Chương 21

Chương 21 BỆNH TẬT, TAI HOẠ

Sách "Hoàng đế nội hinh - Phần âm dương ứng hướng đại luận" có nói: "Âm dương là đạo của trời đất, là kỉ cương của vạn vật, là cha mẹ của sự biến hóa, là nguồn gốc của sự sinh sát". "Sự hợp của trời đất gắn chặt với ngũ hành". Mọi vật trong đời này, sinh diệt, diệt sinh cứ thế luân hồi gắn chặt với quy luật âm dương ngũ hành tương sinh tương khác. Người ta mắc bệnh hoặc gặp phải những đau khổ hay tai hoạ bất ngờ cũng là do âm dương ngũ hành gây ra cả. Về điểm này, y học hiện đại ngày nay đã chứng minh rõ.

Âm dương ngũ hành, giới triết học thường cho đó là một danh từ trừu tượng, thực ra nó không trừu tượng mà là một loại vật chất có lượng, có chất. Nó là "khí" nguồn gốc của vạn vật. Khí tụ lại mà thành vật, vật hóa thành khí, cho nên khí là vật chất.

Âm dương ngũ hành trong cơ thể người là một loại vật chất rất tinh vi, không những ngày xưa mà ngay khoa học hiện đại ngày nay cũng chưa có máy móc nào có thể đo được. Do đó, người xưa để nắm vững quy luật sinh khắc biến hoá của âm dương ngũ hành trong tự nhiên và cơ thể con người, đã phát minh ra mười thiên can và mười hai địa chỉ để biểu thị bốn phương tám hướng trong trái đất, để định phương hướng: định ra các tiết lệnh để biểu thị bốn mùa xuân hạ thu đông của một năm; biểu thị lục phủ ngũ tạng trong cơ thể để biết thịnh suy.

Thiên can địa chỉ đã chia ra âm dương ngũ hành không những có khí mà còn có sắc, có ánh sáng và có điện. Như khí mộc thuộc màu xanh, sinh gió; khí hoả thuộc màu đỏ, sinh nhiệt: khí thổ thuộc vàng, sinh táo, khí kim thuộc tráng sinh hàn, khí thuy thuộc dạng sinh thấp. Nên người ta có sự thay đổi về phong nhiệt táo hàn thấp. Khi âm dương ngũ hành của cơ thể không điều hoà thì lục phủ ngũ tạng mất sự thống nhất. Ngũ hành thông với năm tạng, lục phủ thông với chín khiếu. Mười can | bị khắc thuộc lục phủ, mười hai chị bị khắc thuộc ngũ tạng. Do đó, căn cứ theo sự biến hóa thịnh suy của âm dương ngũ hành mười can, muỗi hai chì mà biết được sự thịnh suy của tạng phủ. Cho nên có thể đạt được mục đích phòng bệnh, trị bệnh. Các mục bệnh tật, thương tật, tử vong, tai hoạ, tù ngục của này đáng lẽ chia thành từng chương riêng, nhưng vì ví dụ rất nhiều, đang quá trình chỉnh lý nên thương tật, tử vong, tai hoạ, tù ngục tạm thời đặt thành các tiết, thảo luận chung, mong độc giả thông cảm.