Chương 20

Chương 20 CÔNG DANH

Văn hóa là món ăn tinh thần , là chìa khóa để mở ra cánh cửa kia học , là văn minh và tiến bộ của nhân loại . Do đó sự phát triển của sự nghiệp văn hóa tiêu biểu cho nền văn minh , tiến bộ và trình độ khoa học của một quốc gia , một dân tộc .

Một người có thể bước vào cổng trường đại học để được đào tạo nâng cao , nhưng có trở nên người có tên tuổi hay không , trong Tứ trụ đều đã có sẵn các tiêu chí đó . Có rất nhiều tiêu chí thông tin về khả năng học tập , về những thành đạt trong sự nghiệp , nhưng trong đó : tài , quan , ấn là ba cái quan trọng nhất . Khi gặp vận tài , quan , ấn thì rất có lợi cho thị cư , thành đạt .

Ở Trung Quốc , trong việc phân công công tác chưa thể bảo đảm đúng năng lực cho từng người , như có người trong mệnh nên làm kinh tế nhưng thực tế lại dạy học ở trường đại học , có người làm nghề điện tử sẽ có tiền đồ nhưng lại đi học văn , có nhiều người tuy học tr tung cấp chuyên nghiệp lại đi làm hành chính , v v .. Như vậy vừa lãng phí tài nguyên , nhân lực của quốc gia , vừa trái với năng lực của từng người , phí công bao năm học tập và làm cho mỗi người không phát triển được . Cho nên Mao Trạch Đông nói " Sự lãng phí nhân lực là lãng phí lớn nhất " .

Ở nước ngoài , đặc biệt là ở những nước phương Tây phát triển , tốc độ phát triển của họ rất cao . Điều đó do nhiều nguyên nhân , trong đó mỗi người có thể tự do lựa chọn học nghề và công việc , sau đó lại tự mình phát triển , sáng tạo là một nguyên nhân quan trọng . Như vậy dễ dàng phát huy sở trường của mình , sáng tạo được nhiều trong sự nghiệp khoa học sẽ làm cho đất nước phát triển nhanh

Vì vậy để thúc đẩy nhịp độ xây dựng đất nước , giảm bớt sự lãng phí nhân lực , nên bắt đầu từ cấp một , cấp hai hoặc sau khi tốt nghiệp cấp ba nên tiến hành dự đoán cho từng học sinh . Ngoài việc phải học tập những kinh nghiệm kinh doanh tiên tiến của nước ngoài ra , còn có thể dự đoán theo Tứ trụ cho từng người , xem ai có thể vào đại học , ai không vào được ; ai có những sở trường đặc biệt , có thể theo học nghề gì . Nếu trong Tứ trụ là người thích hợp với công tác kinh tế , tài quan ấn vận lại tốt thì nên chọn nghề làm kinh doanh ; nếu trong Tứ trụ không thích hợp là người quản lí thì nên chuyên tâm vào nghiên cứu học thuật để công tác ở cơ quan nghiên cứu khoa học , sáng tạo và cống hiến ở đó . Có những người Tứ trụ có tiêu chí quân uy thì có thể thì vào các học viện quân sự , học tập cống hiến cho sự nghiệp quốc phòng hiện đại của đất nước . Tóm lại là học để dùng , như thế thì đối với đất nước và cá nhân đều có ích . Ví dụ lấy tiêu chí quân nhân mà tôi đã nghiên cứu thì thấy trong Tứ trụ không những có tiêu chí quân nhân mà còn có thể thấy được cả cấp bậc . Tôi đã thống kê năm mươi trường hợp , có người cũ , người mới , có quân nhân tại ngũ , có quân nhân dự bị , trong đó chỉ có một người không có tiêu chí quân nhân ,

Nghiên cứu thành công về tiêu chí quân nhân có lợi cho công tác tuyển quân . Do đó việc dùng Tứ trụ để dự đoán cho từng người là giúp cho đất nước có phương hướng bồi dưỡng nhân tài theo trọng điểm , giúp mỗi người phát huy được thế mạnh của mình , có lợi cho đẩy nhanh sự phát triển khoa học của đất nước .