , việc làm trắc trở , cuối cùng tinh lực khô kiệt , suy vong

Trên đây mới chỉ đề cập đến một mặt , còn có những điều sâu xa hơn nữa mà chưa nói tới . Trong vũ trụ tồn tại nhiều trường năng lượng . Có thể là một tiểu vũ trụ , cũng có năng lượng riêng , từng giờ , từng phút nối thông với các trường năng lượng bên ngoài . Trường năng lượng trong cơ thể có thể được điều chỉnh bởi các ý niệm . Ý niệm , tư duy của con người sẽ sản sinh ra trường thông tin nhất định , ngoài ra nó còn là môi trường để truyền tải năng lượng , có thể truyền thông tin đến người khác . Trong cuộc sống ta thường thấy khi người mẹ bị ốm , nhớ đến con nơi xa , lúc đó người con sẽ cảm thấy khác thường , hay hiện tượng vừa nhắc đến ai thì người đó bỗng nhiên xuất hiện , mắt nháy nhiều là do ai đó hay nhắc đến , vv Từ đó có thể thấy ý nghĩ của con người không những có thể khống chế minh mà còn tác động ra xung quanh . Thông tin tốt hay xấu sẽ sản sinh ra xung quanh những kết quả tương ứng .

Người hành thiện tích đức thì người khác sẽ tự giác hay không tự giác mong muốn cầu chúc những điều tốt đẹp cho người đó . Trường tư duy tốt đẹp đó gây lên những làn sóng cộng hưởng , tất yếu dẫn đến một hiệu quả tốt đẹp , có thể hoá hung thành cát . Tương tự , người có hành và độc ác không tránh khỏi bị trách mạng của nhiều người . Cho nên lúc tội ác nhiều đến mức không hoá giải nổi thì sẽ gặp tai hoạ , không ai cứu được

Trên đây mới chỉ bàn về hiệu quả to lớn do trường tư duy của người bình thường phát ra . Đối với người có nhân duyên bẩm sinh , lại thêm sự rèn luyện nhất định thì trường lực của họ phát ra càng vượt gấp nhiều lần so với người thường . Cho dù giáo phái nào , khi thi lễ hành đạo đều thông qua sức mạnh của ý niệm để nối thông giữa con người với trời đất .

Vì sao tà giáo có hại cho con người ? Còn tôn giáo chân chính lại có ích ? Vì sao tà giáo cuối cùng có hại cho bản thân và con cháu ? Tất cả đều do tà giáo không được nhân tâm , đi ngược lại quy luật tự nhiên của trời đất , thế cô lực yếu . Còn tôn giáo chân chính thuận với lòng dân , hợp với quy luật trời đất nên thế mạnh lực lớn , kết quả tà thua chính , tất đi đến diệt vong

Nhưng chính và tà xưa nay là một cặp mâu thuẫn . Giải quyết được mâu thuẫn này lại phát sinh mâu thuẫn khác , cho nên đừng bao giờ hy vọng trong cuộc sống thực tế không có tà . Về toàn cục mà nói nên tà thua chính , nhưng xét từng mặt thì luôn có trường hợp chính không thắng được tà . Đó là vì sự chuyển hoá thịnh suy giữa hai mặt của mâu thuẫn .

Người gặp năm có tại ách , tức là lúc chính khí yếu thì tà khí nào cũng có thể xâm phạm được . Vì sự nối thông tin giữa người nhờ hoá giải và người đi hoá giải thường có quỹ đạo qua lại . Lúc tà khí xâm phạm người nhờ hoá giải , vì bị kháng lại nên tự nhiên sẽ phản hồi theo quỹ đạo tác động lên người đi hoá giải . Nếu lúc đó chính khí bản thân người đi hoá giải yếu thì sẽ bị tà khí tấn công . Kết quả không những không hoá giải được tai ách mà còn rơi vào bản thân mình . Điều này không còn là nghe nói mà thực tiễn chứng tỏ như thế , đặc biệt khi hoá giải những hạn lớn đều cảm nhận được . Những hoá giải không cảm nhận được thường là sự hoá giải không có hiệu quả , hoặc đó là hạn nhẹ hoặc hạn không đáng có .

Trường tư duy làm điều thiện cũng gây ra những sóng cộng hưởng , cho nên nó tạo ra sự cố kết tốt đẹp , có thể làm hội tụ những điều tốt lành , gặp hung hoá cát . Tương tự , người hay làm ác mà không chịu hối cải thì khó tránh khỏi bị mọi người quở trách . Điều ác khi tích lại đến mức không hoá giải nổi , thấu tận trời đất , tất sẽ dẫn đến tai hoạ .

Những người làm mệnh học , người tín ngưỡng tôn giáo , trong mệnh đều có những tiêu chí thông tin như : thái cực , hoa cái , thực thương , thổ nhiều . Đó là cái ta thường gọi là có thiên duyên , tất nhiên còn có những nhân tố khác nữa . Điều đó cơ bản giống với những tiêu chí dễ bị tà quái làm hại , chẳng qua chỉ khác nhau về mức độ mệnh cục tốt hay xấu , sự vượng suy của ngũ hành và hành vi thiện hay ác mà thôi . Vì bẩm sinh cơ bản giống nhau cho nên giữa những người này rất dễ nối thông sự cảm ứng về thông tin , cho dù là tà hay chính . Giữa loại người này cũng dễ nối thông những cảm ứng thần bí . Nếu không sớm đi theo chính đạo thì dễ sa vào tà dạo , hoặc bị tà khí xâm hại . Loại người đó một khi đã đi theo chính đạo , được học tập và huấn luyện thì dễ nối thông với các thầy , tạo nên một trường lực lớn . Dù họ không đi theo giáo phái nào , hoặc không được tập luyện đặc biệt vẫn có khả năng nhạy cảm mạnh mà hơn so với người bình thường và có thể phát ra trường thông tin mạnh hơn người thường , nên biết cách sử dụng họ cho đúng . Chỉ cần họ học tập một môn huyền học , như mệnh học thì dù có thấy trực tiếp truyền thụ hay chỉ đọc qua sách vở , họ vẫn như đã nhập vào một giáo phái nào đó , đều có thể nối thông thông tin , chỉ khác nhau là trực tiếp hay gián tiếp mà thôi .

Các nhà mệnh học suốt ngày tiếp xúc với các ký hiệu âm dương , ngũ hành , giống như sự tu luyện về lực tụng niệm , cho nên những đại sư cao minh đọc lên một câu hay đặt tên cho một người nào đó đều có tác dụng làm giảm điều xấu . Đối với trẻ em trong mệnh cục thiếu thuỷ , đặt tên là Hà hay Hải , khi người khác gọi lên sẽ tạo nên một dòng cảm xúc to lớn , giống như mầm héo gặp được cơn mưa , giúp tươi tỉnh trở lại . Đó là nhờ tác dụng sự vang vọng của lực đọc đánh thức sâu thẳm của tâm linh . Khổng Tử nói : “ Người quân tử ở trong phòng , nói một câu , thiện thì ứng xa ngàn dặm , lời nói ác cũng lan xa ngàn dặm ” . Cho nên “ Tâm bất chính thì nghệ không tinh ” , “ Một câu nói tốt lành có thể hoá giải được tai ách ” .

Ta có lòng ham muốn hoá giải tai ách , sẵn sàng đồng cam cộng khổ với mọi người , thật là tấm lòng công đức bao la . Nhưng nếu chỉ dựa vào lực đơn lẻ của mình , đương nhiên hiệu quả không cao , mà nên dựa một chính giáo nào đó , dựa vào những đại sư đã thành đạt và sự hỗ trợ của cả môn phái mới có thể không sợ lâm nguy , trấn áp tà giáo , nhờ các tấm lòng từ bi mới có thể cảm thấu thần linh

Chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo là tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng . Từ kinh nghiệm thực tiễn mà xét , rất nhiều cơn lâm nguy có cứu đều rơi vào những người phụng thờ chân chính đức Phật . Xưa nay các bậc chư hiện đại tuệ và sự hoá giải tai ách cho bản thân hầu như đều dựa vào ân đức của Phật . Qua đó đủ thấy uy lực của Phật to lớn biết bao ! Đức Phật Thích - ca - mau - ni nói : “ Mỗi người đều có phật tính chân chính ” . Vì vậy mỗi người đều có thiện duyên .

Ví dụ

Ví dụ 1 , Có hai nhà láng giềng vì tranh chấp mà thù nhau . Nhà B đầu năm 1995 xin ai đó một phù trú dán trước cửa nhà ( từ đó không đi lối ấy nữa ) chiếu vào cửa sau của nhà A , kết quả nhà A bị hao tài , cả nhà còn ít nhiều đều bị ốm , không ai dám hoá giải cho . Về sau , mùa thu năm 1996 nhà A nhờ tôi hoá giải . Tôi phát từ bi , hoà giải cho hai nhà , viết “ phù trú ” dán lên phía trong cửa sau nhà A ( người ngoài không nhìn thấy được ) đối diện với phù chủ nhà B. Đúng một tuần sau hai nhà hoà giải làm lành và đều tự giác xé bỏ phù chú . Thế giới quả thần kỳ đến thế ! từ đó có thể thấy Phật pháp vô biên , không làm hại người khuyên người làm điều tốt " quay đầu là bò '

Ví dụ 2 : Nữ

Tỉ - kiêu - nguyên - tài

Bính ngọ - Giap ngọ - bính ngọ - tân mão

Đại vận Tân mão - Lưu niên ; bính tí

Mệnh này năm 1996 có ngang vai , xung kình dương , nhận sự hoá giải . Giai đoạn trước vượt qua thuận lợi , tài vận tốt . Ngày 2 tháng chạp bị người khác đặt trộm bùa yểm trong nhà . Sáng ngày 5 tháng 12 lại phát hiện một bùa yểm nữa . Trưa ngày 5/12 người chồng đem lá bùa đến cho tôi xem . Gieo quẻ được :

image

Quẻ này hào ứng khắc hào thế , tức đối phương . Câu trần ám muội huyền vũ . Hào ứng nhật phù có thấy giúp . Hào thế bị nguyệt phá bản thân và vợ con . Theo quẻ mà hành sự thì tà khí phải tan . Tôi đến nhà anh ta , trước hết đặt la bàn giữa tâm nhà , xác định theo phương mùi một vị trí ngoài vườn cạnh nhà , cùng người chồng đào ở đó một cái hố , sau đó tôi đốt hương thỉnh đức phật phù trợ trấn tà , rồi trộn bùa yểm cùng với một đồng xu bạc xuống đó . Sau đó lại chuyển địa điểm bàn thờ phương sửu của chủ sang phương ngọ trong nhà , yêu cầu vợ chồng sớm tối dâng hương . Chỉ 3 ngày sau ông thầy cho bùa yểm kia lộ nguyên hình , đến nhà xin thú nhận .

Bùa yểm vốn là vật làm thông tin của ông thầy . Đồng bạc là kim khắc mộc , làm cho ông thầy không chịu nổi . Mùi là mộ kho của đối phương , ai yểm thì người đó phải chịu rủi ro . Người này dâng hương ở phương ngọ hoá mộc sinh cho hào thế , hợp lại để giải xung.

VI . XẾP LOẠI NHỮNG BIỂU HIỆN NĂM HẠN CỦA TỨ TRỤ

1 , Vận dụng thần bị khắc , lại gặp năm kị thần tượng . Ví dụ quan tinh là dụng thần , rơi vào vận thương quan , thì năm ứng hạn nếu có chức sẽ bị hạ chức , dân thường thì ứng vào đau ốm . Có cứu thì gặp hung hoá cát , không có cứu thậm chí có thể tử vong . Thương quan gặp quan , gặp tài là có cứu , phần nhiều ban đầu trắc trở về sau tự hoá giải .

2. Tuế vận cùng gặp thì kị nhất là gặp bình dương , thất sát . Nói chung đều gặp những tai ách nhất định , nặng ra không chết mình thì cũng mất người thân . Tài , quan , ấn là dụng thần thì trước lo nhưng sau qua được . Năm ứng hạn có thể liên luỵ đến lục thân , nên xem xét toàn diện . Năm ứng hạn thường tự mình giải lấy , chủ yếu là căn cứ hỉ , kị thần để lợi dụng hay để tránh

3. Đại vận xung đề cương , cộng thêm năm , hay tháng , hay ngày , hay giờ của Tứ trụ gặp xung thì cần đề phòng bản thân hoặc người thân bị nạn . Nếu dụng thần còn gặp xung thì hạn nặng hơn . Rất nhiều người không qua khỏi năm như thế . Vì vậy phải xem xét thật kỹ trường hợp “ hai xung một ” .

4. Năm thiên khắc địa xung , 6 tuổi , 54 tuổi , 66 tuổi , vận tốt thì gặp xung hoá cát , vận xấu thường khó tránh được tai nạn .

5. Năm bản mệnh , ví dụ sinh năm mão gặp lưu niên là mão .

6. Trụ ngày xung khắc lưu niên , tai ách sẽ rơi vào bản thân , VỢ , con hoặc bố .

7. Mệnh ngũ hành thiên khô thì năm hay vận vượng cực hay nhược cực sẽ ứng nghiệm tai ách .

8. Năm gặp 3 xung 1 , hoặc 1 xung 3 , năm tuế vận của Tứ trụ xung loạn lên .

9. Một hành nào đó của Tứ trụ vượng , gặp ngũ hành xung khắc . Ví dụ ngọ hoả vượng , gặp năm tí . Nhược thuỷ xung vượng hoả thì phần nhiều bị bệnh thận Ngược lại cũng thế .

10. Những năm giao nhau của hai vận . Như các năm khởi vận : 15 , 16 tuổi , hay 25 , 26 tuổi phải đặc biệt chú ý , đó là vì sự dao động của khí trường lớn . Năm chuyển tiếp giữa hai vận phải hết sức đề phòng , nếu còn gặp xung thì dễ sa lầy , khó mà thoát được .

11. Năm hay cận nhật can nhập mộ hoặc mộ bị xung khai thưởng ứng nghiệm . Nhật chủ nhược thì càng nặng .

12. Năm hay vận có hung thần ác sát , song thân , bạch hổ trùng điệp thì phải đề phòng đổ máu .

13. Năm kể trước hoặc sau năm hung , như nhật chủ là mậu thìn , năm 1994 là giáp tuất , thiên khắc địa xung thì nửa cuối năm 93 đã phải chú ý . Nếu năm 1994 chưa được hoá giải hoặc chưa ứng nghiệm thì năm 95 phải đề phòng . Đó là vì khí trường dao động gây nên , hoặc tai hoạ còn đang tiềm ẩn , chưa có cơ bùng nổ .

14. Đại bận không tốt . Cho dù lưu niên ra sao đều có khả năng gặp hạn , hoặc đại vận và lưu niên đều gặp hung là dấu hiệu hạn nặng .

15. Đại lận , lưu niên đều tốt nhưng vẫn bị tử vong thì phần nhiều là do mấy năm trước không tốt dẫn đến . Cá biệt có trường hợp không rõ nguyên nhân thì chắc chắn là do nguyên cớ khác , ví dụ phong thuỷ đại hung .

Ví dụ 1. Mao Trạch Đông

Sát - Ấn - Nguyên - Ân

Quý tị - Giap tí - Đinh dậu - giáp thìn

Đại vận : Bính thìn . Lưu niên : Bính thìn

Âm dương hài hoà , cương nhu đều dủ . Giáp mộc hai hàng , cảnh tượng hùng vĩ . Kim cứng gặp hoả , mũi kiếm càng sắc . Kình dương , thất sát rõ ràng , uy khắp trời đất . Cưỡi rồng đạp gió , quý đến bậc thiên tử . Năm 1976 dậu kim nhập mộ nên qua đời .

Ví dụ 2. Hạ Long

Thực - quan - nguyên

Bính thân - tân mão - giáp tuất

Đại vận : Mậu thìn . Lưu niên : Kỷ dậu

Người sinh tháng 2 , giáp mộc khôi hoa , vĩ đại , mũi dao sắc nhọn hợp với bình tân là người ta trường thi thố . Năm 1969 bình dương gặp xung , nhật chủ phản ngâm nến qua đời .

Ví dụ 3. Bành Đức Hoài

Kiêu - Thực - Nguyên

Mậu Tuất - Nhâm tuất - Canh thân

Đại vận : Canh ngọ . Lưu niên : Giáp dần

Tháng 9 canh kim , đầu tiên dùng nhâm giáp có hoả tôi luyện thành đình vạc . Năm 1974 gốc bị xung phá , vượng hoả của tam hợp đốt thiên can nhâm thuỷ nên qua đời ,

Ví dụ 4. Chu Đức

Thương - Tài - Nguyên

Bính tuất - Kỉ hơi - Ất mùi

Lưu niên : Bính thìn .

Trong đông ất mộc , trước dùng bình hoả , chi năm là tuất , là mộ kho . Năm 1976 xung phạm thái tuế nên qua đời .

Ví dụ 5. Lâm Bưu

Ấn - Thương - Nguyên

Đinh mùi - Tân hợi - Mậu tí

Đại vận : Ất tị . Lưu niên : Tân hợi .

Thương qua trùm lên ấn , hoả địa diệu thay . Vận ất tị thương quan gặp quan , lẫn đận đã rõ ràng . Năm 1971 phản ngâm , phục ngâm xung chiếu , máy bay tan , thân nát .

Thời gian sinh của các ví dụ trên đều lấy từ sách “ 33 nhà quân sự trong chiến tranh cách mạng của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ” .

Dưới đây giới thiệu một số ví dụ lấy từ thực tế của tác giả .

Ví dụ 1. Nam

Sát - Thương - Nguyên - Sát

Ất tị - Canh thìn - Ky mão - Ất Sửu

Đại vận : Tân mủi . Lưu niên : Tân mùi , quý dậu , ất hợi .

Năm 1991 tuế vận cùng gặp , mộ được xung khai , tháng 6 ốm thập tu nhất sinh , nhờ tôi giúp mấy ngày mới đỡ . Năm 1993 nhật chủ phản ngâm , tháng 6 ngã gãy chân phải . Năm 1995 bình dương gặp xung , tam hợp , tam sát bao vây nhật chủ , tháng 4 qua đời .

Ví dụ 2. Nữ

Sát - Thương - Nguyên - Thực

Mậu tí - Ất Sửu - Nhâm tí - Giáp thìn

Đại vận : Canh thân , Lưu niên : Giáp tuất .

Thuỷ thịnh , hoả thiếu nên bị bệnh tim . Từ 1990-1993 liên tục bất lợi , bị mù . Năm 1994 là năm giao vận , tuy có dụng thần nhưng vẫn qua đời .

Ví dụ 3. Nữ

Ti - Kiêu - Nguyên - Thương

Giáp thìn - Nhâm thân - Giap ngọ - Đinh mão

Đại vận : Mậu thìn . Lưu niên : Bính tí .

Đầu thu hoả khí mạnh , bốn mộc hai hoả càng trợ giúp uy thế . Vận trước cơ thể đã không tốt , khí sắc xấu . Năm 1994 phạm xung thái tuế , bệnh tim bột phát . Sau khi nằm viện chữa khỏi , năm 1995 kết hôn . Năm 1996 vừa là giao vận , lại xung nhật chủ . Mùa thu đi Quế Lâm mổ nhưng thất bại , buồn bực mà chết .

Ví dụ 4. Nam

Tài - Kiếp - Nguyên - thực

Bình tí - Nhâm thìn - Quý dậu - Ất mão

Đại vận : Mậu tuất . Lưu niên : Giáp tuất .

Năm 1994 hai tuất xung đề cương , mắc bệnh động mạch vành , chữa không đạt hiệu quả , kéo dài sang tháng 4 năm 1995 thì mất

Ví dụ 5. Nữ

Sát - Tài - Nguyên - Thương

Mậu ngo - Bính thìn - Nhâm tí - Ất ti

Đại vận : Kỷ dậu . Lưu niên : Ất hợi , bính tí

Năm 1995 thương quan gặp quan , năm thìn có dấu hợi tự hành kim . Mùa đông phát bệnh , kéo dài sang năm 1996 kình dương gặp xung , tháng 2 thì mất .

Dưới đây là những ví dụ hiện tại .

Ví dụ 1 , Nữ

Ấn - quan - nguyên - thực

Canh thìn - mậu dần - quý mão - ất mão

Đại vận : Quý dậu . Lưu niên : Nhâm thân , quý dậu , giáp tuất , ất hợi .

Hai năm 1992 - 1993 bệnh tim chưa nghiêm trọng lắm . Năm 1994 đi viện mổ . Năm 1995 trùm mình tự tử nhưng được cứu . Năm 1996 sức khoẻ phục hồi .

Ví dụ 2. Nữ

Ti - Kiêu - Nguyên - Ấn

Tân mùi - Kỉ tị - Tân tị - Mậu tí

Đại vận : Ất tị . Lưu niên : Ất hợi

Tháng 6/1995 đi xe đạp về phía đông nam bị ô tô đâm gãy mấy xương sườn , về sau chữa khỏi . Mùa đông năm đó dùng lò sưởi bằng than để dưới giường , chồng bị ngộ độc khí than suýt chết , đến nay để lại di chứng đại não , phản ứng chậm chạp .

Ví dụ 3. Nữ

Kiêu - thực - nguyên - sát

Kỉ hợi - quý dậu - tân mão - đinh dậu

Đại vận : Dinh sửu , Lưu niên : Ất hợi .

1995 là năm tài , vận sát , làm ăn còn khá . Tháng 10 bỗng nhiên bị trúng phong cấm khẩu mấy ngày . Đã chữa nhiều bệnh viện nhưng không có hiệu quả . Đến mức gần chết được một thầy đông y chữa khỏi . Bị trúng phong cũng là một điều kỳ lạ .

Ví dụ 4. Nam

Tài - Thương - Nguyên - Tài

Quý mão - Tân dậu - Mậu tuất - Quý sưu

Đại vận : Mậu ngọ . Lưu niên : Giáp tuất .

Năm 1994 nhật chủ phản ngâm , tháng 9 đưa hàng đi Quảng Châu giữa đường hai xe đâm nhau , hàng bị cháy trụi . Người bị thương rất nặng . Mất của nhưng may còn thoát được người .

Ví dụ 5. Nam ( anh )

Thực - Ti - Nguyên - Tí

Nhâm tí - Canh tuất - Canh dần - Canh thìn

Đại vận : Nhâm tí . Lưu niên : Tân mùi .

Nam ( em )

Quan - Tài - Nguyên - Sát

Ất mão - Quý mùi - Mậu thìn - Giáp dần

Đại vận : Tân tị . Lưu niên : Tân mùi .

Năm 1991 hai anh em tranh chấp nhau , không ai nhường ai . Người em đâm dao vào anh suýt chết .

Qua các ví dụ trên đây chứng tỏ dù là giàu nghèo , sang hèn đều chịu ảnh hưởng của mệnh vận . Năm gặp tai ách không nên có tâm lý may rủi . Nếu năm đó qua được thì chẳng qua là tai nạn còn tiềm tàng , tích lâu nhất định sẽ bột phát .

1. Bàn về phản ngâm , phục ngâm

Sách “ Tam mệnh thông hội ” viết : “ Nếu tuế , vận ngược với nhật chủ là phản ngâm ; tuế , vận áp lên nhật chủ gọi là phục ngâm . Cả hai trường hợp đều không lợi cho lục thân , không phá tài thì cũng không phải là điều tốt ” .

Tuế , vận ngược với nhật chủ tức tuế , vận và trụ ngày thiên khắc địa xung . Ví dụ nhật nguyên là bính tí gặp lưu niên canh ngọ , hay nhất nguyên quý mùi gặp lưu niên định sửu đều gọi là phản ngâm . Tuế vận áp lên nhật chủ là can chi của tuế vận giống với can chỉ trụ ngày . Ví dụ nhật nguyên bính tí gặp lưu niên bính tí , hay nhất nguyên định sửu gặp lưu niên định sửu gọi là phục ngâm .

Kỳ thực , suy rộng ra , mỗi trụ của Tứ trụ và tuế vận đã gặp xung gọi phản ngâm . Phản tức là phản đối , ý nghĩa của đối xung là gặp xung tất bị tổn thương . Mỗi cặp can chi của Tứ trụ hay của tuế vận giống nhau đều gọi là phục ngâm . Phục tức là tăng áp lực lên . Nghĩa của tăng áp lực là làm cho chịu không nổi . Vì các trụ khác có tác dụng bổ hay tả quyền hành cho trụ ngày , nên gặp phản ngâm hay phục ngâm chưa chắc đã là xấu . Trụ ngày là nhật chủ , dù vượng suy , cường nhược , gặp phản ngâm hay phục ngâm thì đặc biệt nghiêm trọng , cho nên phản , phục ngâm là nói đối với nhật chủ .

Vì tính của thiên can là động , động gặp xung chưa chắc đã xung , động gặp phục ngâm chưa chắc đã tăng áp lực . Còn tính địa chỉ là tĩnh . Tĩnh gặp xung chưa chắc đã xung , nhưng tình gặp phục ngâm chắc chắn sẽ tăng áp lực . Cho nên phản ngâm , phục ngâm , lưu niên , thái tuế phần nhiều là theo địa chỉ mà nói . Nếu thiếu thiên can , địa chỉ đều phản hay phục ngâm đương nhiên tại ách càng nặng hơn .

Đối với bản thân Tứ trụ mà nói : “ Đề cương gặp xung là bại tan tổ nghiệp ” , đó là trụ tháng phản ngâm . “ Trụ ngày xung khắc trụ năm là người không nương tựa vào tổ nghiệp ” , đó là trụ ngày phản ngâm với trụ năm . “ Chị tháng giống chi năm là tổ tiên không để lại cơ đồ , đó là trụ năm và trụ tháng phục ngâm . Trụ năm xung phạm thái tuế phần nhiều gặp tai nạn , đó là trụ năm phục ngâm .

Năm gặp bản mệnh phần nhiều gặp tai nạn , đó là do trụ năm phục ngầm .

Năm đại vận gặp xung , phần nhiều gặp tai nạn , đó là do đại vận phản ngâm .

Tuế vận đều gặp không chết mình thì cũng chết người thân , đó là đại vận phục ngâm .

Nhiều can chi của Tứ trụ và tuế vận cùng xung khắc một trụ nào đó thì đó là phục ngâm cộng thêm phản ngâm , gọi là phản , phục ngâm . Nếu dụng thần bị tổn thương thì bạn càng nặng .

Rõ được những điều này thì có thể hoá giải được nhiều tai ách . Trong sách này , phản , phục ngâm đều nói theo nghĩa rộng .

2. Bàn về thiên can , địa chi

Thiên can , địa chi là các kí hiệu đại biểu cho trường lực trong không gian ở một thời điểm nào đó . Nó có tính định hướng như từ trường . Các đường sức của một can , chi nào đó luôn song song , không giao nhau . Ví dụ phương Tây bắc của người Bắc Kinh khác với phương Tây bắc của người Quảng Tây , nhưng khi gặp thìn tuất tương xung , người Bắc Kinh có thể đi đến Nội Mông , còn người Quảng Tây đi lên phía Tây Tạng hoặc Tân Cương . Nhâm quý tí hướng bắc ; sửu dẫn hướng đông bắc ; giáp ất mão hướng đông , thìn tị hướng đông nam . Tính đính ngọ hướng nam ; mùi thân hướng tây nam ; canh tân dậu hướng tây ; tuất hợi hướng tây bắc ; mậu kỷ thuần thể , tính trung nên hướng không rõ . Tứ trụ có 8 can và chị . Nếu 8 can chi đều khác nhau thì có 8 hướng Kết quả tác dụng của trường lực 8 can chi này sẽ định hướng phương hành vi của người đó . Nếu tác dụng cân bằng thì con chỉ có thể khiến cho một hành thiên lệch nào đó trở về cân bằng , can chi đó sẽ trở thành dụng hay hỉ thần , Cho nên người mà Tứ trụ hoả quá vượng thì trường lực hướng về phương bắc , nên rất tự nhiên đi về phương nam sẽ dễ gặp tai nạn . Như thế mới gọi là nguyên lý “ vật tự theo loại , người tự theo nhóm ” . Nếu trong Tứ trụ có ngọ , gặp năm tí phản ngâm sẽ phát sinh trường lực nam - bắc đối nhau . Vì tí là trường lực vũ trụ , nên lực lớn , suy ra con người tránh trường lực của tý ngọ sẽ vô hại . Đó là nguyên nhân gặp phải phản ngâm thì năm đó di chuyển nhiều so với những năm bình thường là cách hoá giải tốt nhất . Nếu không di chuyển hoặc di chuyển theo phương tí - ngọ mà dụng thần lại nhược thì nguy hiểm chẳng khác gì “ trứng chọi với đá ” , khó thoát khỏi tai ách . Nếu có 2 hoặc 3 tí xung một ngọ , đương nhiên nguy hiểm càng lớn . Ví dụ trong Tứ trụ có mùi hợp chặt ngo thì khó xung khai nên tránh được tại hoạ . Trong Tứ trụ đã có ngọ lại còn gặp năm ngo mà phục ngâm thì càng nặng thêm . Hoặc vì có ngọ mà trường lực tăng thêm , đi về phương nam sẽ khó tránh khỏi tai hoạ . Cho dù kết quả ra sao thì cũng đầu tiên là buồn bực , trầm uất , nặng nề dần . Nếu tổ hợp có cứu thì gặp hung sẽ hoá cát .

Kết luận

Qua phân tích trên dây ta di đến kết luận : dù là phản ngâm hay phục ngâm , về nguyên tắc nên di chuyển , nếu không sẽ bị xung đổ hoặc bị áp đảo . Di chuyển lớn là đi xa , ít ra thì dời chỗ ở trong nhà , cố tránh xa thái tuế và trường lực đối xung . Đi đến những phương có lợi , di chuyển sẽ được hoá giải . Nhưng không chỉ là phản ngâm , mọi sự hoá giải tai nạn về nguyên tắc đều cần động . Động là tránh xa , dựa vào địa lợi để kháng lại thiên thời . Vì thế mà thánh nhân lập ra “ Dịch có ý nghĩa thật sâu xa ! Khổng Tử nói : “ Sách không nói được hết lời , lời không nói được hết ý Ý của thánh nhân ta không thể nào hiểu hết

Phần trên đã lần lượt bàn về “ Phương vị nên tránh ” , “ Dưỡng sinh và phóng sinh ” , “ Dùng thuốc giải hạn ” , “ Hành thiện tích đức và tín ngưỡng tôn giáo ” . Mỗi phương pháp vừa độc lập lẫn nhau , vừa liên quan chặt chẽ với nhau , hy vọng mọi người sẽ thể nghiệm được một cách sâu sắc , Chúng ta không phải là thần thánh , chỉ dựa vào mệnh của Tứ trụ để dự đoán thì khó mà toàn diện được . Thường thì năm ứng nghiệm tại hoạ , không bị hao tổn của cải thì cũng mắc vào kiện tụng , hoặc bệnh tật ốm đau , mình không bị thì cũng rơi vào người thân , nếu không thì không dự đoán và hoá giải làm gì . Thế giới dù phức tạp đến đâu thì mọi vật vẫn biến đổi theo quy luật . Chúng ta xuất phát từ nguồn gốc để giải quyết vấn đề , lấy bất biến ứng vạn biến .

Y mệnh của mệnh học giống y như bệnh của y học . Mà y bệnh của y học nói chung sau khi phát bệnh sẽ để lại dấu vết để quan sát , còn y mệnh của mệnh học nói chung trước khi xảy ra tai hoạ không có dấu vết gì để thấy , cho nên rất khó đi sâu nắm bắt . Điều đó đòi hỏi chúng ta vừa phải cẩn thận , chu đáo , vừa phải mạnh dạn quyết đoán . Khi ứng dụng cụ thể phải hình thông , tuy cơ ứng biến , còn trên hành động vừa đoan phương chính trực , giữ gìn chuẩn tắc tâm đức , không được đi chệch con đường này .

Khi gặp những Tứ trụ không hoàn toàn nắm vững thì không được hoá giải . Yêu cầu mệnh chủ phải thành tâm phối hợp , đối chiếu với quá khứ mới có thể rút ra kết luận . Phàm đúng về nguyên tắc , nhưng có những tai hoạ hoá giải không được tất sẽ do nguyên cớ khác , không được vì thế mà mất lòng tin , cần không ngừng tổng kết thực tiễn .

Nghề gì cũng có tính hạn chế của nó . Ta hoá giải tai ách tuy không trọn vẹn nhưng cũng vượt trên mức trung bình , vừa là sự kết tinh thực tiễn cổ kim , vừa nhờ kinh nghiệm bản thân mà đạt được . Dùng nhiều biện pháp để giúp một người , chỉ cần ứng dụng thích đáng thì nhất định thành công . Trong tài liệu này ít bàn đến cát hung , thần sát . Đó không phải là than sát không có ý nghĩa mà chẳng qua nó cũng từ trong âm dương , ngũ hành mà ra , tức là ta đã không “ bỏ gốc , tìm ngọn ” .

VI . CHỌN NGÀY TỐT ĐỂ DÂNG HƯƠNG , PHÓNG SINH HOẶC LÀM CÔNG TRÌNH CÔNG ĐỨC

Nếu dự đoán được trước và tìm cách hoá giải trước thì có thể chọn ngày tốt của tháng 11 , hay tháng 12 của năm trước . Ví dụ năm 1996 ứng hạn , thì chọn ngày tốt của tháng 11 hoặc tháng 12 năm 1995. Các tháng đều lấy tiết lệnh làm chuẩn , giờ lấy giờ chuẩn của địa phương . Ví dụ tháng năm đó ứng hạn mà tháng năm đó mới dự đoán và tìm cách giải cứu thì lấy ngày tốt của tháng đó làm ngày hành động . Ví dụ tháng 11 năm 1996 ứng hạn mà tháng 11 năm 1996 mới đến giờ giải cứu , có thể chọn ngày tốt trong tháng 11 , thậm chí lấy ngay ngày đến nhờ giải cứu làm ngày hành động , đó gọi là gấp thì ứng gấp .

Nói chung , cần chọn thiên đức , nguyệt đức , hợp thiên đức , hợp nguyệt đức , hợp can năm , hợp chi năm hay thiên ất quý nhân làm ngày giờ tốt , Không được xung phạm bản mệnh . Năm hay tháng ứng hạn đương nhiên là năm , tháng đó đã xung phạm bản mệnh , nên ở đây không bàn đến nữa . Giờ nên chọn là giờ quý nhân của bản mệnh , cố gắng tạo thành hỷ hay dụng thần của bản mệnh . Nếu bạn gặp xung hoặc gặp hình thì có thể chọn ngày giờ gặp hợp , ví dụ mệnh ngọ gặp năm ứng hạn là tí , có thể chọn ngày , giờ mùi hoặc ngày , giờ sửu . Cuối cùng mùi tốt hay sửu tốt còn phải xem cát hung , thần sát của ngày đó có tổ hợp thành hỷ hay kị thần của bản mệnh hay không . Xét phương vị cũng tương tự . Nếu chọn ngày , giờ là mùi thì dâng hương , phóng sinh , xây dựng công trình phải dùng phương mùi , nhưng không được phạm phương sửu ; nếu chọn ngày , giờ sửu để dâng hương , phóng sinh hay làm công trình thì phải dùng phương sửu nhưng không được phạm phương mại . Nếu gặp quan thương xung khắc lẫn nhau có thể chọn ngày giờ là tài của mệnh cục ; phương vị cũng tương tự . Nếu quan thường xung khắc ở thiên can thì chọn ngày giờ theo thiên can , nếu có thể dùng địa chi phối hợp thành tài cục làm cho tài vượng thì càng tốt . Năm ứng hạn gặp quan sát khắc thân thì có thể chọn cục ấn thụ . Phương vị cũng tương tự . Chọn ngày tốt để giải hạn khác với chọn ngày tốt theo năm sinh thường lấy thiên can làm chính . Phàm hỉ hay kị thần là tài , quan , thụ thì lấy can ngày làm chính . Chọn ngày giải hạn phải coi trọng ngày giờ , cố gắng chú ý hóa giải các điều xấu của tháng năm . Bởi vì tháng hay năm ứng hạn phần nhiều đã bị xung phạm . Nếu chọn được tháng 12 của năm trước là tốt nhất . Chọn ngày giờ tốt để giải hạn rất quan trọng , là then chốt bảo đảm cho sự thành công hay thất bại của hóa giải . Phàm hóa giải thành công phần nhiều đều là điềm dự báo tốt lành , vật phóng sinh tường tỏ ra có ý lưu luyến người chủ .

Chọn ngày dâng hương phải có lễ vật . Người cần hóa giải dâng hương cầu thân phải cố gắng nhất trí với tín ngưỡng của người di hóa giải . Sau khi đốt hương không nên bỏ di ngay mà phải vái lạy , nhẩm đọc những điều mình thỉnh cầu , sau đó mới ra đi trong lưu luyến . Khi phóng sinh cũng cần phải tụng niệm thỉnh cầu . Dâng hương hàng ngày không được gián đoạn , nếu bận việc đột xuất phải nhờ người nhà làm thay . Sau một năm dâng hương nên chọn ngày tốt để lễ thần linh , đồng thời đốt hết những giấy tờ có liên quan với người giúp hóa giải , như thế mới gọi là hoàn thành .

Nếu trong hai năm liên tục đều ứng hạn thì sau khi lễ tạ , có thể căn cứ hỉ hay bị thần của mệnh cục , dùng phương pháp trên để hóa giải . Cũng có người sau đó muốn thờ phụng suốt đời . Trường hợp như vậy sau khi lễ tạ có thể chọn ngày tốt rước tượng về đặt ở cung cát lợi trong nhà , thờ cúng phải thành tâm , chỗ đặt tượng phải sạch sẽ , yên tĩnh . Các phương pháp trên đây đều do người hóa giải căn dặn , cách làm nói chung do mệnh chủ tự hoàn thành .

VIII . NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI HÓA GIẢI

1 ) Người đi hóa giải trước hết phải thề nguyện đồng cam cộng khổ với mọi người , theo một chính giáo nhất định , cung kính tận tâm , sớm hôm hương khói không ngừng thờ phụng sự tôn .

2 ) Người đi hóa giải rơi vào năm ứng hạn , đặc biệt đối với người mới bắt đầu hành nghề không được hóa giải cho người khác .

3 ) Mặc dù là năm cát lợi đối với bản thân thì số người mình giúp hóa giải cũng không được quá nhiều . Phải vừa thể nghiệm thực tế , vừa lấy cảm giác tốt đẹp của mình làm tiêu chuẩn ,

4 ) Phàm đối với trường hợp đối tượng bị tà khí ám hại ghê gớm , người mới bắt đầu vào nghề hóa giải tốt nhất là không nên giúp mà chỉ nên khuyến họ tránh đi .

5 ) Nhận phí hóa giải nên để một phần vào việc phóng sinh hoặc mua hương thờ cúng . Đối với những người đến nhờ mà gặp khó khăn thì phải giảm nhẹ hoặc không thu phí của họ ,

6 ) Tháng đối tượng ứng nghiệm tai ách , người đi hóa giải cũng thường có cảm giác để nhận biết , biểu hiện thường thấy là bong da tay hoặc phát sinh những cơn đau nhẹ , lúc đó không được sợ hãi , nhưng cũng phải hết sức cẩn thận ,

7 ) Nói chung những hạn trước 60 tuổi thường dễ hóa giải . Đối với người trên tuổi 60 , chính khí đã cạn thì lực hóa giải chỉ có hạn , không nên manh động ,

8 ) Muốn hóa giải có kết quả thường phải hợp duyên phận với nhau . Nói chung , phần nhiều mệnh của người đi hóa giải phải tương hợp , tương sinh với mệnh người thờ hóa giải , hoặc mình là quý nhân của họ . Trường hợp như thế thì rất ứng nghiệm . Khi mệnh tương xung nhau tốt nhất không giúp hóa giải , bởi vì phần nhiều sẽ có hại .

9 ) Hạn nhỏ thường không cần hóa giải , chỉ cần dặn dò mệnh chủ chú ý là được . Đặc biệt đối với hạn li hôn , nếu vợ chồng không cùng có mặt thì tốt nhất là không hóa giải .

10 ) Đối với những trường hợp gặp bạn kiếp tài , kiện tụng , tù ngục , chỉ dùng vào các phương pháp hóa giải thì khó mà bảo đảm , còn đòi hỏi mệnh chủ phải nhẫn nại . Nhưng chỉ dựa vào nhẫn nại của mệnh chủ , kiếp tài , kiện tụng , lao tù tuy qua được nhưng lại biến thành bệnh tật , cho nên phải dùng các phương pháp khác nữa .

11 ) Vừa phải khiến cho mệnh chủ biết được tính nghiêm trọng của hạn , lại vừa phải khiến họ yên tâm . Nếu không thì vì quá lo lắng mà hạn nhỏ biến thành to , tai họa có thể tránh được lại biến thành tai họa . Hóa giải giữa chừng dễ phát sinh một số bệnh nhẹ , chỉ cần uống một ít thuốc lý khí để điều chỉnh là được .

12 ) Nếu mệnh chủ không thành tâm , khí trường không nổi thông thì không được hóa giải , dù hóa giải cũng không linh nghiệm . Đối với những người có cứu , hoặc khí trường cao hơn mình thì cho dù giàu nghèo sang hìn đều không thể hóa giải thành công . Chỉ có chân thành cầu cứu thì mới nhìn nhau đã biết , năng lực hóa giải sẽ mạnh .

13 ) Đối với người tội ác nhiều mà không hối cải , khí trường bạo ngược thì không được hóa giải . Dù có hóa giải cũng không linh nghiệm , hơn nữa còn dễ mắc hại .

14 ) Đối với động vật phóng sinh giữa chừng dễ bị chết , không được nói trước cho mệnh chủ biết .

15 ) Giữa người nhờ hóa giải và người hóa giải phải tôn trọng nghiêm ngặt bảo mật các thông tin , đặc biệt là nội dung hóa giải , không được tiết lộ ra để đề phòng bất trắc .

16 ) Không được để xảy ra cãi cọ với người khác , chú ý đoàn kết giữa các phái . Đối với những người đánh giá thấp hoặc coi thường mình thì cố gắng bỏ qua . Nếu họ gây ra sự tổn thất nghiêm trọng , sau nhiều lần họ vẫn không chịu hối cải , mình không chịu đựng nổi thì phải có phương pháp ra uy cho họ biết .

17 ) Chú ý tu dưỡng dịch đức , không ngừng tiến bộ , không ngừng hoàn thiện mình ,

18 ) Sứ mệnh của tài liệu này là chế độ chúng sinh , sẵn sàng giúp đỡ mọi người , sẵn sàng truyền cho mọi người , có duyên thì có kết quả , không có duyên thì ngàn vàng cũng không làm .