Chương 20 tổng kết

Chương 20 CÔNG DANH

Văn hóa là món ăn tinh thần , là chìa khóa để mở ra cánh cửa kia học , là văn minh và tiến bộ của nhân loại . Do đó sự phát triển của sự nghiệp văn hóa tiêu biểu cho nền văn minh , tiến bộ và trình độ khoa học của một quốc gia , một dân tộc .

Một người có thể bước vào cổng trường đại học để được đào tạo nâng cao , nhưng có trở nên người có tên tuổi hay không , trong Tứ trụ đều đã có sẵn các tiêu chí đó . Có rất nhiều tiêu chí thông tin về khả năng học tập , về những thành đạt trong sự nghiệp , nhưng trong đó : tài , quan , ấn là ba cái quan trọng nhất . Khi gặp vận tài , quan , ấn thì rất có lợi cho thị cư , thành đạt .

Ở Trung Quốc , trong việc phân công công tác chưa thể bảo đảm đúng năng lực cho từng người , như có người trong mệnh nên làm kinh tế nhưng thực tế lại dạy học ở trường đại học , có người làm nghề điện tử sẽ có tiền đồ nhưng lại đi học văn , có nhiều người tuy học tr tung cấp chuyên nghiệp lại đi làm hành chính , v v .. Như vậy vừa lãng phí tài nguyên , nhân lực của quốc gia , vừa trái với năng lực của từng người , phí công bao năm học tập và làm cho mỗi người không phát triển được . Cho nên Mao Trạch Đông nói " Sự lãng phí nhân lực là lãng phí lớn nhất " .

Ở nước ngoài , đặc biệt là ở những nước phương Tây phát triển , tốc độ phát triển của họ rất cao . Điều đó do nhiều nguyên nhân , trong đó mỗi người có thể tự do lựa chọn học nghề và công việc , sau đó lại tự mình phát triển , sáng tạo là một nguyên nhân quan trọng . Như vậy dễ dàng phát huy sở trường của mình , sáng tạo được nhiều trong sự nghiệp khoa học sẽ làm cho đất nước phát triển nhanh

Vì vậy để thúc đẩy nhịp độ xây dựng đất nước , giảm bớt sự lãng phí nhân lực , nên bắt đầu từ cấp một , cấp hai hoặc sau khi tốt nghiệp cấp ba nên tiến hành dự đoán cho từng học sinh . Ngoài việc phải học tập những kinh nghiệm kinh doanh tiên tiến của nước ngoài ra , còn có thể dự đoán theo Tứ trụ cho từng người , xem ai có thể vào đại học , ai không vào được ; ai có những sở trường đặc biệt , có thể theo học nghề gì . Nếu trong Tứ trụ là người thích hợp với công tác kinh tế , tài quan ấn vận lại tốt thì nên chọn nghề làm kinh doanh ; nếu trong Tứ trụ không thích hợp là người quản lí thì nên chuyên tâm vào nghiên cứu học thuật để công tác ở cơ quan nghiên cứu khoa học , sáng tạo và cống hiến ở đó . Có những người Tứ trụ có tiêu chí quân uy thì có thể thì vào các học viện quân sự , học tập cống hiến cho sự nghiệp quốc phòng hiện đại của đất nước . Tóm lại là học để dùng , như thế thì đối với đất nước và cá nhân đều có ích . Ví dụ lấy tiêu chí quân nhân mà tôi đã nghiên cứu thì thấy trong Tứ trụ không những có tiêu chí quân nhân mà còn có thể thấy được cả cấp bậc . Tôi đã thống kê năm mươi trường hợp , có người cũ , người mới , có quân nhân tại ngũ , có quân nhân dự bị , trong đó chỉ có một người không có tiêu chí quân nhân ,

Nghiên cứu thành công về tiêu chí quân nhân có lợi cho công tác tuyển quân . Do đó việc dùng Tứ trụ để dự đoán cho từng người là giúp cho đất nước có phương hướng bồi dưỡng nhân tài theo trọng điểm , giúp mỗi người phát huy được thế mạnh của mình , có lợi cho đẩy nhanh sự phát triển khoa học của đất nước .

I. DỰ ĐOÁN VỀ HỌC TẬP , THI CỬ

- Tài quan ấn đều có là có lợi cho thi đỗ .

- Quan tinh không bị phá hại là thi đỗ cao .

- Trong trụ quan không gặp thương và sát , gặp vận vượng là đỗ đạt sớm từ bé .

- Thân vượng gặp quan thì nhất định thi đỗ , Trụ ngày gặp quý địa , gặp lộc mã là tuổi trẻ đã đỗ đầu . - Thương quan bị chế ngự , hoặc thương quan hợp sát thì lợi cho thi cử .

- Kình dương nhiều lại gặp sát là rất tốt , đỗ cao .

- Thất sát hóa ấn là tuổi trẻ đã thi đỗ . .

Ấn thụ gặp lộc thì sẽ thi được lên đại học . -

Ấn vượng , sát yếu thì thi đỗ . -

Hoả sáng , mặc đẹp , trụ ngày mạnh là tài ở bậc trạng nguyên .

Trước ấn sau tài là khi nào thì cũng đỗ .

Ngày quý , giờ dần hình hợp là thử thì đỗ .

An vượng lại gặp vận đế vượng là chắc chắn đỗ .

Khôi tinh ở quan địa nhất định là thần đồng . -

Trụ tháng có ấn , nhật nguyên có tài khí là người thi đỗ cao , nếu làm bài tốt chắc chắn đỗ đầu . Sát ấn lại gặp ấn là tuổi trẻ đã đỗ cao .

Thiên đức , nguyệt đức gặp tướng tỉnh đã thi là đỗ . -

Tuế đức gặp tài là thi cử từ bé . -

Trong trụ có mộc dục , đã học đi thi là đỗ . -

Ấn nhiều sinh vượng là người thông minh . -

Nhâm quý gặp mậu kỉ tương ứng là người thông minh đức tài . -

Thương quan được lệnh là tài học đứng đầu . -

Nhâm quý gặp thân , tí , thìn là người học giỏi tài nhiều . -

Mậu kỉ đủ bốn mùa là người vinh hiển . -

Thương quan trùm lên ấn tài là tốt , văn chương , nghệ thuật siêu quần . -

Năm , tháng có quan tinh là nổi tiếng từ bé . -

Ngày quý , giờ quý kiêm lợi sửu là dỗ cao , vào bậc hàn lâm ,

Mã tinh hội tụ ở học đường là văn chương hay , đẹp . -

Trụ có hoa cái là người có trình độ văn chương , nghệ thuật . -

Trong trụ hỏa thịnh là người văn chương sắc sảo . -

Hỏa mạnh có thuỷ là người lừng danh . -

Thực thần lộ đẹp là người thông minh tuyệt đỉnh . -

Kim thuỷ , thương quan được lệnh là người văn chương hạng nhất .

Kình dương gặp sát nhất định thi đỗ . -

Can lộ rõ tài ấn là đến tuổi trung niên mới đỗ cao . -

Trụ giờ gặp thực thần lộc mã đã thị là đỗ . -

Trong trụ kim thuỷ đều có là văn chương siêu quần . -

Khôi canh tụ hội thì phát phúc phi thường , người đó tính cách thông minh , văn chương xuất chúng .

Tài quan thực đều có thì thông minh tuấn tú , văn chương xuất chúng . -

Sát ấn đều có là văn , võ song toàn . -

Thất sát có chế hóa là có quyền , người như thế từ bé đã học giỏi . -

Trụ tháng chỉ có ấn , không có tài tình là học giải thi đỗ . -

Quý nhân trùm lên án là văn võ song toàn . -

Trạch mã học đường gặp vượng địa là tài học thông minh , -

Văn kho tuất thổ bị xung khai là văn chương phát mạnh . -

Chính ấn quy về lộc , vấn uyên bác , nắm quyền thi cử . -

Trụ có mộc hỏa là thông minh , thuộc thiên kinh vạn quyển . -

Người ấn vương thì thông minh tài trí . -

Trụ ngày mạnh , ấn vương gặp quan là người học rộng tài cao . -

Ấn gặp hoa cái là sức học hàn lâm . -

Đi thi kị nhất thương quan gặp quan . -

Tỉ kiếp nhiều tất có sự tranh giành ngôi thứ trong thi cử . -

Thân suy , ấn nhược thì đừng đi thi . -

Thiên quan bị chế phục mạnh quá sẽ là bần nho . -

Một mộc gặp nhiều họa thì văn chương tản mạn . -

Ấn thụ nhiều là người thông minh , thuỷ thổ hỗn tạp thì dốt .

Can ngày , lệnh tháng đều mạnh thì nhàn hạ . -

Nhật đức gặp khối canh lại gặp hình xung là bản sĩ . -

Mệnh gặp ất bính dinh lẫn tuần không mà sinh vượng là kẻ sĩ ở ẩn .

Trụ tháng vượng tướng , chi giờ tử tuyệt là có tài nhưng không gặp thời . -

Hình xung kình dương là người ác mà dốt .

Tài nhiều , ấn nhẹ , thân nhược là người có học vấn nhưng nghèo

Có sát không có ấn thì tác dụng kém , có ấn không có sát là thiếu phong . -

Trụ có hình phá là bạch diện thư sinh , suốt đời không đỗ .

Ấn bị phá , tài bị thương là người thiếu ý chí trong thi cử . uy .

Thiên quan nắm quyền là học nhiều mà thành công ít . -

Trụ ngày yếu , thực thương nhiều là học tốt . -

Trong trụ tài nhiều , tài vượng là người học kém .. -

Tài nhiều tài vượng lại không có tí kiếp thu khi thu khó đỗ .

Ví dụ 1. Càn tạo

Ấn - kiếp - nhật nguyen - thương

Nhâm dần - giáp thìn - ất dậu - bính tí

Tháng 5 năm 1985 , để nghiên cứu quy luật thi đại học , tôi đã ghi lại một số Tứ trụ . Trong Tứ trụ này thường quan trùm phủ lên ấn , chính là thông minh tuấn tú , tìm đại vận thấy năm 17 tuổi gập vận thương quan bính ngọ , lưu niên nhâm tuất ở ấn địa , nên tôi dự đoán năm 1982 thi đổ đại học . Quả đúng như thế

Thi cử vốn kị gặp vận thương quan , nhưng năm thứ hai thương quan gặp hai ấn , nhân ấn lại gặp vượng địa , nhâm ấn chế ngự bình thương quan , cho nên " Thương quan có chế ngự , lợi cho thi cử "

Ví dụ 2. Càn tạo

Tỉ - Thực - nhật nguyên - tài

Mậu thân - canh thân - mậu dần - quý sửu

Tháng 2 năm 1986 , ông Lưu nhờ xem cho con trai thi đại học . Trong trụ từ 10 tuổi đến 20 tuổi hành vận tài nhâm tuất . Thực thần sinh tài , lợi cho thi cử . Sau đó lại dùng phép gieo quẻ để so sánh , kết quả vẫn là thi đỗ . Điều đó chứng tỏ thông tin của một người , cho dù dự đoán theo cách gì đều có sự đồng bộ với nhau . Tôi nói với ông Lưu : " Năm nay con ông nhất định đỗ " . Kết quả đúng như dự đoán .

Ví dụ 3. Khôn tạo .

Tài - ấn - nhật nguyên - quan

Giap tuất - kỷ tị - canh tý - đinh hợi

Trong trụ tài quan ấn đểu có , 18 tuổi hành đại vận quan vận , nên thu đỗ . Về sau làm cán bộ ở viện nghiên cứu ,

Ví dụ 4. Khôn tạo .

Kiếp - thương - nhật nguyên - tỉ

Kỉ hợi - tân mùi - mậu tuất - mậu ngọ

Tháng 5 năm 1988 , cô Diên nhờ tôi đoán Vận Căn cứ nắm 28 tuổi cô ấy hành vận sát giáp tuất , gập lưu niên mậu ngọ , tôi rút ra kết luận : " Cô tốt nghiệp đại học đã khá lâu " . Cô ta nói đúng và rất kinh ngạc . Đoán thế là vì đại vận giáp mộc là sát , trong trụ ngộ hoả gặp bình dương , lưu niên . bình dương . " Kình dương nhiều lại gặp sát là đại quý , thi đỗ cao " .

Ví dụ 5 Cân tạo .

Thực - kiêu - nhật nguyên - thương

Giap thìn - mậu thìn - canh tuất - quý mùi

Tháng 11 năm 1987 tôi nhận được bức thư của một sinh viên họ Tạ ở học viện Bắc Kinh . Em đó trong cuộc sống gặp trắc trở nên rất bì quan Tôi thấy trong trụ " Kim thuỷ thương quan là người học giỏi " , " Ấn gặp hoa cải là ở hàn lâm tôn qu " . Năm 1988 là năm có thay đổi lớn , năm mậu thìn , trong Tứ trụ lại đã có hai thìn , làm thành ba thìn xung một tuất Bị xung là tượng di động . Thìn là thuỷ kho , gặp vượng xung khai , lại gặp tiểu vận quan tỉnh định mùi là tượng có sự lưu động lớn , nên đoản anh ta có việc phải vượt trùng dương đi xa . Tôi viết thư khuyên anh ta : Tiền đồ anh rất rộng mở , có thể làm nên sự nghiệp trong học vấn Từ nay về sau có thể có cống hiến trong khoa học kỹ thuật ” . Đúng là năm 1988 anh ta ra nước ngoài .

Đến cuối năm , anh ta gửi thư về cảm ơn . Sau khi dự đoán không những anh ta từ dưới vực sâu đi lên mà còn được lưu học ở Nhật ,

Ví dụ 6. Khôn tạo .

ấn - tỉ - nhật nguyên - sát

Quý mão - giáp tí - giáp dần - canh ngọ

Tháng 7 năm 1988 , em Nhạc ở Bắc Kinh nhờ đoán xem việc đi du học nước ngoài có thành hiện thực không . Căn cứ Tứ trụ thấy : " Hợi mão mùi , mã ở tu , tháng 10 hợi thuỷ là chính mã , lại mộc trường sinh ở hợi , không những có sự di động mà còn có sự sáng tạo mới mẻ . Do đó tôi bảo nên nắm chắc thời cơ , tháng 10 năm nay có thể du học . Sau đó đúng là đi Nhật Điều đó ứng với câu : " Ấn vượng , sát yếu thì có tên bảng vàng "

Ví dụ 7. Khôn tạo .

Kiếp - ấn - nhật nguyên - tài

Kỉ dậu - đinh mão - mậu tuất - quý sửu

Tháng 2 năm 1986 , một người Tây An muốn hỏi con gái có thể vào đại học được không . Tôi thấy trong Tứ trụ thủy thổ hỗn tạp lại hành kiếp vận , nên đoán Thi đại học Hộp khó khăn đấy ” . Về sau thi mấy trường đều không đỗ ứng với câu " Ấn thụ chủ về thông minh , nhưng thuỷ thổ hỗn tạp thì tất phải ngốc '

Ví dụ 8. Càn tạo .

Thương -thực - nhật nguyên - thực

Nhâm tí - quý mão - tân dậu - quý tị

Tháng 6 năm 1987 , có cụ già hỏi về tuổi thọ , tôi thấy trong Tứ trụ " nhật nguyên yếu , thương thực nhiều là người sợ đi học " , nhân tiện bên nói : " Cụ khi nhỏ chắc không thích đi học " . Cụ quả quyết đáp : " Đúng ! • Học không vào , toàn trốn học , về sau được mấy tháng thì bỏ học " .

Về nghiên cứu thị đỗ , tôi khảo sát đã khá lâu , còn đối với đi du học nước ngoài thì mới bắt đầu nghiên cứu từ năm 1987. Không phải là ai cũng có dịp xuất dương du học , những người có tiêu chí du học đồng thời phải đúng vận mới được . Những bàn luận về thông tin du học cũng như phương pháp dự đoán du học theo bát quái xin xem ở Chương 4 cuốn sách " Chu dịch dự đoán - Các ví dụ có giải " xuất bản ở Hồng Kông năm 1991 .

II . DANH TIẾNG -

Thương quan gặp ấn và tài , dùng ấn , bỏ tài mới nổi danh .

Thương quan gặp tài lẫn hợp mới có thanh danh .

Thương quan thương cho hết thì danh mới nổi , quyền mới cao .

Trong trụ có thương quan cùng với ấn , nếu có gan thi thố thì thành công bất ngờ .

Thương quan hợp sát thì nổi tiếng khắp xa gần .

Thương quan nếu gặp tài thì thân rất vinh hiển .

Thương quan hỗn tạp với sát thì nhất định thi đỗ .

Thương quan có thân vượng , tài vượng hoặc ấn vương là tên treo bảng vàng , quý số một .

Thực thần ở trước , sát ở sau là người công danh hiển đạt .

Thực thần có cát tinh trợ giúp thì nổi tiếng , giàu có .

Thương quan , bình dương còn có sát là tên treo bảng vàng .

Thương quan giáp mộc gặp dần ngọ , hỏa sáng , mộc đẹp thì có thanh danh

Sát ấn tượng sinh cho nhau thì có lợi cho công danh

Sát và bình dương vượng thì từ bé đã thi đỗ .

Sát tàng , quan lộ tức là ác mờ , thiện rõ , người như thế tên tuổi nổi tiếng .

Thất sát hóa làm quyền thì vị chức công danh lẫy lừng thiên hạ .

Thất sát gặp hình dương thì công danh hiển đạt . -

Kình dương nhiều lại gặp sát thì nổi tiếng khắp Thiên hạ . -

Kinh dương gặp thất sát , ra khỏi là sẽ nổi tiếng . -

Hành vận quan sát thì danh có khí , nhưng thái quá ( vượng quá ) thì lại xấu , -

Kình dương nhiều lại ở ngôi dương thì được cả danh lẫn lợi . -

Trụ tháng gặp sát đồng thời với bình dương thì tên tuổi lừng danh . -

Tài kho ở đất sinh vượng thì nhất định thi dỗ . -

Thân vượng gặp quan là tên treo bảng vàng . -

Trụ ngày vượng mà tài quan yếu , đến lúc hành vận tải quan thì sẽ nổi danh .

Kim gặp hỏa thì phú quý nổi tiếng thiên hạ . -

Quan hoặc thất sát sinh cho năm thì lưu danh thiên cổ . -

Ấn tàng , tài lộ , thân vượng thì công danh vinh hiển

Thổ gặp thìn tuất sửu mùi thì khi mộc manh sẽ thành danh . -

Ngang vai gặp lộc thì anh em nổi tiếng . -

Dậu phá mão , mão phá ngọ , là tài danh vẹn toàn . -

Lộc gặp thất sát là có thanh danh . -

Không có cách cục mà có tài quan thì nổi tiếng trong triều . -

Dấn thân tị hợi nhiều thì nổi tiếng , hiển đạt .. -

Vận giáp ất gặp phương tây , thân lại vượng thì sẽ nổi tiếng . -

Mậu kỉ gặp bốn mùa thì nổi danh hơn mọi người , nếu gặp hai đức hoặc tam kì thì tiếng vang bốn phương . -

Trụ ngày , trụ giờ gặp quý thì cuối đời nổi tiếng . -

Trụ năm gặp quan quý , vừa mới giỏi nghề đã nổi tiếng ngay . -

Tháng sinh gặp lộc thì văn chương , nghệ thuật hơn người . -

Mệnh gặp ất bính đinh là người tài hoa , xuất chúng, học rộng tài cao ,

Tháng kình dương , ngày bình dương , giờ bình dương , gặp quan sát thì công danh cái thế .

Chính mã đóng ở trụ ngày lại được trợ giúp hoặc được sinh là nổi danh khắp thiên hạ .

Tứ trụ có sáu quý ( sáu chi quý ) , trụ ngày không có thể , trụ giờ giáp dần , lúc gặp dần tị là lúc diệu kì nhất .

Tài quan vượng , trụ ngày yếu , phải chờ đến vận thân vượng mới nổi danh . -

Nhâm quý tương sinh cho thân hợi , tí chờ đến vận hoả thổ thì danh tiếng khắp triều đình . -

Tài khi gặp chính quan , tên tuổi vang xa sáu nước . -

Quan tinh ấn vượng , là công danh bậc nhất . -

Trụ giờ gặp một ngôi thiên quan thì tiếng tăm vang xa ngàn dặm . -

Lộc mã đi cùng nhau là quan trường cột của triều đình .

Năm tháng ngày giờ cùng một tuần là tên treo bảng vàng , lừng danh trong thiên hạ .

Trong trụ không có quan tinh , có tài tình cho đến hành tài vận thì công thành danh toại . -

Mã tinh tường sinh cho tài thì nổi danh khắp thiên hạ . -

Tài tinh ở chính ngôi , nắm quyền , trụ ngày mạnh thì danh lợi song toàn .

Thân vượng ấn vượng là hiển đạt cao quý . -

Ấn ẩn , tài lộ , thân vượng thì công danh vinh hiển , phúc đức đều có . -

Mệnh gặp ấn thụ là phúc rất dày , được hưởng âm đức làm nên công trạng . -

Thương quan còn có tài , lại hành tài vận thì công thành danh toại . -

Trụ ngày lộ thương quan , trụ giờ lộ rõ tài thì công danh vinh hiển . -

Trong trụ có tài quan ấn lại còn dược lộc mã thì tên tuổi lừng danh .

Năm tháng có tài vượng , tuổi trẻ đã bước vào quan vận thì công danh phát sớm .

Tài nhiều lại hành vận tài vượng cũng có thể thành đạt . -

Tài ít bị thương tiếp thì danh lợi song toàn . -

Hỏa sáng , mộc dẹp là tuổi trẻ dã nổi thanh danh . -

Lộc mã khí vượng lại gặp quý hợp thì anh hùng xuất chúng , dược thanh danh . -

Dương Bạp đức , âm gặp quý , vượng thì vinh hiển , nhược thì cũng giữ trợ thì tuổi trẻ đã ở cạnh vua . -

Thiên tài ở trụ giờ gặp quan thì dỗ dạt từ bé . Nếu được thực thần bổ

Thực thần vượng gặp tài thì chắc chắn sẽ có công danh ,

Mộc được kim tu sức thêm thì tuổi trẻ đã thành danh

Can thấu thực thần lại gặp lộc ma thì tuổi trẻ đã đỗ đạt . -

Ấn tinh gặp quan , gặp lộc là được tạc tên vào bia . -

Lộc gặp tài , gặp văn xương là nổi tiếng về nghệ thuật . -

Quý nhân lộc mã ở giờ sinh là làm rạng Định nhâm hóa mộc ở giờ dần là người văn chương lừng lẫy .

Tài , quan , ẩn đều có là tuổi trẻ đã nổi tiếng , lập công to . -

Trụ ngày , giờ có chính quan thì về già sẽ công thành danh toại . -

Giáp mộc thương quan dần ngọ đều có đủ là người thông minh có tiếng .

Ất mộc gặp giờ bính tí , không bị quan xung hại là điều kỳ diệu , nổi tiếng bốn phương . -

Ngày canh , giờ thân gặp lộc là danh lợi cao cường . -

Mệnh gặp trạch mã là lợi cho câu danh cầu lợi . -

Ngày quý , giờ quý trong trụ còn có hợi sửu là học tài đỗ cao bậc • hàn lâm . -

Ngũ hành không bị hung sát là tên tuổi cao sang . -

Phàm người ấn ở trường sinh vượng địa lại được sát sinh cho thì văn tài xuất chủng .

Hoả thịnh ở đất bình định thì danh cao lộc nhiều . -

Mùa đông ít thuỷ mộc thì danh lợi hư vô ( không có ) .

Chỗ vượng gặp hình thì thất bại . -

Tài quan đều thương tổn , người đó không nghèo hèn đói rách cũng là người kém cỏi . -

Có thương quan mà không có tài quan thì tuy thông minh khéo léo nhưng vẫn không thành đạt gì . -

Kiến thương tỉ kiêu đều có thì khó mà tránh được rủi ro ,

Từ quán học đường chủ về khoa danh , nếu không có quan tinh thì cũng là hư ảo .

Ví dụ 1. Càn tạo .

Quan - tài - nhật nguyên - quan

Nhâm ngọ - canh tuất - đinh mùi - nhâm dần

Tháng 8 năm 1986 , người này đổi nghề , được điều đến Hiệp hội nghị thuật , sau đó không lâu đến nhờ tôi đoán xem trong văn nghiệp có thành đạt gì không? Tôi nói: "Ông về sau có thể trở thành một nghệ sĩ vô cùng danh tiếng". Quả thực về sau ông viết truyện dài và phóng sự, tiểu thuyết, các tác phẩm về Phật giáo nên rất nổi tiếng.

Trụ này ứng với câu: "Đinh nhâm hóa mộc ở giờ dần thì văn chương cái thế".

Ví dụ 2. Khôn tạo.

Thực - tài - nhật nguyên - kiêu

Ất hợi - đinh hợi - quý mùi - tân dậu

Tháng 12 năm 1986, tôi đoán cho Tứ trụ này. Xem qua Tứ trụ tôi nói: "Có danh khí lớn, nổi tiếng trong thiên hạ". Cô ta và mọi người có mặt ở đó đều gật đầu. Bạn tôi lúc đó mới nói cho tôi biết: cô ta là diễn viên kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc.

Tứ trụ có quý, bình dương ở hợi, sát đóng ở ngày quý, nên "Kình dương nhiều lại gặp sát thì danh nổi khắp thiên hạ".